สัตว์มีกระดูกสันหลัง

สัตว์มีกระดูกสันหลังสัตว์มีกระดูกสันหลัง (อังกฤษ: Vertebrates) สิ่งมีชีวิตประเภทนี้มีกระดูกสันหลังหรือไขสันหลัง สิ่งมีชีวิตที่มีกระดูกสันหลังเริ่มมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลาประมาณ 505 ล้านปี ในยุคแคมเบรียนกลาง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของช่วงยุคแคมเบรียน โครงกระดูกของไขสันหลัง ถูกเรียกว่ากระดูกสันหลัง Vertebrate เป็นไฟลัมย่อยที่ใหญ่ที่สุดใน Chordates รวมทั้งยังมีสัตว์ที่คนรู้จักมากที่สุดอีกด้วย (ยกเว้นแมลง) ปลา สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน นก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (รวมทั้งมนุษย์) เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีกระดูกสันหลังทั้งสิ้น ลักษณะเฉพาะของไฟลัมย่อยนี้คือระบบของกล้ามเนื้อจำนวนมาก เช่นเดียวกับระบบประสาทส่วนกลางที่ถูกวางในกระดูกสันหลังเป็นส่วน ๆสัตว์มีกระดูกสันหลัง คือกระดูกสันหลังจะอยู่เป็นแนวยาวไปตามด้านหลังของสัตว์ กระดูกสันหลังจะต่อกันเป็นข้อ ๆ ยืดหยุ่น เคลื่อนไหวได้มีหน้าที่ช่วยพยุงร่างกายให้เป็นรูปร่างทรวดทรงอยู่ได้และยังช่วยป้องกันเส้นประสาทอีกด้วย สัตว์พวกมีกระดูกสันหลัง นักวิทยาศาสตร์ยังแบ่งออกเป็น 5 พวกคือ slotxo สัตว์พวกปลา สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ปีก

Read more

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง (อังกฤษ: Invertebrates) หมายความรวมถึงสัตว์ที่ไม่มีแท่งกระดูกสันหลังสำหรับยึดติดให้เป็นส่วนเดียวกันของร่างกาย จัดเป็นสัตว์ประเภทที่ไม่มีกระดูก และไม่มีกระดูกอ่อนอยู่ภายในร่างกาย มีความแตกต่างจากสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง ที่ทั้งหมดถูกจัดอยู่ในไฟลัมเดียวในอาณาจักรสัตว์ แต่สำหรับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง มีจำนวนมากมายหลากหลายไฟลัม และมีจำนวนมากกว่าสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังมากที่สุดในโลก slotxo สัตว์จำพวกไม่มีกระดูกสันหลังมีจำนวนมากว่าสัตว์พวกมีกระดูกสันหลัง แบ่งเป็นฟองน้ำ เป็นสัตว์ในไฟลัมพอริเฟอรา เป็นเคลดฐานของสัตว์ ในฐานะเป็นเคลดพี่น้องกับยูเมทาซัวฟองน้ำเป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ที่ร่างกายเต็มไปด้วยรูและช่องทางสำหรับให้น้ำไหลเวียนเข้าไป โดยประกอบด้วยเมโซฮิลที่คล้ายวุ้นขนาบด้วยชั้นเซลล์บาง ๆ สองชั้น สาขาของสัตววิทยาที่ศึกษาฟองน้ำเรียกว่า spongiologyฟองน้ำมีเซลล์ต้นกำเนิดที่สามารถแปลงไปเป็นเซลล์ประเภทอื่นได้ และมักจะย้ายที่ไปมาระหว่างชั้นเซลล์หลักและเมโซฮิลในกระบวนการการแปลง ฟองน้ำไม่มีระบบประสาท ระบบย่อยอาหาร หรือระบบไหลเวียน แต่ฟองน้ำเหล่านี้ใช้น้ำที่ไหลเวียนเข้าออกนั้นเป็นแหล่งอาหารและออกซิเจน และใช้ขับถ่ายของเสีย ฟองน้ำเป็นสัตว์กลุ่มแรกที่แยกสายวิวัฒนาการออกจากบรรพบุรุษร่วมของสัตว์ทุกชนิด จึงทำให้ฟองน้ำเป็นกลุ่มพี่น้องกับสัตว์อื่น ๆ ทุกชนิด xoslot ไฟลัมไนดาเรีย เป็นกลุ่มสัตว์ที่มีรูปร่างทรงกระบอก มีโพรงในลำตัว และมีเข็มพิษ เช่น แมงกะพรุน ดอกไม้ทะเล

