การซื้อบ้านและสัญญาเช่าในประเทศเกาหลี

การซื้อบ้านและสัญญาเช่าในประเทศเกาหลี เครดิตฟรี การซื้อบ้าน เมื่อซื้อบ้าน ต้องดูตำแหน่งของบ้าน ทิศทาง ความสะดวกของการขนส่ง สภาพแวดล้อมโดยรอบ ฯลฯ เมื่อตัดสินใจซื้อบ้านสักหลัง จะต้องมีสำเนาการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์เพื่อตรวจสอบความเป็นเจ้าของ การกู้จำนอง ฯลฯ ซึ่งจะทำให้ไม่เสียเปรียบ และประการสุดท้าย เมื่อเขียนสัญญาซื้อบ้าน ต้องให้แน่ใจว่ามีการระบุรายละเอียดที่จำเป็นทั้ง หมด เพื่อไม่ให้เสียเปรียบ สล็อต เช่าโดยจ่ายมัดจำ การเช่าบ้านในประเทศเกาหลีจะแตกต่างจากที่อื่น โดยต้องเงินให้แก่เจ้าของบ้านเพื่อเป็นเงินมัดจำระหว่างช่วงที่เข้าพัก เมื่อสัญญาเช่าครบกำหนด จะได้รับเงินมัดจำคืนทั้งหมด สามารถเช่าบ้านได้ทั้งหลัง หรือเพียงส่วนหนึ่ง (1 ชั้น, 1 – 2 ห้อง ฯลฯ) หากต้องการเช่าบ้านทั้งหลัง เงินมัดจำจะอยู่ที่ประมาณ 40-80% สัญญาเช่ามักทำกันที่ 2 ปี

Read more

กฏหมายการจราจรเกาหลี

กฏหมายการจราจรเกาหลี เครดิตฟรี ช่วงนี้ประเทศเกาหลีใต้ฝนตกบ่อยมากๆเกือบทุกวัน ทำให้เกิดความลำบากในการเดินทาง โดยเฉพาะคนที่เดินถนนต้องเจอกับปัญหารถที่ขับผ่านเหยียบน้ำกระเด็นใส่ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง และถ้าหากเกิดขึ้นกับใคร คนคนนั้นต้องอารมณ์เสียและรู้สึกแย่ไปทั้งวันเลยค่ะ หลายคนอาจคิดว่าคงเป็นโชคร้ายที่ต้องมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ และเกือบ 100% เลือกที่จะปล่อยผ่าน เพราะคิดว่าไม่สามารถทำอะไรกับเหตุการณ์นี้ได้ แต่ความจริงกับสิ่งที่ทุกคนคิดแตกต่างกันค่ะ ตามกฏหมายการจราจรมาตราที่ 49 ข้อ1วรรคที่ 1 ระบุว่า “เมื่อต้องขับผ่านบริเวณที่มีน้ำขัง ผู้ขับขี่ทุกคนต้องขับขี่อย่างระมัดระวัง และต้องไม่สร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น” ค่ะ และตามมาตราที่ 156 ระบุไว้ว่า “หากเกิดความเสียหรือเกิดน้ำกระเด็นจนสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่น ผู้ขับขี่มีโทษปรับ 200,000 วอน (ประมาณ 6,000 พันบาท) และต้องรับผิดชอบค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายสำหรับการซักรีด” ด้วยค่ะ สล็อต รถยนต์ส่วนบุคคลรถยนต์ส่วนบุคคลคือรถยนต์ที่บุคคลทั่วไปซื้อไว้ใช้ขับขี่โดยสารกันในครอบครัว ในเกาหลีมีรถยนตส่วนบุคคลอยู่หลายประเภทและหลายขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ และราคาก็มีตั้งแต่ไม่กี่ล้านวอนไปจนถึงหลายสิบล้านวอนทำอย่างไรถึงจะได้ใบขับขี่1.การศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

