วางแผนการเงินบนความเสี่ยงที่ช่วยให้ชีวิตคุณเสี่ยงน้อยลง

เมื่อพูดถึงการวางแผนทางการเงิน คนส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจว่า การวางแผนทางการเงินที่ดีนั้นคือการบริหารจัดการและจัดสรรการใช้จ่ายเงินอย่างมีแบบแผน ด้วยการบริหารรายรับให้เพียงพอกับรายจ่ายและเหลือเพียงพอสำหรับการออม แม้รูปแบบการวางแผนทางการเงินแบบนี้จะดูมั่นคง มีความปลอดภัยสูงและประกันตนเองได้ในระดับหนึ่งว่า ชีวิตจะไม่พบกับปัญหาทางการเงิน ไม่เป็นหนี้สินล้นพ้นตัว มีเงินเก็บและเหลือกินเหลือใช้ในบั่นปลายชีวิต แต่การออมเงินไว้นิ่ง ๆ ไม่ส่งผลให้เงินงอกเงย ที่สำคัญอาจมีความเสี่ยงสูงกว่าเดิมหลายเท่าตัว เพราะหากวันหนึ่งค่าเงินถูกลง คุณมีอายุมากขึ้น ไม่สามารถหาเงินได้เท่าเดิมและเงินเก็บนั้นถูกนำมาใช้จ่ายเรื่อย ๆ โดยไม่มีหนทางเพิ่มยอดเงิน แบบนี้การลงทุนอะไรสักอย่างจึงอาจลดความเสี่ยงเหล่านี้ลงได้ เครดิตฟรี 1.วางแผนการเงินอย่างไรให้เสี่ยงน้อยที่สุดการวางแผนทางการเงิน ถือเป็นหัวใจสำคัญของการลดความเสี่ยงทางการเงินทุกรูปแบบและเพิ่มความมั่นคงให้กับเงินออมที่คุณสะสมไว้ ซึ่งการวางแผนทางการเงินที่ดีนั้น ควรปลูกฝังนิสัยการออม การใช้จ่ายเงินที่ดีมาตั้งแต่เด็กและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยวางแผนจัดสรรเงินรายรับให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและกันเงินไว้ส่วนหนึ่งสำหรับเก็บออมเพื่อเป็นความมั่นคงในอนาคต ซึ่งหากใครยังไม่เคยวางแผนการใช้เงินมาก่อนเลย ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่สามารถเรียนรู้และสร้างแผนการเงินที่ดีได้ เพราะเพียงแค่คุณตัดสินใจเริ่มต้นวางแผนการเงินตั้งแต่วันนี้ การเงินของคุณก็มีโอกาสเสี่ยงน้อยลงและเพิ่มความมั่งคั่งได้เช่นกัน สล็อต 2.เริ่มต้นวางแผนการเงินง่าย ๆ แบบค่อยเป็นค่อยไปหากคุณยังไม่เคยวางแผนการเงินการก่อนเลย การเริ่มต้นวางแผนการเงินควรเริ่มต้นแบบง่าย ๆ และทำแบบค่อยเป็นค่อยไป ด้วยการสำรวจเป้าหมายของตนเอง ว่าอะไรบ้างคือเป้าหมายในชีวิตของคุณ ทั้งเป้าหมายทางการเงิน

Read more

ฝ่าวิกฤตชีวิตมนุษย์เงินเดือน ! “เป็นหนี้ มีลูก แถมไม่มีเงินเก็บ”