Read more

สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก

สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก หรือที่นิยมเรียกอย่างทั่วไปว่า สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังที่อยู่ในชั้น Amphibia อาศัยอยู่ได้ทั้งในน้ำและบนบก มีลักษณะเฉพาะ คือ ผิวหนังมีต่อมเมือกทำให้ผิวหนังชุ่มชื้นตลอดเวลา ผิวหนังเปียกลื่นอยู่เสมอ ไม่มีเกล็ดตัวไม่แห้งหรือไม่มีขน หายใจด้วยเหงือก, ปอด, ผิวหนัง หรือผิวในปากในคอ โดยชั้นผิวหนังนั้นมีลักษณะพิเศษสามารถแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้เนื่องจากมีโครงข่ายหลอดเลือดฝอยจำนวนมาก เพื่อใช้ในการหายใจ สืบพันธุ์โดยการผสมพันธุ์ภายนอกลำตัว สืบพันธุ์เมื่ออายุ 2–3 ปี ออกลูกเป็นไข่อยู่ในน้ำ ไม่มีเปลือก วางไข่เป็นกลุ่มในน้ำมีสารเป็นวุ้นหุ้มลูกอ่อนที่ออกจากไข่มีรูปร่างคล้ายปลาเรียกว่า “ลูกอ๊อด” อยู่ในน้ำหายใจด้วยเหงือก เมื่อเติบโตเต็มที่แล้วมีปอดหายใจ ขึ้นบกได้ แต่ต้องอยู่ใกล้น้ำสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกส่วนใหญ่จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างทั้งภายนอกและภายในอย่างสิ้นเชิง ไปตามวงจรชีวิต ตัวอ่อนอาศัยอยู่ในน้ำ หายใจด้วยเหงือก เมื่อโตขึ้นจะเปลี่ยนรูปร่างอาศัยอยู่บนบก หายใจด้วยปอดหรือผิวหนัง โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งในช่วงระหว่างฤดูหนาวถึงฤดูร้อน ส่วนใหญ่จะขุดรูจำศีล เพื่อหนีความแห้งแล้ง มิให้ผิวหนังแห้ง ถ้าผิวหนังแห้งจะหายใจไม่ได้และตายในที่สุด เพราะก๊าชจากอากาศต้องละลายไปกับน้ำเมือกที่ผิวหนัง

Read more

ร่างกายมนุษย์

ร่างกายมนุษย์ร่างกายมนุษย์โคร่งกระดูกที่ใหญ่ เป็นโครงสร้างทั้งหมดของมนุษย์ ประกอบด้วยเซลล์มนุษย์หลายชนิดที่รวมกันเป็นเนื้อเยื่อซึ่งรวมกันเป็นระบบอวัยวะ สิ่งเหล่านี้คงอับดุลและความแข็งแรงของร่างกายมนุษย์ ร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยศีรษะ, คอ, ลำตัว (ซึ่งรวมถึงกล้ามเนื้อหน้าอกใหญ่และหน้าท้องใต้ผิวหนังมีกล้ามเนื้อมัดและมี กล้ามเนื้อที่แขนและมือ, ขา เท้า และมีไขกระดูกสันหลังเติมโปรตีนให้ร่างกาย 2 เท่าการศึกษาร่างกายมนุษย์เชื่อมโยงกับกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา มิญชวิทยา และคัพภวิทยา ร่างกายมีความแตกต่างทางกายวิภาคแบบต่าง ๆ สรีรวิทยามุ่งไปที่ระบบและอวัยวะของมนุษย์และการทำงานของอวัยวะ หลายระบบและกลไกมีปฏิกิริยาต่อกันเพื่อคงภาวะธำรงดุล โดยมีระดับที่ปลอดภัยของสารต่าง ๆ เช่น น้ำตาลและออกซิเจนในเลือด slotxo องค์ประกอบร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยธาตุครบต่าง ๆ เช่น ไฮโดรเจน ออกซิเจน คาร์บอน แคลเซียม และฟอสฟอรัส[1] ธาตุเหล่านี้อยู่ในเซลล์นับล้านล้านและส่วนประกอบที่ไม่ใช่เซลล์ในร่างกายมนุษย์ประมาณร้อยละ 60 ของร่างกายชายโตเต็มวัยเป็นน้ำ คิดเป็นปริมาณประมาณ 42 ลิตร

