โควิด 19 ไม่สะเทือนตลาดเกมในเกาหลีใต้

เครดิตฟรี

เป็นที่ทราบกันดีว่าเกาหลีใต้เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเกม โดยข้อมูลในปี 2561 ที่ผ่านมา ตลาดเกมเกาหลีมีมูลค่า 178,300 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 7.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ครองส่วนแบ่งตลาด 6.3% ของตลาดเกมโลก จัดอยู่ในอันดับ 4 รองจากสหรัฐ จีน และญี่ปุ่น

สล็อต

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้อุตสาหกรรมเกมเกาหลีใต้แข็งแกร่งขนาดนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากรัฐบาลเกาหลีใต้มีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมเกม ทำให้ประเทศเกาหลีสามารถสร้างรายได้จากอุตสาหกรรมนี้เพิ่มขึ้นหลายเท่า นับตั้งแต่ปี 2543 รายได้ 835.9 ล้านวอน เป็น 7.8 ล้านล้านวอนในปี 2555 สำหรับกลยุทธ์สำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ คือการมี Governmental Initiative and Civil Cooperation และการออกมาตรการส่งเสริมการผลิตเกมในปี 2552 โดย Game Promotion Center จนกลายเป็นแบบอย่างในการพัฒนาเกมของอีกหลายๆ ประเทศก็ว่าได้

สล็อตออนไลน์

ปัจจุบันอุตสาหกรรมเกมของเกาหลีใต้ได้ถูกพัฒนาออกไปในหลายแพลตฟอร์ม ซึ่งหากวัดตามยอดขายตลาดเกม จะพบว่า ในปี 2560 ยอดขายเกมในมือถือมากที่สุด สัดส่วน 47.3% รองลงมาคือเกมบนคอมพิวเตอร์ 34.6% และการเปิดบริหารร้านอินเทอร์เน็ต 13.4% ขณะที่รายได้จากการส่งออกเกมของเกาหลีใต้ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีด้วย โดยปี 2561 มีมูลค่าถึง 6,391 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 7.9% จากปี 2560 ที่มีมูลค่า 5,922 ล้านเหรียญสหรัฐ นี่ยังไม่นับรวมรายได้จากการพัฒนาเนื้อหาคอนเท็นต์ ซึ่งเมื่อปี 2561 มีมูลค่า 9,550 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 8.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่า 8,814 ล้านเหรียญสหรัฐ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในปีนี้อุตสาหกรรมต่างๆ จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดในของเชื้อไวรัสโควิด 19 แต่ประเด็นนี้แทบไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดเกมเลย โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ได้เปิดเผยถึงรายงานผลการสำรวจของ Korea Creative Content Agency (KOCCA) ที่ได้ทำการสำรวจประชาชนจำนวน 3,084 คน ที่มีช่วงอายุระหว่าง 10-65 ปี พบว่า ประชาชนกว่า 70.5% เล่นเกมดิจิทัล โดยในจำนวนนี้สัดส่วน 91.1% นิยมเล่นเกมผ่านโทรศัพท์มือถือ รองลงมาคือการเล่นผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 59.1% วิดีโอเกม 20.8% สำหรับชนิดของเกมที่ได้รับความนิยมสูงสุดวัดจากอัตราการดาวน์โหลด คือแนว casual, action และ puzzle

