เกาหลีใต้สั่งแบนวัสดุพลาสติกที่ยากต่อการรีไซเคิล

เครดิตฟรี

เกาหลีใต้บังคับใช้กฎหมายห้ามใช้วัสดุพลาสติก ที่ยากต่อการรีไซเคิล เช่น PVC และขวดพลาสติกแบบมี สีสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม เรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายของเกาหลีใต้ในการลดปริมาณการ ก่อให้เกิดขยะพลาสติก ลงครึ่งหนึ่ง ควบคู่ไปกับการเพิ่มอัตราการรีไซเคิลจาก 34% เป็น 70% ภายในปี 2573 นาง Kim Eun-Kyung รมว. กระทรวงสิ่งแวดล้อมเกาหลีใต้(MoE) เคยกล่าวว่า “มาตรการตอบโต้ที่ครอบคลุม จะโฟกัส ไปที่การยกระดับการจัดการสาธารณะ และสร้างเสถียรภาพให้แก่ตลาดรีไซเคิล” ระหว่างการแถลงการณ์เมื่อปี 2561 ซึ่งไม่นานนักหลังจาก ที่ประเทศจีนประกาศ ห้ามนำเข้าวัสดุรีไซเคิล 24 ประเภท “รัฐบาลเกาหลีใต้จะมีส่วน ร่วมในวัฎจักรของสินค้า เริ่มตั้งแต่การผลิตไปจนถึงกระบวนการรีไซเคิล” การสั่งแบนของ MoE มีผลบังคับใช้ ภายใต้ Act on the Promotion of Saving and Recycling of Resources ที่มุ่งความสนใจไปที่ขวดพลาสติก PVC (Polyvinyl chloride) และ PET แบบมีสี (Polyethylene terephthalate) เนื่องจากเป็นที่รู้กันดีว่าสามารถ รีไซเคิลได้ยาก เมื่อเปรียบเทียบกับขวดพลาสติกแบบใส นอกจากนี้ MoE ยังระบุในแถลงการณ์ต้นฉบับว่าการ เปลี่ยนแปลงนี้แม้แต่ฉลากขวด PET ที่รีไซเคิลยากก็ถูกสั่งแบนด้วยเช่นกัน

สล็อต

ทางกระทรวงฯ ระบุว่า “ไม่อนุญาตให้ใช้ขวด PVC, ขวด PET แบบมีสีและฉลากทั่วไป ที่ติดอยู่บนขวด PET ซึ่งก่อให้เกิดปัญหา หรือยากต่อการรีไซเคิลระหว่างกระบวนการรีไซเคิล” (สำหรับ PVC โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แบบที่ผสมกับเรซิ่นอื่นๆ) เหตุผล คือมันก่อให้เกิดปัญหาที่หลากหลาย เช่น ลดความทนทานของสินค้า และ ก่อให้เกิดสารเคมีอันตราย เช่น ไฮโดรเจนคลอไรด์ระหว่างกระบวนการรีไซเคิล” “ขวด PET ไม่ควรมีสีและฉลาก ควรถูกลอกออกได้ง่าย ระหว่างการรีไซเคิล วัสดุมีสีที่ขัดขวางการรีไซเคิล และการติดฉลากทั่วไปที่ป้องกันการดึง ฉลากออกระหว่างกระบวนการรีไซเคิลถูกสั่งแบน” นั่นหมายความว่า จะยังคงอนุญาตให้ใช้ PVC เป็นวัสดุบรรจุ ภัณฑ์ได้สำหรับบรรจุภัณฑ์บางชนิด เนื่องจากไม่มีทางเลือกที่เหมาะสม รวมถึงยา อาหารเพื่อสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับ ความปลอดภัยในอาหารและยาโดยตรง แฮมและไส้กรอกที่ขาย ณ อุณหภูมิห้อง พลาสติกห่อปลาแบบเปียก (wet wraps) แพ็คเกจสำหรับสินค้าเกษตรฯลฯ MoE กล่าวเสริมว่า “เพื่อการก้าวไปข้างหน้า MoE จะกำหนดข้อห้าม เพิ่มเติมและทบทวนข้อยกเว้น ที่เป็นไปได้ผ่านคณะกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบทุกๆ 2 ปี” ผู้ที่ฝ่าฝืน กฎระเบียบดังกล่าว จะถูกลงโทษด้วยการระงับการขายชั่วคราวหรือปรับ 1 พันล้านวอน (857,832 เหรียญสหรัฐฯ)