Read more

เทศกาลถือศีลกินเจ

เมื่อถึงวันขึ้น ๑ ค่ำถึงวันขึ้น ๙ ค่ำตามปฏิทินจีนของทุก ๆ ปี รวม ๙ วัน ๙ คืน เราจะเห็นธงสีเหลืองมีตัวหนังสือสีแดงปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วไปตามร้านอาหารสองข้างถนน นั่นบ่งบอกให้รู้ว่าเป็นช่วงเวลาของเทศกาลกินเจหรือเทศกาลกินเจเดือนเก้า slotxo “เทศกาลกินเจ” ถือเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของชาวจีนที่มีการปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพกาล คำว่า “เจ” ในภาษาจีนทางพุทธศาสนาฝ่ายมหายานมีความหมายเดียวกับคำว่า “อุโบสถ” ดังนั้น การกินเจก็คือการรับประทานอาหารก่อนเที่ยงวัน เหมือนกับชาวพุทธในประเทศไทยที่ถือ “อุโบสถศีล”หรือ”รักษาศีล ๘ ” โดยไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว แต่เนื่องจากการถืออุโบสถศีลของชาวพุทธฝ่ายมหายานไม่กินเนื้อสัตว์ จึงนิยมเรียก “การไม่กินเนื้อสัตว์” ไปรวมกันเข้ากับคำว่า “กินเจ” ซึ่งเป็นการถือศีลกินเจไปด้วย ในปัจจุบันผู้ที่รับประทานอาหารทั้ง ๓ มื้อแต่ไม่กินเนื้อสัตว์ก็ยังคงเรียกว่า”กินเจ” ฉะนั้นความหมายก็คือคนกินเจมิใช่เพียงแต่ไม่กินเนื้อสัตว์ แต่ยังต้องดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม มีความบริสุทธิ์

Read more

ประโยชน์หวานๆจาก “ช็อคโกแลต”

ประโยชน์หวานๆจาก “ช็อคโกแลต”ช็อคโกแลตนั้น ทำมาจากพืชชนิดหนึ่ง นั่นก็คือต้นโกโก้ (Cacao) ซึ่งมีถิ่นกำเนิดอยู่ในดินแดนอเมริกาใต้และอเมริกากลาง ในฝักของต้นโกโก้จะมีเมล็ดโกโก้อยู่ภายใน ซึ่งเมล็ดโกโก้นี้เองที่ถูกนำมาแปรรูปเป็นช็อคโกแลต แต่ก่อนนี้ช็อคโกแลตเคยเป็นของหายากและเป็นของอร่อยเลอเลิศสำหรับคนไฮโซบางกลุ่มเท่านั้น แต่ปัจจุบันช็อคโกแลตเป็นของหวานที่หากินได้ง่ายสำหรับทุกคน โดยประเทศที่ถือว่าผลิตช็อคโกแลตที่ดีที่สุดในโลกก็คือประเทศเบลเยี่ยมนั่นเองประโยชน์ในการกินช็อคโกแลตนั้นมีมากมาย แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องเป็นช็อคโกเเลตแท้เท่านั้นโดยเฉพาะช็อคโกแลตดำ (Dark Chocolate) เพราะจะมีสารฟลาโวนอยด์ ซึ่งเป็นสารแอนติออกซิแดนท์ป้องกันมิให้เกิดคราบไขมันสะสมที่ผนังหลอดเลือดหัวใจ อันเป็นสาเหตุของโรคหัวใจเลือดตีบประโยชน์ในการกินช็อคโกแลตนั้นมีมากมาย แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องเป็นช็อคโกเเลตแท้เท่านั้นโดยเฉพาะช็อคโกแลตดำ (Dark Chocolate) เพราะจะมีสารฟลาโวนอยด์ ซึ่งเป็นสารแอนติออกซิแดนท์ป้องกันมิให้เกิดคราบไขมันสะสมที่ผนังหลอดเลือดหัวใจ อันเป็นสาเหตุของโรคหัวใจเลือดตีบ การวิจัยยังพบว่าฟลาโวนอยด์ในช็อกโกแลตช่วยป้องกันไม่ให้เกล็ดเลือดแข็งตัว อันเป็นสาเหตุหนึ่งของการอุดตันในหลอดเลือด ป้องกันความดันโลหิตสูงได้ด้วย และที่ว่ากันว่า กินช็อคโกแลตแล้วจะช่วยจิตใจสดชื่นเบิกบานขึ้นนั้น ก็เพราะมีสารคาเฟอีน (Caffeine) ซึ่งเป็นสารช่วยกระตุ้นความกระปรี้กระเปร่าของร่างกาย และกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารเอนดอร์ฟินออกมานั่นเอง slotxo ชนิดของช็อกโกแลตช็อกโกแลตเป็นส่วนผสมที่นิยมมาก และมีให้เลือกในหลากหลายรูปแบบ รูปแบบและรสชาติของช็อกโกแลตนั้นแตกต่างกันได้โดยส่วนผสมและปริมาณของส่วนผสมในช็อกโกแลต นอกจากส่วนผสมแล้วรสชาติยังแตกต่างกันโดยระยะเวลาและอุณหภูมิของการคั่วเมล็ดโกโก้ด้วยช็อกโกแลตที่ไม่ได้เพิ่มความหวานช็อกโกแลตที่ไม่ได้เพิ่มความหวาน (unsweetened chocolate) คือ

Read more