5 วิธีวางแผนการใช้เงินในยุคข้าวยากหมากแพง

เนื่องจากปัจจุบันนี้ สินค้าอุปโภคและบริโภคต่างพากันขึ้นราคา ทำให้ค่าครองชีพในยุคนี้สูงขึ้น ซึ่งในสภาวะแบบนี้เชื่อกันว่ามนุษย์เงินเดือน พ่อค้าแม่ค้ารวมถึงนักธุรกิจหลายคนต่างก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผนเละบริหารการเงินอย่างรอบคอบ ไม่ว่าเป็นการใช้เงินในการอุปโภคบริโภคและการลงทุนที่มีความเสี่ยง เพราะถ้าหากมีการวางแผนและบริหารเงินเกิดความผิดพลาดจะทำให้ขาดทุนได้ ฉะนั้นเราควรที่จะปรับตัวและรับมือกับสภาวะทางการเงินในยุคปัจจุบันนี้ เพื่อพยายามที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาต่างที่เกี่ยวกับการเงิน เครดิตฟรี 1.การลงทุนและการจัดการสำหรับทุนอย่างแรกเลยก่อนที่เราจะมีการลงทุน เราควรที่จะมีการวางแผนและคิดคำนวณเสียก่อนว่า หากเราแบ่งเงินไว้สำหรับใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินและเก็บไว้สร้างหลักประกันไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เงินที่เหลือจากส่วนหนึ่งนั้นจะเป็นเงินที่เรานำมาลงทุนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหุ้น กองทุนรวม เงินฝากหรือตราสารหนี้ก็ตาม ซึ่งผู้ที่ทำการลงทุนจะต้องมีการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดและวางแผนอย่างรอบคอบ เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาภายหลังตามมา เพราะฉะนั้นเพื่อการลงทุนที่ประสบความสำเร็จได้ง่าย จะต้องรู้จักจัดการกับทุนต่างๆให้ดี เพื่อแผนการเงินที่ดีขึ้นด้วย สล็อต 2.การวางแผนทางการเงินข้อนี้สำคัญมาก การวางแผนและบริหารทางการเงิน ถือเป็นข้อพึงปฏิบัติที่หลายคนจะต้องปฏิบัติกัน ซึ่งการปฏิบัติเหล่านี้จะเชื่อมโยงถึง รายได้ รายจ่าย การออม การลงทุน ภาษี หนี้สิน เพื่อจะเตรียมตัวรับมือกับความสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด โดยขั้นตอนการวางแผนและบริหารมีดังนี้ สล็อตออนไลน์ -สำรวจตัวเอง เพื่อจะทราบอุปนิสัย ข้อจำกัดในการใช้เงิน

Read more

6 แนวทางการบริหารเงินอย่างไรให้อุ่นใจทั้งชีวิต

หลายคนมีชีวิตที่แขวนอยู่บนเส้นด้ายจะขาดเมื่อไรก็ได้ทุกเมื่อ ในที่นี้หมายถึงเรื่องของการเงินที่ยังไม่มีการวางแผน ใช้ชีวิตอยู่ไปวัน ๆ ต้องพึ่งพาผู้อื่น ซึ่งถือเป็นความประมาทในชีวิตอย่างยิ่ง เพราะหากวันใดวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ไม่ขาดคิดกับบุคคลที่เราพึ่งพาอยู่นั้นต้องมีอันเป็นไป เช่น ประสบอุบัติเหตุ พิการ ป่วยด้วยโรคร้ายแรง นำมาซึ่งผลกระทบทำให้หาเลี้ยงครอบครัวไม่ได้อีกต่อไป ปัญหาการเงินก็จะตามมาทันที ดังนั้น ทุกคนจึงต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทและต้องยืนด้วยขาของตนเองให้ได้ก่อนที่จะคิดพึ่งพาผู้อื่นเป็นการถาวร นั่นอาจเป็นการเข้าใจผิดที่ทำให้ชีวิตซวนเซได้ เครดิตฟรี 1.ต้องมีเงินเก็บเพียงพอตอนนี้คุณมีเงินอยู่ในบัญชีเท่าไร มากเพียงพอที่คุณจะอุ่นใจหรือยัง หากยังช่วงที่กำลังมีพละกำลังอยู่ในวัยที่เหมาะสมนี้ ควรตั้งเป้าหมายในการเก็บออมไว้ส่วนหนึ่งของรายได้ในสัดส่วนที่แน่นอนเป็นรายเดือนหรือรายจ๊อบก็สามารถทำได้ จุดประสงค์ก็เพื่อบริหารเงินรายได้ของตนเอง โดยการกันเงินออมไว้เพื่อประโยชน์ในภายภาคหน้าตามแต่จุดประสงค์ของแต่ละคน โดยไม่มีจุดสิ้นสุดทำอย่างมีวินัยแล้วคุณจะพบว่าชีวิตของคุณอุ่นใจขึ้นเยอะเมื่อได้ทำสิ่งนี้ สล็อต 2.มีหลักประกันบางครั้งเราอาจจะรับภาระเงินก้อนไม่ไหว การแบ่งจ่ายรายเดือนในรูปแบบประกันชีวิตย่อมทำให้คุณอุ่นใจ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็ยังมีเงินส่วนนี้ที่เพียงพอสำหรับการจัดการในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งสร้างความอุ่นใจไม่น้อย บางคนทำประกันชีวิตหลายฉบับ เพื่อเพิ่มความอุ่นใจมากขึ้น เพราะไม่มีข้อห้ามว่าต้องทำมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในเรื่องของการเงินว่าคุณไหวไหมสำหรับการชำระค่าเบี้ยประกันรายเดือนหรือรายปี ความพอดีจะทำให้คุณชำระค่าเบี้ยประกันโดยไม่มีสะดุด หากมากไปจะเกิดปัญหาในการผ่อนชำระตามมาได้ สล็อตออนไลน์ 3.หนี้สินลดลงเราไม่สามารถขอพรให้หนี้สินลดลงได้ แต่การทำให้หนี้สินลดลงนั้นเกิดจากวินัยของเราเองที่จะไม่เพิ่มตัวเลขของหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ และการชำระหนี้สินอย่างต่อเนื่อง