สล็อตออนไลน์

วัสดุที่ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ถูกแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ตามเอกสารแยก มีวัสดุบรรจุภัณฑ์9 ชนิดที่ได้รับการยอมรับจากทางกระทรวงฯ และบริษัทผู้ผลิต อาหารได้รับคำสั่งให้จัดประเภทวัสดุเหล่านี้ตามระดับความยากง่ายของการรีไซเคิล วัสดุทั้ง 9 ชนิด ได้แก่ บรรจุ ภัณฑ์กระดาษ ขวดแก้ว กระป๋องเหล็ก กระป๋องอลูมิเนียม ordinary foamed synthetic resin, polystyrene paper ขวด PET แบบใส บรรจุภัณฑ์/ถาดเรซิ่นสังเคราะห์(วัสดุชนิดเดียว) และ ฟิล์ม/แผ่นชีทที่เป็นวัสดุผสม

jumboslot

การจัดประเภทของวัสดุแต่ละชนิด ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่ถูกส่งไปรีไซเคิล เช่น บรรจุภัณฑ์กระดาษที่ทำ จากเยื่อกระดาษ แบบไม่ฟอกสียากต่อการรีไซเคิลมากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับกระดาษที่ทำจากเยื่อกระดาษแบบ ฟอกสีและขวดแก้วสีเขียว หรือสีน้ำตาลที่ทำจาก soda-lime รีไซเคิลง่ายกว่า ขวดแก้วชนิดอื่นๆ MoE ระบุว่า “บริษัทผู้ผลิตจำเป็นต้องประเมินวัสดุ ที่กำลังใช้อยู่และจัดประเภทเป็น รีไซเคิลง่ายที่สุด/ง่ายมาก/ง่าย/ยาก ตาม แนวทางที่ได้ให้ไป แล้วส่งผลลัพธ์ไปยัง Korea Environment Corporation ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะรับรองผลให้ ภายใน 10 วันหลังจากที่ยื่นเอกสาร” นอกจากนี้ นาย Lee Young-ki เจ้าหน้าที่จาก MoE Resource Circulation Policy กล่าวเสริมว่า ทางกระทรวงก็มีแผนจะจัดทำหนังสือคู่มือที่มีเนื้อหา, รายละเอียดเกี่ยวกับกรณีศึกษาเพื่อให้ บริษัทเก็บไว้ใช้อ้างอิง “เราหวังจะเพิ่มการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ง่ายต่อการรีไซเคิล”
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล พิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐบาลเกาหลีให้ความสำคัญใน เรื่องบรรจุภัณฑ์ ที่สามารถรีไซเคิลอย่างจริงจัง ซึ่งมีกฎระเบียบบังคับใช้ให้ประชาชนแยกขยะ ที่สามารถรีไซเคิลได้ และที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ ในช่วงต้นปี 2562 ผู้ที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบดังกล่าว จะถูกลงโทษด้วยการระงับการขาย ชั่วคราวหรือปรับ 1 พันล้านวอน (857,832 เหรียญสหรัฐฯ) นอกจากนี้ KORA (Korea Resource Circulation Service Agency) ตามลิงค์ :

slothttp://www.kora.or.kr/eng/coreBusiness/eprPolicies.do ได้ออกกฎระเบียบที่ มีผล กระทบต่อบรรจุภัณฑ์ ของอาหารและเครื่องดื่ม ตามระบบ EPR (The Extended Producer Responsibility) ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญ ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์สินค้าอาหาร ของ ผู้ผลิตสินค้าอาหารในเกาหลีที่มีรายได้ต่อปี มากกว่า 1 พันล้านวอน (27.4 ล้านบาท) และผู้นำเข้าสินค้าอาหารของ เกาหลีที่มีรายได้จากการนำเข้ามากกว่าปีละ 300 ล้านวอน (8.2 ล้านบาท) โดยมีจุดประสงค์ ในการผลักดันผู้ผลิต สินค้าอาหารและเครื่องดื่ม ลดการทิ้งขยะจากบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุอาหารและเครื่งดื่มให้มากขึ้น โดยจะต้องให้ผู้ผลิต และผู้นำเข้ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายการทื้งขยะ และค่า Recycling ซึ่งกำหนดโดย KORA ถึงแม้ว่า กฎระเบียบดังกล่าว ยังไม่มีผลบังคับโดยตรงกับสินค้าที่นำเข้ามายังเกาหลี แต่ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกสินค้าอาหาร และเครื่องดื่มของไทยมายัง เกาหลี ก็ควรศึกษากฎระเบียบดังกล่าวไว้ด้วย เพื่อเตรียมการในการปรับบรรจุภัณฑ์ อาหาร และเครื่องดื่มให้ สอดคล้องกับกฎดังกล่าว ก็จะทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้นำเข้าได้อีกทางหนึ่ง

เกาหลีใต้สั่งแบนวัสดุพลาสติกที่ยากต่อการรีไซเคิล

Post navigation