อันดับปลาฉลามฟันเลื่อย
ปลาฉลามฟันเลื่อย (อังกฤษ: Sawsharks, Sawfishes) เป็นอันดับของปลากระดูกอ่อนอันดับหนึ่ง ในชั้นย่อยปลาฉลาม ใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Pristiophoriformes

สล็อต xo
มีรูปร่างทั่วไปคล้ายกับปลาฉนาก (Pristiformes) ซึ่งเป็นปลากระดูกอ่อนเช่นเดียวกัน หากแต่ถูกจัดให้อยู่ในชั้นย่อยปลากระเบน (Batoidea) คือ มีจุดเด่น มีอวัยวะที่ยื่นออกมาเป็นกระดูกแข็งจากส่วนหน้าที่มีลักษณะแบนราบแต่มีหนามแหลมอยู่ข้าง ๆ เป็นซี่ ๆ คล้ายฟันเลื่อยหรือกระบองแข็ง แต่ต่างจากปลาฉนากตรงที่มีหนวดยาวอยู่ 2 เส้นอยู่ด้วย และมีซี่กรองเหงือกอยู่หลังตาเหมือนปลาในชั้นย่อยปลาฉลาม
มีครีบหลัง 2 ครีบ และครีบก้น แบ่งออกได้เป็น 2 สกุล

slotxo คือ Pliotrema ซึ่งมีซี่กรองเหงือก 6 ช่อง กับ Pristiophorus มีซี่กรองเหงือก 5 ช่อง เหมือนเช่นปลาฉลามทั่วไป มีความเต็มที่ประมาณ 170 เซนติเมตร
ปลาฉลามฟันเลื่อย พบกระจายพันธุ์อยู่ตามพื้นทะเล ในเขตของทะเลญี่ปุ่น, แอฟริกาใต้ จนถึงแอฟริกาใต้ มีพฤติกรรมความเป็นอยู่ทั่วไปคล้ายกับปลาฉนาก โดยหากินสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ ตามหน้าดินและปลาต่าง ๆ เป็นอาหาร ออกลูกเป็นตัว อยู่ในความลึกตั้งแต่ 40 เมตรจนถึงลึกกว่านั้น

xoslot

โดยคำว่า Pristis เป็นภาษากรีกแปลว่า “เลื่อย” รวมกับคำว่า pherein แปลว่า “เพื่อนำมา”
การจำแนก
วงศ์ Pristiophoridae
สกุล Pliotrema

  • ปลาฉลามฟันเลื่อย 6 เหงือก (Pliotrema warreni)

เครดิตฟรี

สกุล Pristiophorus

  • ปลาฉลามฟันเลื่อยจมูกยาว (Pristiophorus cirratus)
  • ปลาฉลามฟันเลื่อยเขตร้อน (Pristiophorus delicatus)
  • ปลาฉลามฟันเลื่อยญี่ปุ่น (Pristiophorus japonicus)
  • ปลาฉลามฟันเลื่อยแคระ (Pristiophorus nancyae)
  • ปลาฉลามฟันเลื่อยจมูกสั้น (Pristiophorus nudipinnis)
  • ปลาฉลามฟันเลื่อยบาฮามาส (Pristiophorus schroederi)
    [NPC5]
อันดับปลาฉลามฟันเลื่อย

Post navigation