วันนี้มี 5 Step สู่การวางแผนเกษียณที่ดี มาฝากกันค่ะ

เครดิตฟรี

Step 1 ตั้งคำถามกับตัวเอง

 • ปัจจุบันทำงานมาแล้วกี่ปี
 • มีเงินเก็บแล้วเท่าไหร่
 • คาดว่าจะเกษียณอายุเท่าไหร่
 • อยากมีเงินใช้หลังเกษียณเท่าไหร่ต่อเดือน ณ มูลค่าอนาคต
 • คาดว่าจะมีอายุขัยเท่าไหร่

สล็อต

Step 2 สำรวจแหล่งรายได้หลังเกษียณ

 • เงินบำเหน็จ / บำนาญ กรณีข้าราชการ
 • เงินบำนาญจากประกันสังคมกรณีพนักงานประจำ ที่จ่ายเงินสมทบประกันสังคมเกิน 180 เดือน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF
 • รายได้จากค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ฯลฯ

สล็อตออนไลน์

Step 3 คำนวณจำนวนเงินที่ต้องออมเพิ่ม

 • วางแผนออมและลงทุน

jumboslot

Step 4 ทำตามแผนการเงินที่วางไว้

Step 5 ติดตาม ทบทวน และประเมินผล

 • ว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่

jumboslot

ลองคำนวณดูกันนะคะ
​ว่าอยากมีเงินใช้เท่าไหร่หลังเกษียณ … วางแผนเร็ว… ย่อมได้เปรียบค่ะ

เก็บเงินเท่าไหร่..ถึงจะพอใช้หลังเกษียณ

Post navigation