อาการปวดขาที่เกิดจากประสาท
อาการปวดขาที่เกิดจากประสาท (อังกฤษ: Neurogenic claudication, pseudoclaudication ตัวย่อ NC) เป็นอาการสามัญอย่างหนึ่งของช่องไขสันหลังที่เอวตีบ (lumbar spinal stenosis) และของการอักเสบที่เส้นประสาทซึ่งออกมาจากไขสันหลัง คำคุณศัพท์ว่า “เกิดจากประสาท” หมายความว่า ปัญหาอยู่ที่เส้นประสาท และคำว่า claudication มาจากคำ

slotxo ภาษาละตินที่แปลว่า ปวกเปียก เพราะว่าคนไข้รู้สึกปวดหรืออ่อนแรงที่ขา ดังนั้น จึงควรแยกแยะ NC จาก อาการปวดขาเป็นระยะเหตุขาดเลือด (Intermittent claudication) ซึ่งเกิดจากปัญหาการไหลเวียนของเลือด ไม่ใช่ปัญหาทางประสาท

xoslot

อาการอาจเป็นทั้งสองข้างหรือข้างเดียวที่บั้นท้าย ต้นขา น่อง เป็นความไม่สบาย เจ็บปวด ชา หรือกะปลกกะเปลี้ย ในคนไข้บางราย อาการอาจจุดชนวนโดยการเดินหรือยืนนาน ๆ ลักษณะคลาสสิกของอาการนี้ก็คือ อาการจะบรรเทาเมื่อเปลี่ยนอากัปกิริยาหรืองอเอว ไม่ใช่เพียงแค่พักเหมือนกับอาการที่มีเหตุจากการขาดเลือด ดังนั้น คนไข้ที่มีอาการเหตุประสาทจะพิการน้อยกว่าในการขึ้นลงบันได เข็นรถ หรือปั่นจักรยาน ในคนไข้ที่รากประสาทถูกบีบอย่างรุนแรง NC จะไม่เกิดเป็นระยะ ๆ แต่จะเป็นอย่างต่อเนื่อง

เครดิตฟรี

พยาธิสรีรภาพของโรคเชื่อว่าเป็นการขาดเลือด (ในทางการแพทย์ การขาดเลือดเฉพาะที่[1] (อังกฤษ: ischemia, ischaemia, ischæmia; มาจากภาษากรีก: ισχαιμία isch- การปิดกั้น, hema หรือ haema เลือด) หมายถึงการปิดกั้นการไหลเวียนเลือดที่เลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยทั่วไปมีปัจจัยเกี่ยวข้องที่สำคัญภายในหลอดเลือดซึ่งทำให้เนื้อเยื่อเหล่านั้นเสียหายหรือสูญเสียการทำงาน) ที่รากประสาทของเอว-กระเบนเหน็บ (lumbosacral) โดยเป็นเหตุทุติยภูมิเนื่องจากการบีบอัดของเส้นประสาทจากโครงสร้างรอบ ๆ รวมทั้ง

สล็อต xo

  • หน้าประกบข้อต่อ (facet) ที่โตเกิน
  • เอ็น ligamentum flavum ที่โตเกิน
  • ปุ่มงอกกระดูก (osteophyte) ที่โตเกิน
  • แผลเป็น
  • หมอนรองกระดูกสันหลังที่นูนหรือเคลื่อนออก
    นอกจากอาการปวดขาเป็นระยะเหตุขาดเลือดแล้ว pseudo-trochanteric bursitis ก็ควรพิจารณาเพื่อวินิจฉัยแยกแยะด้วย
    [NPC5]
อาการปวดขาที่เกิดจากประสาท

Post navigation