ความเป็นอยู่คนจังหวัดคย็องซังเหนือ เกาหลี

ความเป็นอยู่คนจังหวัดคย็องซังเหนือ เกาหลี เครดิตฟรี จังหวัดคย็องซังเหนือ (ย่อ คย็องบก) เป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคตะวันออกของเกาหลีใต้ โดยมีฐานะเป็นจังหวัดเมื่อปี พ.ศ. 2439 โดยแยกออกจากพื้นที่ทางเหนือของจังหวัดคย็องซังเดิม โดยเป็นจังหวัดของเกาหลีจนกระทั่งมีการแบ่งเกาหลีในปี 2488 หลังจากนั้นก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของเกาหลีใต้ อดีตศาลากลางจังหวัดคย็องซังเหนือ ตั้งอยู่ที่เมืองแทกู แต่แทกูไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดตั้งแต่ปี 2524 โดยแทกูเป็นเมืองเอกของจังหวัดคย็องซังตั้งแต่ก่อนปี 2439 และเป็นเมืองเอกของจังหวัดคย็องซังเหนือระหว่างปี 2439 จนถึงปี 2524 ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2559 เมืองเอกของจังหวัดได้ย้ายจากแทกูไปอันดง สล็อต จังหวัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคยองนัม ทางด้านทิศตะวันออกติดกับทะเลญี่ปุ่น (ทะเลตะวันออก) ทางทิศใต้ติดกับจังหวัดคย็องซังใต้ ทางด้านทิศตะวันตกติดกับจังหวัดช็อลลาเหนือและจังหวัดชุงช็องเหนือ ส่วนทางด้านทิศเหนือติดกับจังหวัดคังว็อน ในช่วงฤดูร้อน จังหวัดคย็องซังเหนืออาจจะมีอากาศร้อนมากที่สุดในเกาหลีใต้ เพราะจังหวัดนี้ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาขนาดใหญ่ คือ เทือกเขาแทแบกทางด้านทิศตะวันออกและเทือกเขาโซแบกทางด้านทิศตะวันตก

Read more