หากให้พูดถึงอาชีพที่มีความมั่นคงมากที่สุด ทั้งในรูปแบบของการทำงานและสถานะทางการเงิน คงต้องยกให้ทุกอาชีพประจำที่ได้รับเงินเดือน ด้วยอาชีพเหล่ามีความมั่นคงสูงและการันตีได้ว่าคนทำงานจะได้รับเงินอย่างสม่ำเสมอในแต่ละเดือนแน่นอน ซึ่งข้อเสียเดียวของอาชีพเหล่านี้ คือคนทำงานจะไม่สามารถเพิ่มจำนวนเงินหรือรายรับให้มากได้ตามที่ใจต้องการ ที่สำคัญทุกคนที่ทำงานประจำหรือที่หลายคนชอบเรียกว่า “มนุษย์เงินเดือน” ยังจำเป็นต้องวางแผนและบริหารการเงินอย่างรัดกุมมากกว่าอาชีพอื่น ๆ เนื่องจากการได้รับเงินเป็นก้อน มีโอกาสสูงมากที่เงินเดือนจะหมดไปกับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ก่อนถึงสิ้นเดือน ดังนั้นหากมนุษย์เงินเดือนไม่มีการวางแผน จัดการและบริหารเงินอย่างรัดกุมแล้วละก็ งานนี้อาจสร้างความลำบากให้กับตนเองในระยะยาวได้ เครดิตฟรี 1.การวางแผนและบริหารการเงิน เรื่องที่มนุษย์เงินเดือนต้องให้ความสำคัญการบริหารเงินสำหรับมนุษญ์เงินเดือนถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการอยู่รอดเลยก็ว่าได้ ด้วยรูปแบบการได้รับเงินเป็นก้อนในครั้งเดียว ส่งผลให้มนุษย์เงินเดือนต้องบริหารจัดการและจัดสรรปันส่วนเงินเดือนให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดในเดือนนั้น ๆ โดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนที่กำลังมีลูกน้อย กำลังเป็นหนี้ ไม่มีเงินเก็บและอยู่ในช่วงเศรษฐกิจย่ำแย่ด้วยแล้ว การบริหารการเงินยิ่งมีบทบาทสำคัญมากที่สุด คุณจะอยู่รอดหรือไม่ งานนี้อาจต้องอาศัยสุดยอดเทคนิคและวิธีในการวางแผนและบริหารการเงินเพื่อรับมือกับสถานการณ์ข้างต้นโดยเฉพาะ ดังนั้น การวางแผนและบริหารการเงินจึงเป็นเรื่องที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนต้องให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก ต้องลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังและไม่ละเลยการปรับเปลี่ยนแผนการเงินระยะสั้นเมื่อพบว่าสถานการณ์ทางการเงินได้เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้การบริหารจัดการการเงินในแต่ละช่วงชีวิตไม่ติดขัดหรือติดขัดน้อยที่สุดนั่นเอง 2.เทคนิคน่ารู้ วางแผนและบริหารการเงินเมื่อคุณเป็นมนุษย์เงินเดือนอย่างที่กล่าวไปแล้วว่า มนุษย์เงินเดือนทุกคนมีรูปแบบเกี่ยวกับการเงินที่แน่นอนกว่าอาชีพอื่น ๆ แต่นั่นก็นำมาซึ่งการวางแผนการเงินที่ต้องแยบคายและมีระเบียบแบบแผนกว่าด้วย เพราะเราต้องไม่ลืมว่าในช่วงระยะเวลา 1

