การบริหารหนี้สินที่ดี คือ มีจำนวนหนี้ที่เหมาะสม..ระดับการผ่อนชำระไม่ควรเกิน 35 – 40% ของรายได้ หากมากกว่านี้อาจชักหน้าไม่ถึงหลังได้เสี่ยงต่อการเสียเครดิต เสียประวัติการชำระและเมื่อมีหนี้ ต้องรู้จักบริหารหนี้ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาทางการเงิน
ที่สำคัญก่อนมีหนี้ ควรพิจารณาให้ดี ว่าหนี้นั้น เรามีความสามารถที่จะชำระคืนได้แน่นอน ซึ่งเรามีวิธีบริหารหนี้มาแนะนำ ค่ะ

เครดิตฟรี

5 Step สู่การบริหารหนี้ที่ดี

Step 1. สำรวจรายรับ รายจ่ายสำรวจ รายรับ รายจ่าย โดยรายจ่ายไม่ควรเกินรายรับ
หากรายจ่ายมากเกินไปควรหารายได้เพิ่ม และลดการใช้จ่าค่าใช้จ่าย แยกเป็น 2 ส่วน คือ

  • ค่าใช้จ่ายคงที่ เช่น ค่าบ้าน ค่ารถ อาจทำรีไฟแนนซ์เพื่อลดดอกเบี้ย
  • ค่าใช้จ่ายผันแปร เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทางค่าสาธารณูปโภค ลดการใช้จ่ายลง

สล็อต


Step 2. สำรวจสถานะการเงิน ณ ปัจจุบันสำรวจหนี้สิน : แบ่งหนี้ เป็น 2 ประเภท
หนี้ดี เช่น หนี้บ้าน หนี้เสีย เช่น หนี้บัตรเครดิต จำนวนหนี้คงค้างทั้งหมด อัตราดอกเบี้ย
ระยะเวลากู้ ประวัติการชำระเงิน หลักประกันที่ค้ำหนี้
สำรวจทรัพย์สิน : ทรัพย์สินที่มีค่า เช่น บ้าน ทองคำ
ทรัพย์สินที่ด้อยค่า เช่น รถ แยกทรัพย์สินมีภาระหนี้ / ไม่มีภาระหนี้
ทรัพย์สิน – หนี้สิน = ความมั่งคั่งสุทธิ

สล็อตออนไลน์

Step 3. บริหารหนี้สินประเมินความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกิน 35% – 40% ของรายได้รวมภาระหนี้สิน
หากสูงกว่า 50% ของรายได้มีความเสี่ยงต่อการเป็นหนี้ถาวร อาจไม่สามารถชำระหนี้ให้หมดได้ก่อนเกษียณได้

jumboslot

Step 4. ชำระคืนหนี้เพิ่มหากประเมินแล้ว ลดรายจ่ายได้ สามารถชำระหนี้เพิ่ม ให้เลือกชำระหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงก่อน

Step 5. จัดการรวมหนี้ ย้ายหนี้ ไปอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า หากสามารถทำได้ จะทำให้ภาระหนี้ลดลงและกรณีหากมีหนี้สินค้างชำระสะสม จนไม่สามารถชำระหนี้ตามกำหนดชำระได้ ควรเจรจา เพื่อต่อรอง ขอลดหนี้ หรือ ทางออกสุดท้าย คือ ขายทรัพย์สินบางส่วน เพื่อนำไปชำระหนี้

jumboslot

วิธีบริหารหนี้สิน 5 Step ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ คงพอเป็นแนวทางในการจัดการหนี้สินให้ท่านได้นะคะ
“มีหนี้เท่าที่จำเป็น และเมื่อมีหนี้ก็หาวิธีจัดการ ปิดหนี้ นั้นให้เร็วที่สุด”

การบริหารหนี้สินที่ดี

Post navigation