Read more

ระบบกฎหมายพาณิชยนาวีของสาธารณรัฐเกาหลี

ระบบกฎหมายพาณิชยนาวีของสาธารณรัฐเกาหลี เครดิตฟรี สาธารณรัฐเกาหลีหรือประเทศเกาหลีใต้ตั้งอยู่บนคาบสมุทรเกาหลีที่มีพื้นที่โดยรอบเกือบทั้งหมดเป็น ทะเลและมหาสมุทร ท าให้มีผู้ประกอบกิจการขนส่งทางทะเลหรือกิจการพาณิชยนาวีเป็นส่วนใหญ่ มีเรือเดินสมุทรทั้ง ที่จดทะเบียนสัญชาติเกาหลีใต้ และจดทะเบียนสัญชาติอื่นจ านวนมาก ส่งผลให้กิจการขนส่งทางทะเลของเกาหลีใต้มี ส่วนแบ่งการตลาดกว่าร้อยละ 4.04 ซึ่งถือเป็นอันดับที่ 5 ของโลก2 นอกจากนี้ประเทศเกาหลีใต้ยังมีท่าเรือที่มีชื่อเสียง ตั้งอยู่กระจายทั่วประเทศจ านวนมาก เช่น ท่าเรือปูซาน (Pusan – 부산) ตั้งอยู่ที่ฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ ซึ่งเป็นท่าเรือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ที่ตั้งอยู่ใกล้ประเทศญี่ปุ่นมากที่สุด และเป็นท่าเรือที่มีการขนส่งตู้ คอนเทนเนอร์มากที่สุดเป็นอันดับ 6 ของโลกอีกด้วย หรือท่าเรืออินชอน (Incheon – 인천) ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกที่มี ขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ โดยเป็นท่าเรือที่ใกล้กรุงโซล (Seoul – 서울)

Read more

การแต่งกาย-ชุดประจำชาติเกาหลี

การแต่งกาย-ชุดประจำชาติเกาหลี เครดิตฟรี ความงาม และความอ่อนช้อยของวัฒนธรรมเกาหลีจะถูกถ่ายทอดออกมาผ่านทางภาพถ่าย ของสุภาพสตรีในเครื่องแต่งกายฮันบกนี้ ก่อนที่วัฒนธรรมการแต่งกายแบบตะวันตกจะได้เข้ามาในเกาหลีเมื่อร้อยปีมา แล้วนั้น หญิงชาวเกาหลีจะสวมชุดฮันบกเป็นปกติทุกวัน ส่วนสุภาพบุรุษจะสวมชอโกรี (เสื้อนอกแบบเกาหลี) และพาจิ (กางเกงขายาว) ในขณะที่สุภาพสตรีสวมชอกอรี และชีมา (กระโปรง) ในปัจจุบันชุดประจำชาติฮันบก จะใช้สวมเฉพาะในโอกาสพิเศษต่าง ๆ เช่น งานมงคลสมรส วันซอลลัล (วันขึ้นปีใหม่ตามจันทรคติ) หรือวันชูซก (วันขอบคุณพระเจ้า) ฮันบก ของผู้หญิงประกอบด้วย กระโปรงพันรอบตัว เรียกว่า “ชิมา” และเสื้อ “ชอกอรี” ซึ่งคล้ายเสื้อแจ็คเก็ตฮันบกของผู้ชายประกอบด้วยชอกอริเช่นกัน แต่สั้นกว่าของผู้หญิง และมีกางเกงเรียกว่า “บาจิ” ทั้งชุดของผู้หญิง และผู้ชายสวมคลุมทับด้วยเสื้อคลุมยาวเรียกว่า “ตุรุมากิ” สล็อต เครื่องแต่งกายของ

Read more

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี เครดิตฟรี ความสัมพันธ์เกาหลีใต้–ไทย เป็นความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐเกาหลี ทั้ง 2 ประเทศสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2501 ในช่วงสงครามเกาหลี ประเทศไทยเป็นชาติที่สองที่ส่งกองกำลังไปสนับสนุนเกาหลีใต้หลังจากสหรัฐอเมริกา ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2546 ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ โน มู-ฮย็อน ได้เยือนประเทศไทย และนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตรได้เข้าเยี่ยม ณ กรุงโซล ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ความร่วมมือทางการค้าในปี พ.ศ. 2554 มีจำนวนเงินถึง 13.9 พันล้านดอลลาร์ สล็อต ภาพรวมความสัมพันธ์ทั่วไปไทย และเกาหลีใต้ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระดับอัครราชทูตเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2501 และยกระดับขึ้นเป็นระดับเอกอัครราชทูตเมื่อวันที่

Read more

การเมืองการปกครองของเกาหลีใต้

การเมืองการปกครองของเกาหลีใต้ เครดิตฟรี การเมืองการปกครองหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2491 คาบสมุทรเกาหลีถูกแบ่งเป็นสองส่วนโดยเส้นละติจูดที่ 38 องศาเหนือ (มักเรียกว่าเส้นขนาน 38) โดยสหภาพโซเวียตดูแลเกาหลีเหนือมีการปกครองระบอบสังคมนิยม ส่วนสหรัฐอเมริกาดูแลเกาหลีใต้มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ประมุขของประเทศคือประธานาธิบดี ซึ่งได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนให้เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร มีนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา รัฐสภาเป็นองค์กรนิติบัญญัติ และศาลทำหน้าที่ทางตุลาการ ทั้งนี้ เกาหลีใต้มีการแบ่งเขตการปกครองเป็น 9 จังหวัด และ 6 เขตการปกครอง (โซล ปูซาน อินชอน แตกู กวางจู แตชอน) สล็อต รัฐธรรมนูญ: เกาหลีใต้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกเมื่อ 17 กรกฎษคม

Read more