Read more

เงิน 1,000 บาท กับอีก 1 สัปดาห์ก่อนเงินเดือนออก ใช้อย่างไรให้พอ

หารเฉลี่ยเป็นรายวันก่อนวิธีที่จะบริหารเงิน 1,000 บาท ใช้อย่างไรในพอในหนึ่งสัปดาห์เอาแบบที่ง่ายที่สุดก่อน ก็คือ หารเฉลี่ยเป็นรายวันก่อนเลยค่ะ 1,000 บาท หาร 7 วัน ก็ตกวันละ 142.86 บาท คิดเป็นเลขกลม ๆ ล่ะกัน ก็ใช้อย่าให้เกินวันละ 140 บาท ก็จะพอดีไม่ขาดไม่เกิน ถ้าไม่หารเฉลี่ยไว้ก่อนบอกเลยบางครั้งไม่เกิน 3 วันก็หมดได้ค่ะกับเงินแค่หนึ่งพันบาทนี้ เครดิตฟรี พกเงินไปเท่ากับงบรายวันพอเราตั้งธงไว้แล้วว่าเราจะต้องใช้แค่วันละ 140 บาท ก็ต้องทำให้ได้ตามนั้น วิธีก็คือพกเงินใส่กระเป๋าไปแค่นั้นพอ อย่าเอาไปเกินเพราะถ้าเผื่อไปก็มีโอกาสใช้เกินอีกและต้องใจแข็งอย่าไปหยิบยืมใครเด็ดขาด ใช้ให้พอแค่ที่มีอยู่ในกระเป๋าเรานั่นแหละค่ะ เงิน 140 บาท หากประหยัดหน่อยก็พอได้นะ สล็อต วางแผนใช้จ่ายในหนึ่งวัน-ค่าเดินทาง คราวนี้มาดูว่า 140

Read more

คนที่เงินเดือนมากกว่า ไม่ได้แปลว่าร่ำรวยกว่า

คนทั่วไปชอบคิดว่าคนที่หาเงินได้มากกว่า จะมั่งคั่งร่ำรวยกว่าคนที่หาเงินได้น้อยกว่า ความคิดนี้ดูเหมือนจะจริง แต่ก็ไม่แน่เสมอไป การที่ใช้จำนวนเงินที่หามาได้เป็นตัววัดความมั่งคั่ง ดูจะมีจุดอ่อนหลายจุด เพราะคนที่มีเงินเดือนเยอะแต่ก็ใช้จ่ายเยอะด้วย เงินก็ไม่เหลือ คนที่หาเงินได้เยอะ แต่มีหนี้สินภาระมากมาย มีบ้านหลังใหญ่ต้องผ่อนส่ง มีรถคันหรูที่ยังต้องชำระค่าผ่อนรายเดือน สิ้นเดือนก็คงมีเงินเหลือไม่มาก อย่างนี้คงไม่นับว่าเป็นคนร่ำรวย การที่ทุกคนต่างหาเงินเป็นบ้าเป็นหลัง เพราะเชื่อว่า เงิน คือสัญลักษณ์ของความมั่งคั่ง บางคนยอมเลือกเรียนในสาขาที่ตัวเองไม่ชอบ ทนทำงานที่ตัวเองไม่ได้รัก เพราะจะได้เงินที่มากกว่า และที่เลวร้ายกว่านั้นคือ บางคนยอมทำเรื่องไม่ถูกต้อง เพื่อแลกกับเงิน เครดิตฟรี นักเศรษฐศาสตร์ชื่อดัง ชีริล นอร์ทโคท พาร์กินสัน ได้กล่าวว่า ความต้องการทรัพยากรของมนุษย์ จะเพิ่มขึ้นตามจำนวนทรัพยากรที่มีอยู่ เมื่อนำมาใช้กับเงิน ก็จะกล่าวได้ว่า มนุษย์มีความสามารถในการขยายการใช้จ่ายให้เทียบเท่ากับรายได้อยู่เสมอ หรือสรุปสั้นๆว่า ยิ่งหาเงินได้มาก ก็จะใช้จ่ายมาก สล็อต ดังนั้นคนที่มีเงินเดือนสูงๆ

Read more

อยากเป็นนักวางแผนทางการเงิน ต้องทำยังไง ?

