ตลาดอุตสาหกรรมบันเทิงประเทศเกาหลีใต้

ตลาดอุตสาหกรรมบันเทิงประเทศเกาหลีใต้ เครดิตฟรี ตลาดระดับโลก ถึงแม้เศรษฐกิจโลกจะอยู่ในช่วงชะลอตัว แต่ตลาดบันเทิงทั่วโลกนั้นกลับมีการเติบโตที่เพิ่มมากขึ้น โดยประมาณร้อยละ 5 นำโดยประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ อาทิเช่น ประเทศจีน อินเดีย และอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ คุณภาพชีวิต ระบบสาธารณูปโภค และอีกมากมายที่พัฒนามากขึ้น รูปแบบใหม่ของเนื้อหาทางวัฒนธรรม ไม่ว่าจะ เป็นภาพยนตร์ แอนิเมชั่น ข้อมูลความรู้นั้นก าลังเติบโตอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับรูปแบบเดิมเช่น สิ่งพิมพ์ การ์ตูน และเพลงตลาดและคาดการณ์อนาคตของตลาดเนื้อหาทางวัฒนธรรมในระดับโลก สล็อต ตลาดในประเทศ 5 ปีที่ผ่านมา ตลาดเนื้อหาทางวัฒนธรรมของเกาหลีได้เติบโตขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 5.7 ส าหรับการขาย และ ร้อยละ 8.3 ส าหรับการส่งออก การเติบโตด้านการขายนั้นน

Read more

อุตสาหกรรมบันเทิงในประเทศเกาหลีใต้

อุตสาหกรรมบันเทิงในประเทศเกาหลีใต้ เครดิตฟรี อุตสาหกรรมบันเทิงของประเทศเกาหลีใต้ในปัจจุบันเติบโต และเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก ทั้งในเอเชีย และ ประเทศอื่นๆทั่วโลก กระแส Korean Wave หรือ Hallyu ถือเป็นหนึ่งคำที่แสดงถึงความนิยมอย่างกว้างของ อุตสาหกรรมบันเทิงของประเทศเกาหลีใต้ที่แพร่กระจายเป็นทั่วโลก กระแส Korean Wave เกิดขึ้นครั้งแรกในช่วง กลางปี ค.ศ. 19901 ประเทศเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในหลากหลายประเทศที่ส่งเสริม และตั้งเป้าหมายในการเป็นผู้ ส่งออกวัฒนธรรมระดับโลก ซึ่งเป็นหนทางหนึ่งในการพัฒนา Soft power ของประเทศเกาหลี กระแส Hallyu นั้น เริ่มแพร่ไปยังประเทศจีนและญี่ปุ่นเป็นที่แรก หลังจากนั้นก็เริ่มแพร่หลายอย่างมากขึ้นไปยังประเทศในแถบเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้และหลากหลายประเทศทั่วโลก และในปี 2000 การปิดกั้นทางวัฒนธรรมระหว่างเกาหลีและญี่ปุ่น ที่ผ่านมา 50 ปีได้มีการยกเลิก