jumboslot

ผลจากการเติบโตของอุตสาหกรรมเกมออนไลน์ ทำให้รัฐบาลเกาหลีใต้เดินหน้ามาตรการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเกม มุ่งหวังจะให้เป็นอุตสาหกรรมหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดระบบเศรษฐกิจออนไลน์ โดยวางเป้าหมายว่าในอีก 4 ปีข้างหน้า หรือในปี 2024 จะมียอดขาย 16,700 ล้านเหรียญสหรัฐ ยอดส่งออก 9,600 ล้านเหรียญสหรัฐ และช่วยสร้างตำแหน่งงานได้อีก 102,000 ตำแหน่ง แนวทางการดำเนินนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมเกมในครั้งนี้ รัฐบาลเกาหลีใต้มีแผนจะติดต่อหารือกับตัวแทนอุตสาหกรรมเกม ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ เพื่อร่วมกันวางแนวคิดในการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ให้เป็นไปตามเป้าหมาย มีการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจและงานแสดงสินค้าเกมชื่อ G-Star นอกจากนี้รัฐบาลเกาหลีใต้ยังได้ร่วมกับจีนและญี่ปุ่น ในการจัดแข่งขัน eSport ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพื่อเปิดเวทีให้เกิดนักเล่นเกมมืออาชีพ ที่จะเป็นการช่วยกระตุ้นตลาดเกมอีกด้านหนึ่ง ซึ่งทั้งหมดนี้อาจจะเป็นโอกาสทองของนักสร้างสรรค์เกมของไทยที่จะสร้างพันธมิตรกับเกาหลีใต้ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ให้เติบโตไปพร้อมกัน เพราะในปัจจุบันอุตสาหกรรมเกมของไทยก็ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีจำนวนผู้เล่นเกมมากถึง 27.8 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วน 41% ของจำนวนประชากรทั้งประเทศเลยก็กว่าได้
นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) โดยสวธ.ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือด้านการเล่นเกม กับนาย ลี แจฮง ประธานคณะกรรมการบริหารเกม (คณะกรรมาธิการการเล่นเกม) แห่งประเทศเกาหลีใต้ โดยเป็นการลงนามข้อตกลงแบบไม่ได้พบปะกัน แบบ new normal ภายใต้ข้อตกลงที่จะเสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ โดยทั้งสองประเทศจะร่วมแบ่งปันข้อมูลขอบเขตของกฎหมายเกี่ยวกับเกม ระบบ และการศึกษาสําหรับการจําแนกผลิตภัณฑ์เกมให้สอดคล้องกับความเป็นสากลของตลาดเกมปัจจุบัน ทั้งนี้สวธ. มีหน้าที่ส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมไทยรวมถึงกำกับดูแลสื่อภาพยนตร์และเกม ซึ่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของไทยถือเป็นศูนย์กลางการเข้าสู่วัฒนธรรมการเล่นเกมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังเป็นประเทศที่สำคัญในวงการอุตสาหกรรมเกมของภูมิภาคนี้

“เนื้อหาของข้อตกลงในการเป็นเจ้าภาพร่วมกัน การวิจัยร่วมกัน เช่น การจําแนกประเภทของผลิตภัณฑ์เกม ความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสร้างวัฒนธรรมการใช้เกมที่ดีต่อสุขภาพ จัดการประชุมเกี่ยวกับการจัดประเภทการจัดอันดับผลิตภัณฑ์เกมและเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลไปสู่การพัฒนาด้วย” นายชาย กล่าว ด้านนาย ลี แจฮง กล่าวว่า ที่ผ่านมาคณะกรรมาธิการการเล่นเกมเกาหลีใต้ GamingWi และสวธ. ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้มาตั้งแต่ปี 2011 ส่วนข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกันในหลากหลายด้าน รวมถึงนโยบายและการศึกษาสินค้าเกม เพื่อสร้างระบบนิเวศเกมที่มีผลดีต่อสุขภาพแก่ผู้เล่นเกมในประเทศไทย โดยเกาหลีใต้พร้อมร่วมมือกับประเทศไทยเพื่อขยายความร่วมมือกับประชาคมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)

slot

องค์การอนามัยโลก หรือ WHO ประกาศให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 กลายเป็นโรคระบาดครั้งใหญ่ของโลก (Pandemic) อย่างเป็นทางการ หลังจากก่อนหน้านี้เป็นเพียงโรคระบาด (Epidemic) แน่นอนว่าการประกาศดังกล่าว เป็นผลจากเชื้อโรคที่ลามโลก 118 ประเทศ มีผู้ป่วยเพิ่มรวมกว่า “แสนชีวิต” และเสียชีวิตแล้วกว่า 4,000 คน นอกจากนี้ ทวีปยุโรป เริ่มเผชิญการแพร่ระบาดหนักขึ้นในบางประเทศทำให้ต้องปิดเมืองหรือ Lock Down เช่น อิตาลี เพื่อหาทางระงับการแพร่ของเชื้อโรค หากมองการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็น “สงครามชีวภาพ” ต้องบอกว่ามีความรุนแรงกว่า “สงครามการค้า” ที่ 2 มหาอำนาจของโลก “สหรัฐ VS จีน” ขับเคี่ยวกันเสียอีก ซึ่งขณะนั้นศึกช้างชนช้าง ทำให้บรรดาเศรษฐกิจของประเทศอื่นๆทั่วโลกได้รับผลกระทบยากจะหลีกเลี่ยง
ขณะที่ผลกระทบของ “โควิด-19” แทบจะพังพาบเศรษฐกิจหลายประเทศ เพราะการกึ่ง “ชัตดาวน์” ตัวเองของภาคธุรกิจ การบริโภคภายในประเทศ การท่องเที่ยว โดยรวมคือ “เครื่องยนต์” ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศต่างๆแทบชะงักงัน

โควิด 19 ไม่สะเทือนตลาดเกมในเกาหลีใต้

Post navigation