เมืองผู้สูงอายุ” ธุรกิจบริการเกิดใหม่ ในประเทศเกาหลีใต้

เมืองผู้สูงอายุ” ธุรกิจบริการเกิดใหม่ ในประเทศเกาหลีใต้ เครดิตฟรี Jang Yun-shik และภรรยาของเขา Han Bok-sun ไม่เคยปล่อยให้ตัวเองว่างในชีวิตประจำวัน พวกเขาทำ กิจกรรม อาทิ บอร์ดเกมส์ ปิงปอง ว่ายน้ำ การประดิษฐ์ตัวอักษร เต้นลีลาศ โยคะ เต้นแอโรบิค และร้องเพลง นอกเหนือจากการทำกิจกรรมดังกล่าว เขาทั้งสองก็ใช้เวลาที่เหลือไปกับการทานอาหารเช้า กลางวัน และเย็น โดย มีเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดตลอดเวลา นอกจากนี้พวกเขายังรายล้อมไปด้วยเพื่อน กลุ่มใหญ่ ซึ่งทุกคนล้วนแล้วแต่มีอายุไล่เลี่ยกัน โดยทุกคนไม่ได้รู้สึกถึงความแปลกประหลาด แม้คู่รัก Jang Yunshik ที่อายุ 75 ปี และภรรยา Han Bok-sun

Read more

ธุรกิจ mobile AP ของ Samsung จะเติบโตขึ้นในปี 2564

ธุรกิจ mobile AP ของ Samsung จะเติบโตขึ้นในปี 2564 เครดิตฟรี นักวิเคราะห์ชาวเกาหลีใต้มองว่าอุปสงค์ที่มีต่อชิพ Exynos หรือ mobile application processor (AP) ของบริษัท Samsung Electronics น่าจะเพิ่มขึ้นในปี2564 เนื่องจากสินค้าดังกล่าวจะถูกพัฒนา ประสิทธิภาพขึ้นไปอีกระดับและมีราคาที่สามารถแข่งขันได้บริษัท Samsung ส่งออกชิพ Exynos ประมาณ 150 – 200 ล้านหน่วยต่อปีเนื่องจาก บริษัท Samsung ก าลังเป็น user ที่มีความโดดเด่น นอกจากนี้บริษัทด้าน เทคโนโลยีรายใหญ่ของเกาหลีใต้ยังสามารถพัฒนา mobile AP ได้เองจึงก

Read more

ธุรกิจการค้าและบริการเพื่อผู้สูงอายุในเกาหลีใต้

ธุรกิจการค้าและบริการเพื่อผู้สูงอายุในเกาหลีใต้ เครดิตฟรี ธุรกิจ และบริการเพื่อผู้สูงอายุ คือธุรกิจที่ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถยังชีพด้วยสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพ ชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ประกอบไปด้วยธุรกิจเฉพาะทางหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมธุรกิจ และบริการ สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับดูแลสุขภาพ, อุตสกรรมบ้านพักผู้สูงอายุ, อุตสาหกรรมด้านยาและอุปกรณ์เวช ภัณท์ เป็นต้น ธุรกิจการค้าและบริการเพื่อผู้สูงอายุก าลังเติบโต และเป็นที่นิยมอย่างมาก ในประเทศที่มีสัดส่วน ของประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น และมีก าลังซื้อที่เพิ่มมากขึ้นในเกาหลีใต้ และยังคงมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้น ได้อีกมากในอนาคตอันใกล้ จากการรายงานที่คาดการณ์ไว้ว่า ธุรกิจและบริการเพื่อผู้สูงอายุในเกาหลีจะเติบโต ถึงร้อยละ 12.9 ในเวลา 10 ปี นับจากนี้ ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมโดยรวมเติมโตเพียงร้อยละ 4.7 ซึ่งธุรกิจ และบริการเพื่อผู้สูงอายุจะเติบโตได้ต้องอาศัยความร่วมมือของแพทย์, นักกายภาพบ าบัด,

Read more