4 เทคนิคการบริหารเงิน ‘ทำน้อย ให้ได้เยอะ’

หลายคนมองว่าการบริหารเงินให้งอกเงย เหลือเก็บเหลือใช้ ในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน เป็นเรื่องยาก แค่ใช้ให้พอในแต่ละเดือนไม่ติดลบ ก็ถือว่ารอดแล้ว แต่ความจริงแล้ว ถ้าเรามีเทคนิค ก็ไม่ใช่เรื่องยากเลย เครดิตฟรี ใครกำลังมองหาวิธีบริหารเงินให้งอกเงย ลองมาดู 4 เทคนิคในการบริหารเงินในแบบฉบับของการ “ทำน้อย ให้ได้เยอะ” ที่เรานำมาฝากกัน ทำน้อย แค่ออมเงินก่อนใช้ให้ได้ไม่ต่ำกว่า 10% ของรายได้วิธีที่ง่ายที่สุดและดีที่สุด คือ การหักเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีเงินออมในวันเงินเดือนออกเป็นประจำทุกเดือน หรือหากเป็นพนักงานออฟฟิศที่บริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (provident fund) ให้พยายามออมเงินจากส่วนนี้ สล็อต ทำน้อย แค่หารายได้เสริมเริ่มต้นจากสิ่งที่ตนเองชอบ หรือสื่งที่ตัวเองมี ใกล้ตัวเลย เช่นเสื้อผ้าที่ช็อปมาแล้วใส่แค่ครั้งเดียว นำมาต่อยอดเพื่อก่อให้เกิดรายได้ เช่น ขายเสื้อผ้ามือสอง หรือ D.I.Y. เสื้อตัวเก่า แต่งเติมลวดลาย

Read more

นักวิชาการแถลงผลงานวิจัย พร้อมเสนอตัวชี้วัดในแง่ของการเงินและการค้า

ทีมนักวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากสํานักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ผ่านโครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move Thailand) ได้ทำการสำรวจความพร้อมของไทยและการเข้าใกล้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 17 ขององค์กรสหประชาชาติ ในส่วนที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกในแง่การเงินและการค้าระหว่างประเทศ โดยทีมนักวิจัยนี้ประกอบไปด้วย ดร. กุลบุตร โกเมนกุล อาจารย์ประจำสาขา การเงินและการลงทุน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต รศ. ดร. นงนุช ตันติสันติวงศ์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัย Nottingham Trent University สหราชอาณาจักร และ ดร. ชาริกา ชาญนันทพิพัฒน์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัย Birmingham สหราชอาณาจักร เครดิตฟรี ทีมนักวิจัยเปิดเผยว่า ผลงานวิจัยได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญในการเลือกใช้ตัวชี้วัดที่เหมาะสมเพื่อการติดตามความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมาย รวมถึงกำหนดนโยบายที่เหมาะสมที่จะทำให้แต่ละประเทศเข้าถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 17 นี้ได้

Read more