อุตสาหกรรมเกมส์ในประเทศเกาหลีใต้

อุตสาหกรรมเกมส์ในประเทศเกาหลีใต้ เครดิตฟรี “วัฒนธรรม” คือสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลาเสมอ ดังนั้นในปัจจุบันนี้จึงมีวัฒนธรรมใหม่ๆเกิด ขึ้นมาเพื่อให้เข้ากับยุคสมัย Hallyu หรือ Korean Wave เป็นวัฒนธรรมเกาหลีร่วมสมัยที่ประสบความส าเร็จใน ตลาดโลก และมีบทบาทที่ส าคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมการส่งออกวัฒนธรรมเกาหลีร่วมสมัยนี้Hallyu ประกอบไป ด้วย เพลง ละครทีวีการ์ตูน เกมส์คอมพิวเตอร์และอื่นๆอีกมากมาย โดย Hallyu นี้ได้รับค าชื่นชมจากประเทศแถบ เอเชียและประเทศฝั่งยุโรปมาอย่างต่อเนื่อง สล็อต ในยุคนี้ดิจิตอลเทคโนโลยีได้แก่ YouTube และ SNS ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของ Hallyu เป็น อย่างมาก ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นตัวกระตุ้นและขับเคลื่อนวัฒนธรรมเกาหลีร่วมสมัยนี้ให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกเลยก็ว่าได้ทุก วันนี้หลายๆ สื่อดิจิตอลเองก็ถือเป็นอีกหนึ่ง “วัฒนธรรมร่วมสมัย” ที่รัฐบาลและเอกชนร่วมกันผลักดันให้ก้าวหน้าไป ไม่หยุดยั้ง

Read more

กระแสวัฒนธรรมเกาหลี

กระแสวัฒนธรรมเกาหลี เครดิตฟรี มองเบื้องหลังความสำเร็จของซีรีส์และหนังจากต่างประเทศ ในมุมมองของการค้าการขาย ไขข้อข้องใจว่าอะไรคือปัจจัยแห่งความสำเร็จ และผลดีที่จะได้รับจากการส่งออกทางวัฒนธรรมเหล่านี้ในช่วงอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ หนึ่งในกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจคงหนีไม่พ้นการดูทีวี ยิ่งเป็นซีรีส์ยาวๆ ยิ่งเหมาะกับช่วงนี้ ยิ่งซีรีส์ฝรั่ง เกาหลี หากมองผิวเผินการดูหนังดูซีรีส์ต่างประเทศช่วยให้เราเข้าใจวัฒนธรรม ฝึกภาษา ให้ความบันเทิง บางเรื่องนี่ยิ่งดูยิ่งติด แต่หากมองให้ถี่ถ้วนแล้ว มันคือเรื่องของการค้า และการเมือง สล็อต การส่งออกทางวัฒนธรรม ถือเป็น Soft power คือความพยายามในการเปลี่ยนแปลงหรือสร้างอิทธิพลต่อสังคมในเชิงของการดึงดูดจูงใจ มิใช่ขู่เข็ญ จึงเรียกว่าอำนาจอ่อน และยังถือเป็นเครื่องมือในการหาเงินเข้าประเทศ อาทิ กระแสฮอลลีวูดของสหรัฐที่โน้มให้คนทั่วโลกนิยมชมชอบในระบอบเสรีประชาธิปไตยผ่านหนังและชีวิตสไตล์อเมริกัน การส่งออกทางวัฒนธรรมผ่านทางภาพยนตร์และซีรีส์นั้นยังช่วยประเทศในเชิงเศรษฐกิจ คือเป็นแหล่งรายได้หนึ่งที่สำคัญด้วย เพราะเมื่อหนังออกมาเป็นที่นิยม คนทั่วโลกก็รู้จักประเทศนั้น ๆ มากขึ้น อยากตามรอย ไปเที่ยว ทานอาหารแบบในหนัง อยากแต่งตัว ใช้เครื่องสำอางแบบพระเอกนางเอกในหนัง

Read more

ธุรกิจ mobile AP ของ Samsung จะเติบโตขึ้นในปี 2564

ธุรกิจ mobile AP ของ Samsung จะเติบโตขึ้นในปี 2564 เครดิตฟรี นักวิเคราะห์ชาวเกาหลีใต้มองว่าอุปสงค์ที่มีต่อชิพ Exynos หรือ mobile application processor (AP) ของบริษัท Samsung Electronics น่าจะเพิ่มขึ้นในปี2564 เนื่องจากสินค้าดังกล่าวจะถูกพัฒนา ประสิทธิภาพขึ้นไปอีกระดับและมีราคาที่สามารถแข่งขันได้บริษัท Samsung ส่งออกชิพ Exynos ประมาณ 150 – 200 ล้านหน่วยต่อปีเนื่องจาก บริษัท Samsung ก าลังเป็น user ที่มีความโดดเด่น นอกจากนี้บริษัทด้าน เทคโนโลยีรายใหญ่ของเกาหลีใต้ยังสามารถพัฒนา mobile AP ได้เองจึงก