Read more

อุตสาหกรรมเกมส์ในประเทศเกาหลีใต้

อุตสาหกรรมเกมส์ในประเทศเกาหลีใต้ เครดิตฟรี “วัฒนธรรม” คือสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลาเสมอ ดังนั้นในปัจจุบันนี้จึงมีวัฒนธรรมใหม่ๆเกิด ขึ้นมาเพื่อให้เข้ากับยุคสมัย Hallyu หรือ Korean Wave เป็นวัฒนธรรมเกาหลีร่วมสมัยที่ประสบความส าเร็จใน ตลาดโลก และมีบทบาทที่ส าคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมการส่งออกวัฒนธรรมเกาหลีร่วมสมัยนี้Hallyu ประกอบไป ด้วย เพลง ละครทีวีการ์ตูน เกมส์คอมพิวเตอร์และอื่นๆอีกมากมาย โดย Hallyu นี้ได้รับค าชื่นชมจากประเทศแถบ เอเชียและประเทศฝั่งยุโรปมาอย่างต่อเนื่อง สล็อต ในยุคนี้ดิจิตอลเทคโนโลยีได้แก่ YouTube และ SNS ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของ Hallyu เป็น อย่างมาก ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นตัวกระตุ้นและขับเคลื่อนวัฒนธรรมเกาหลีร่วมสมัยนี้ให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกเลยก็ว่าได้ทุก วันนี้หลายๆ สื่อดิจิตอลเองก็ถือเป็นอีกหนึ่ง “วัฒนธรรมร่วมสมัย” ที่รัฐบาลและเอกชนร่วมกันผลักดันให้ก้าวหน้าไป ไม่หยุดยั้ง

Read more

อุตสาหกรรม 4.0 ในเกาหลี

อุตสาหกรรม 4.0 ในเกาหลี เครดิตฟรี ประเทศเกาหลีใต้มีความตื่นตัวอย่างมากต่ออุตสาหกรรม 4.0 และมีแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อยกระดับภาคการผลิตเป็นรูปธรรมอย่างเห็นได้ชัด การนำเสนอแนวคิด Industry 4.0 ของภาคเอกชนเยอรมันในงาน Hanover Messess เมื่อปี ค.ศ. 2011 จนรัฐบาลขานรับและนำมาสู่การบรรจุเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมของชาติที่เรียกว่า “HighTech Strategy 2020” ไม่ได้หยุดอยู่แค่ตรงนั้น สล็อต หากแต่ได้แพร่หลายและกระจายแนวคิดนี้ไปทั่ว ทั้งยุโรป สหรัฐอเมริกา หรือแม้แต่ในเอเชีย เห็นได้ชัดถึงผลของการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่จะเข้าสู่โลกดิจิตัลอย่างเต็มตัว แม้ว่าฝั่งผู้บริโภคจะขานรับและปรับตัวกันไปก่อนหน้านี้แล้ว จากการที่สินค้าและบริการในยุคอนาล็อกมากมายได้ล้มหายตายจาก และถูกทดแทนด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึ้น ถือเป็นช่วงเวลาหนึ่งซึ่งรูปแบบธุรกิจ (Business model) เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายในหลายอุตสาหกรรม สำหรับในเอเชีย เกาหลีใต้เป็นประเทศหนึ่งซึ่งน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง ไม่เพียงแต่การยกระดับสินค้าและบริการสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรม จนผงาดมาทาบชั้นสินค้าแบรนด์ชั้นนำของสหรัฐได้เท่านั้น หากแต่ยังทำให้อาณาจักรสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของญี่ปุ่นสั่นคลอนด้วยเช่นกัน ประเทศเกาหลีใต้มีความตื่นตัวอย่างมากต่ออุตสาหกรรม