นักวางแผนทางการเงิน เป็นคำที่ดูดี เท่ห์ๆ แต่ไม่ค่อยมีคนรู้จักว่าคือใคร ทำอะไร ฟังดูเท่ห์จัง อยากลองศึกษาดูบ้างว่า คืออะไร เป็นใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร ที่สำคัญรวยไหม นักวางแผนทางการเงิน มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Financial Planner คือผู้มีหน้าให้คำปรึกษาด้านการเงิน วางแผนกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้ผู้รับบริการบรรลุเป้าหมายทางการเงิน เครดิตฟรี งานหลักๆของนักวางแผนทางการเงินคือการหาลูกค้า การวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้า นำข้อมูลมาวิเคราะห์ วางแผน สร้างกลยุทธ์ ติดตามผลงาน และทบทวนผล นอกจากนี้ยังต้องรู้จักสร้างเครือข่าย สร้างความน่าเชื่อถือให้ตนเองด้วย เพราะงานทางด้านการเงิน ความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญ การที่ลูกค้าจะมาว่าจ้างใครให้มาเป็นที่ปรึกษาและวางแผนทางการเงิน ความไว้เนื้อเชื่อใจต้องมาเป็นอันดับแรก สล็อต ใครบ้างที่จะประกอบอาชีพนี้ได้ ต้องเรียนจบอะไรมาบ้างนักวางแผนทางการเงินจะต้องมีใบอนุญาต ที่เรียกว่า “Single License

Read more

5 ทิปเด็ดช่วยอุดรูรั่วในกระเป๋าตังค์ ป้องกันเงินหมดก่อนเวลาอันควร

เป็นกันไหมที่รู้สึกว่าทำไมแค่กลางเดือน เงินเดือนที่เพิ่งได้มาก็ใกล้หมดซะแล้ว หรือเงินที่หามาได้ในแต่ละเดือน ไม่เคยจะเก็บได้สักเท่าไหร่เลย ถ้าคุณเองก็ประสบปัญหาแบบเดียวกันแล้วละก็ ขอบอกเลยค่ะว่าต้นเหตุของปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราไปช้อปปิ้งซื้อของนั่นเองค่ะ เพราะบางทีเวลาที่เราซื้อของ ก็ไม่ได้คำนึงถึงความคุ้มค่าราคา หรือไม่มีเวลาเปรียบเทียบราคาในแต่ละแห่งที่จำหน่ายสินค้านั้น ๆ ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร ที่ไหนขายถูกกว่า แต่รู้กันบ้างไหมว่าการที่เราซื้อของเล็ก ๆ น้อย ๆ หลาย ๆ ชิ้น สะสมไปเรื่อย ๆ โดยไม่ได้สนใจเรื่องราคานัก ก็ทำให้เงินในกระเป๋าเราร่อยหรอลงไปได้แบบเร็วติดจรวดกันเลยทีเดียว เครดิตฟรี คูปองส่วนลดถ้าคุณสังเกตให้ดี ตามห้างสรรพสินค้าส่วนใหญ่มักจะมีการแลกคูปองส่วนลดเมื่อคุณมียอดใช้จ่ายครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ นี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้คุณได้รับส่วนลดมากขึ้นเมื่อใช้จ่ายในครั้งต่อไป หากคุณไม่แน่ใจว่าแต่ละห้างสรรพสินค้ามีกิจกรรมนี้หรือไม่ ให้ลองมองหาป้ายโปรโมตในห้างนั่นแหละค่ะ หรือถามจากพนักงานห้างที่คุณกำลังซื้อของอยู่ก็ได้ ซึ่งดิฉันมักจะได้รับส่วนลดเสมอเวลาไปซื้อเครื่องสำอางที่ห้างสรรพสินค้า เพราะพนักงานขายจะคอยบอกเราอยู่เรื่อยค่ะ ว่าถ้าใช้จ่ายจำนวนเงินเท่านี้แล้วจะสามารถแลกคูปองส่วนลดมาใช้ซื้อของครั้งต่อไปได้ หรือคุณจะลองต่อรองกับพนักงานเขาหน่อยก็ได้ว่าให้เขาไปหาคูปองมาลดให้เราในครั้งนี้ก่อน คิดว่าพวกเขาต้องไปหามาให้คุณได้แน่ เพราะเขาก็อยากให้คุณซื้อของกับเขานี่คะ ว่ามั๊ย สล็อต เทศกาลเซลล์ลดกระหน่ำหากคุณอยากซื้อของ โดยเฉพาะของชิ้นใหญ่

Read more