Read more

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจเกาหลี

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจเกาหลี เครดิตฟรี ระบบการปกครอง เป็นประเทศที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุข ประธานาธิบดีจะอยู่ในตำแหน่ง วาระละ 5 ปี, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จะอยู่ในตำแหน่ง วาระละ 4 ปี (ถูกเลือกโดยตรงจากประชาชน) มีระบบการปกครองส่วนท้องถิ่น สล็อต ระบบการศึกษา ระบบการศึกษาในประเทศเกาหลี แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา 6 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี และระดับอุดมศึกษา 4 ปี 70% ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เปิดภาคการศึกษาใหม่ ทุกๆ ต้นเดือนมีนาคมของทุกปี ภาคการศึกษาที่ 1 เริ่มตั้งแต่ เดือนมีนาคม

Read more

อุตสาหกรรม 4.0 ในเกาหลี

อุตสาหกรรม 4.0 ในเกาหลี เครดิตฟรี ประเทศเกาหลีใต้มีความตื่นตัวอย่างมากต่ออุตสาหกรรม 4.0 และมีแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อยกระดับภาคการผลิตเป็นรูปธรรมอย่างเห็นได้ชัด การนำเสนอแนวคิด Industry 4.0 ของภาคเอกชนเยอรมันในงาน Hanover Messess เมื่อปี ค.ศ. 2011 จนรัฐบาลขานรับและนำมาสู่การบรรจุเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมของชาติที่เรียกว่า “HighTech Strategy 2020” ไม่ได้หยุดอยู่แค่ตรงนั้น สล็อต หากแต่ได้แพร่หลายและกระจายแนวคิดนี้ไปทั่ว ทั้งยุโรป สหรัฐอเมริกา หรือแม้แต่ในเอเชีย เห็นได้ชัดถึงผลของการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่จะเข้าสู่โลกดิจิตัลอย่างเต็มตัว แม้ว่าฝั่งผู้บริโภคจะขานรับและปรับตัวกันไปก่อนหน้านี้แล้ว จากการที่สินค้าและบริการในยุคอนาล็อกมากมายได้ล้มหายตายจาก และถูกทดแทนด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึ้น ถือเป็นช่วงเวลาหนึ่งซึ่งรูปแบบธุรกิจ (Business model) เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายในหลายอุตสาหกรรม สำหรับในเอเชีย เกาหลีใต้เป็นประเทศหนึ่งซึ่งน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง ไม่เพียงแต่การยกระดับสินค้าและบริการสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรม จนผงาดมาทาบชั้นสินค้าแบรนด์ชั้นนำของสหรัฐได้เท่านั้น หากแต่ยังทำให้อาณาจักรสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของญี่ปุ่นสั่นคลอนด้วยเช่นกัน ประเทศเกาหลีใต้มีความตื่นตัวอย่างมากต่ออุตสาหกรรม

Read more

เกาหลีใต้พึ่งพาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อการเจริญเติบโตเชิงนวัตกรรม

เกาหลีใต้พึ่งพาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อการเจริญเติบโตเชิงนวัตกรรม เครดิตฟรี การแข่งขันระหว่างประเทศเพื่อเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทวีความรุนแรงมากขึ้น หลายประเทศพยายามที่จะเตรียมตัวสำหรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4 ซึ่งเป็นยุคใหม่ที่ผสมผสานระหว่างโลก แห่งความเป็นจริง และโลกดิจิทัลเข้าด้วยกัน ในช่วงที่การแข่งขันเพื่อการเติบโตในอนาคต ของทั่วโลกได้เข้มข้นขึ้น เกาหลีใต้ได้ผลักดันและริเริ่มการพัฒนานวัตกรรมใหม่ตั้งแต่ช่วงต้น โดยใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนเทคโนโลยีใน ภาคอุตสาหกรรมและวิสาหกิจขนาดย่อย ซึ่งการกระตุ้นการเติบโตทางนวัตกรรมนี้เป็น 1 ใน 3 เสาหลักของนโยบาย ผลักดันเศรษฐกิจของประธานาธิบดีมุนแจอิน ที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางหลักของการพัฒนา สล็อต มุ่งเน้น 5 อุตสาหกรรมหลัก ในการปฏิวัติอุตสาหกรรม ผ่านการพัฒนาเชิงนวัตกรรมเพื่อให้เกาหลีมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4 กระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และ พลังงานของเกาหลีใต้ (MOTIE) ได้ให้ความสำคัญกับนโยบายการควบคุมดูแลอุตสาหกรรม 5 ประเภทในอนาคต ประกอบไปด้วย1) ยานพาหนะไฟฟ้า และการขับเคลื่อนอัตโนมัติ2) Internet of

Read more