Read more

อุตสาหกรรมการเดินเรือตะวันออกเฉียงใต้

อุตสาหกรรมการเดินเรือตะวันออกเฉียงใต้ เครดิตฟรี ภูมิภาคอุตสาหกรรมการเดินเรือตะวันออกเฉียงใต้ มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอ่าวเมืองปูซาน และเมืองอุลซาน บริเวณนี้เป็นเขตเมือง ที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศเกาหลีใต้ และเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนามากเป็นอันดับที่สอง และเป็นพื้นที่ที่มีอุตสาหกรรมการต่อเรือ,การค้าระหว่างประเทศ และอุตสาหกรรมหนักเช่น รถยนต์ และเคมีภัณฑ์ สล็อต เขตอุตสาหกรรมการเดินเรือตะวันออกเฉียงใต้ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมหลักแห่งหนึ่ง ของเกาหลีใต้ เฉพาะเขตเมืองหลวงซึ่งตั้งอยู่รอบ ๆ กรุงโซลเท่านั้นที่ก้าวหน้ากว่า ภูมิภาคนี้เริ่มเติบโตขึ้น ในฐานะศูนย์กลางระหว่างประเทศ สำหรับการค้า และอำนาจอุตสาหกรรมในช่วงปลายทศวรรษ 1970 ซึ่งเป็นช่วงที่รัฐบาลเกาหลีใต้ เริ่มนำเสนอแผนการพัฒนาประเทศ เพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมของเกาหลีใต้ ผลลัพธ์ที่ได้น่าตกใจ: ภายในหนึ่งทศวรรษท่าเรือประมงขนาดเล็กเช่นปูซาน และอุลซานเติบโตเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่น โดยมีผู้คนกว่าสองล้านคน ในขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมเช่นการผลิตรถยนต์ และการต่อเรือซึ่งไม่เคยได้ยินมาก่อน ในเกาหลีใต้ก็ก้าวหน้าไปด้วยความเร็วที่รุนแรง สล็อตออนไลน์ ปัจจุบันเขตอุตสาหกรรมการเดินเรือตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วยเมือง

Read more

อุตสาหกรรมยานยนต์เกาหลีใต้

อุตสาหกรรมยานยนต์เกาหลีใต้ เครดิตฟรี รัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 63 ว่าจะให้ความช่วยเหลือด้านการขนส่ง และการเงินแก่ อุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อฝ่าวิกฤตโคโรน่าไวรัส อีกทั้งมีการเตือน เรื่องการหยุดชะงักของ Supply Chain จาก ยุโรป และสหรัฐฯรัฐบาลเกาหลีใต้จะเร่งการเดินพิธีศุลกากร จัดเตรียมการขนส่ง และให้ความช่วยเหลือด้านสภาพคล่องทาง การเงินแก่อุตสาหกรรมยานยนต์ที่จ้างแรงงานประมาณ 12% ของแรงงานทั้งหมดในเกาหลีใต้การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรน่านำไปสู่การปิดโรงงานประกอบรถยนต์ และตัวแทนจำหน่ายในสหรัฐฯ และยุโรปซึ่งคาดว่าจะส่งผล กระทบต่อบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ในเกาหลีใต้อย่างบริษัท Hyundai Motor (005380.KS) และ Kia Motors (000270.KS) รมว. MOTIE นาย Sung Yoon-mo กล่าวระหว่างการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารซัพพลายเออร์อะไหล่ รถยนต์ และตัวแทนจากสมาคมต่างๆในอุตสาหกรรมว่า

Read more

อุตสาหกรรมแฟชั่นและเครื่องประดับเกาหลีใต้

อุตสาหกรรมแฟชั่นและเครื่องประดับเกาหลีใต้ เครดิตฟรี เกาหลีใต้เป็นประเทศหนึ่งที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในการดำเนินนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์(Creative Economy)จนทำให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างก้าวกระโดด อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของเกาหลีใต้ ที่เห็นเด่นชัดและคนไทยรู้จักกันดีคือ อุตสาหกรรมบันเทิง ซึ่งใช้กลยุทธ์เผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลีผ่านฉากละคร ภาพยนตร์ และเพลงส่งผลให้เกิดกระแสK-Drama และK-Pop ซึ่งมิได้โด่งดังแค่เพียงในเกาหลีใต้เท่านั้นแต่ยังได้รับความนิยมในต่างประเทศ โดยเฉพาะในแถบเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งส่งผลต่อเนื่องไปถึงอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องประดับอาหารเครื่องสำอาง ไปจนถึงธุรกิจทัวร์เพื่อศัลยกรรมความงามก็ยังเฟื่องฟูตามไปด้วย สล็อต อุตสาหกรรมแฟชั่นของเกาหลีใต้อุตสาหกรรมแฟชั่นเกาหลีเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมหลักที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศ อันเป็นผลจากกระแสความนิยมในละครซีรีย์และเพลงเกาหลีทำให้ดาราและนักร้องเกาหลีมีบทบาทต่อวงการแฟชั่นทั้งในและต่างประเทศอย่างมากอาทิ จีน ไต้หวัน ไทย กัมพูชา และเมียนมา บรรดาแฟนคลับต่างแต่งตัวตามต้นแบบที่ตนชื่นชอบทำให้สินค้าประเภทเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า และเครื่องประดับทั้งหญิงและชายสไตล์เกาหลีเป็นที่ต้องการในตลาดมากขึ้นThe Samsung Fashion Institute ได้ประมาณมูลค่าตลาดแฟชั่นของเกาหลีใต้ (ไม่รวมเครื่องประดับ) ในปี 2560 อยู่ที่ราว