Read more

แนวทางบริหารการเงินส่วนบุคคล ” แบบคนบริหารเงินเป็น “

ถ้าเรามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งเราจะบริหารอย่างไรให้เงินก้อนนั้น เพิ่มพูนขึ้น หรือเราจะใช้จ่ายไปกับเรื่องอะไรที่ไม่ทำให้การเงินของเราเดือดร้อนถึงขั้นวิกฤติ คือเงินขาดมือ ต้องไปกู้หนี้ยืมสิน เป็นหนี้สิน การบริหารการเงินส่วนบุคคลจึงมีความสำคัญต่อชีวิตมาก คนที่บริหารเงินเป็นย่อมอยู่อย่างสบายใจ แต่คนที่บริหารเงินไม่เป็นก็มีแต่ความทุกข์ ดังนั้น วันนี้เราจะมาดูแนวทางการบริหารเงินอย่างง่าย ๆ กันว่าต้องทำอย่างไรบ้าง เครดิตฟรี การบริหารการเงินส่วนบุคคลคืออะไรก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการบริหารการเงินส่วนบุคคลคืออะไร ถ้าพูดอย่างง่าย ๆ ก็คือการจัดระเบียบการเงินของคุณอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง และจะจัดระเบียบอย่างไรล่ะ ก็คือการรู้จักหาเงินเข้ามาและใช้จ่ายออกไปอย่างเหมาะสม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ พูดอีกอย่างคือการบริหารรายรับและรายจ่ายนั่นเอง สล็อต แนวคิดการบริหารการเงินส่วนบุคคลก่อนอื่นเรามาดูแนวคิดการบริหารเงินส่วนบุคคลแบบกว้าง ๆ กันก่อนว่าเราจะบริหารเงินไปทำไม จะได้ประโยชน์มากน้อยเพียงใด และการบริหารเงินได้ผลจริงหรือ บริหารการเงินไว้มั่นใจไม่เสี่ยงจะว่าไปแล้วชีวิตของคนเรานั้นมีความเสี่ยงมากมายที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตได้ ถ้าเราไม่คิดถึงจุดนี้เมื่อมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันมากระทบจะทำให้เดือดร้อนในเรื่องการเงินทันที ตรงนี้เองที่เราจะต้องบริหารการเงินส่วนบุคคล เพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้น ณ วันใดวันหนึ่งข้างหน้า เช่น การเลิกจ้างงานแบบไม่ทันตั้งตัว การเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง การบริหารการเงินในจุดนี้ที่หลายคนทำกันคือ การกันเงินส่วนหนึ่งไว้ใช้ในยามจำเป็น หรือเกิดความเสี่ยงที่ยากจะคาดเดาได้ในชีวิต

Read more

เมื่อตัวเองเป็นแค่ทางผ่านของเงินเดือน แล้วชีวิตจะเหลืออะไร

แน่นอนว่าทุกคนย่อมมีความฝันอันสวยหรูเมื่อเริ่มทำงานว่าภายในปีจะต้องเก็บเงินให้ได้เท่านั้นเท่านี้ เพื่อที่ตัวเอง พ่อแม่และลูกเมียจะได้สบาย ทว่าพอเข้าสถานการณ์จริงดูเหมือนว่าเป้าหมายดังกล่าวจะเป็นได้แค่อุดมคติ ไม่มีวันเป็นจริง สำหรับมนุษย์เงินเดือน คนทำงานหลายคน กลายสภาพจากแหล่งหาเงินทุนกลายเป็นเพียงทางผ่านของเงินเดือน พอรับมาแล้วก็จ่ายไป พอรู้ตัวอีกทีหนึ่งก็พบว่าตัวเองมีเงินเก็บอยู่แค่นิดเดียว บางคนไม่มีเงินเก็บเลยสักบาทด้วยซ้ำ จนเกิดคำถามว่า เกิดอะไรขึ้น ทำไมแทนที่เราจะกลายเป็นแหล่งเงินทุนให้พ่อแม่ลูกเมียสบาย กลายเป็นแค่ทางผ่านของเงินเดือน อย่าว่าแต่พ่อแม่เลย แม้ตัวเราเองก็ยังไม่ได้อะไรจากการทำงานมาร่วม 5 ปี 10 ปี เลย เครดิตฟรี แม้ว่าในกระทู้จะมีอยู่หลายสาเหตุที่ทำให้มนุษย์เงินเดือนหลายคนกลายเป็นเพียงทางผ่านของเงินเดือน แต่เมื่อนำมาสรุปประเด็นแล้ว ก็จะได้ว่าสาเหตุที่มีปัญหาดังกล่าว เป็นเพราะ “ไม่รู้จักวางแผนการใช้เงิน” พอรายจ่ายมารอและได้เงินมาก็ใช้ ๆ ไปก่อน ไม่นึกถึงอนาคตว่าจะเป็นอย่างไร ทำให้พอบางเดือนมีค่าใช้จ่ายน้อย เงินเก็บก็จะมาก แต่เดือนไหนมีค่าใช้จ่ายมาก รายได้ก็แทบจะไม่เหลือเลย อาจดูเหมือนว่าเป็นจุดบกพร่องเล็ก ๆ แต่จุดบกพร่องเล็ก ๆ

Read more