อาชีพรายได้น้อยในเกาหลี

อาชีพรายได้น้อยในเกาหลี เครดิตฟรี กาหลีเป็นประเทศมีช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนค่อนข้างมาก และถึงแม้ว่าหลายคนจะทำงานหนัก แต่ระดับรายได้ก็ไม่เพียงพอสำหรับความต้องการพื้นฐานของชีวิต ดังนั้นจึงมีคนเกาหลีไม่น้อยที่ต้องทำงาน 2 อย่างพร้อมกันเพื่อให้มีรายได้เพียงพอ ศูนย์บริการข้อมูลการจ้างงานของเกาหลีได้ทำการสำรวจและจัดอันดับอาชีพที่รายได้ต่ำที่สุด 50 อันดับในเกาหลี พอมองไปที่ตัวเลขเหล่านี้เราเองก็รู้สึกเจ็บปวดเหมือนกันเพราะจำนวนปริมาณงานที่มากแต่กลับได้รับค่าตอบแทนต่ำมาก เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของงานทั้งประเทศค่ะ สล็อต อาชีพที่มีรายได้ต่ำที่สุดในเกาหลี: อันดับ 1 – 10กวี 5.42 ล้านวอน (ประมาณ 145,000 บาท)นักบวช 12.62 ล้านวอน (ประมาณ 339,000 บาท)บุคคลสำคัญทางศาสนา 14.71 ล้านวอน (ประมาณ 397,000 บาท)พี่เลี้ยงเด็ก 14.76 ล้านวอน (ประมาณ 398,000 บาท)นักแสดงละครเวที /

Read more