Read more

อุตสาหกรรมเกาหลีกับวิถีเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมเกาหลีกับวิถีเกษตรกรรม เครดิตฟรี ประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับว่ามีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจก้าวหน้าที่สุดอีกแห่งหนึ่งในโลก โดยในปัจจุบันมีรายได้หลักมาจากภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตรและภาคการท่องเที่ยว ซึ่งการดำเนินกิจการของทั้ง 3 ภาคส่วนนั้น สามารถดำเนินควบคู่กันได้อย่างเกื้อกูลและพึ่งพาซึ่งกันและกันอย่างลงตัว โดยจุดหมายปลายทางในประเทศเกาหลีใต้ของเราในวันนี้ น่าจะบอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีที่เมืองที่มีชื่อว่า “ทังจิน” สล็อต เมืองทังจินตั้งอยู่ในจังหวัดชุงชอนนัมโด (Chungcheongnamdo) ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ลงมาประมาณ 130 กิโลเมตรจากกรุงโซล ถึงแม้ว่าเมืองทังจินนั้นจะมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Dangjin” ซึ่งสะกดนำหน้าด้วยตัวอักษร “D” แต่ชาวเกาหลีออกเสียงว่า “ทังจิน” มีความหมายดั้งเดิมว่า “ถังเฟอร์รี” (Tang Ferry) หมายถึงท่าเรือที่เชื่อมต่อไปยังดินแดนแห่งราชวงศ์ถัง กล่าวคือ เป็นจุดเชื่อมต่อที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ระหว่างดินแดนเกาหลีกับจีนแผ่นดินใหญ่ผ่านทะเลเหลือง ซึ่งในปัจจุบันบทบาทการเชื่อมต่อนี้นับวันก็จะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ล่าสุดรัฐบาลเกาหลีใต้ได้มีโครงการสนับสนุนให้เกิดโครงการเส้นทางการค้าไปสู่ประเทศจีน ภายใต้แนวคิด “Dangjin the starting point of new

Read more

อุตสาหกรรมหลักประเทศเกาหลีใต้

อุตสาหกรรมหลักประเทศเกาหลีใต้ เครดิตฟรี ประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีพื้นที่ติดทะเลเป็นส่วนใหญ่ จึงมีอุตสาหกรรมทางด้านการต่อเรือที่โดดเด่น นอกจากนั้นยังเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด โดยอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นใหม่นั้น ได้แก่ กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเหมืองแร่ กลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยว สล็อต 1.กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมต่อเรือประเทศเกาหลีใต้กลายเป็นประเทศชั้นนำในอุตสาหกรรมต่อเรือ โดยประเทศเกาหลีใต้ได้รับส่วนแบ่ง 50.6% ของตลาดต่อเรือทั่วโลก ซึ่งเป็นผู้ส่งออกอุตสาหกรรมต่อเรือเป็นอันดับหนึ่งของโลกบริษัทต่อเรือที่สำคัญ ได้แก่ Hyundai Heavy Industries, Samsung Heavy Industries, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, and STX Offshore & Shipbuilding, the world’s four largest shipbuilding companies. STX

Read more