สัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของเกาหลีใต้

เครดิตฟรี

Think Tank รัฐวิสาหกิจเกาหลีใต้แสดงความเห็นว่า เศรษฐกิจเกาหลีใต้ที่ซบเซาเริ่มกระเตื้องขึ้น เนื่องจาก ผลกระทบในเชิงลบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ก าลังลดลง เมื่อเดือน ก.พ. 63 จ านวนผู้ติด เชื้อไวรัสโคโรน่ารายวันในเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีมากกว่า 900 ราย แต่ในช่วงหลายเดือน ที่ผ่านมามี จ านวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายวันลดลง และคงที่อยู่ในหลักสิบ การติดเชื้อลดลงนี้ช่วยบรรเทาการหดตัวลงของ อุปสงค์ภายในประเทศ

สล็อต

ทาง Korea Development Institute (KDI) เปิดเผยผ่าน รายงาน Monthly Economic Trends ฉบับ ภาษาอังกฤษว่า สัญญาณบวกของการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจ ก าลังเพิ่มขึ้นแต่ความไม่แน่นอนของปัจจัยภายนอกยังคง มีอยู่อย่างต่อเนื่อง ดัชนีชี้วัดความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอก ที่ก าลังดีดตัวกลับสะท้อนให้เห็น ความหวังแห่งการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ เนื่องจากข้อมูลที่เกี่ยวกับการบริโภคในประเทศหลักๆปรับตัวเพิ่มขึ้น อย่างไร ก็ตามจ านวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่ทั่วโลกที่เพิ่มจ านวนขึ้นและความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่ ทวีความรุนแรงขึ้นอาจเป็นข้อจ ากัดในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก การส่งออกของเกาหลีใต้เดือน ก.ค. 63 มีมูลค่า 42.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 7% เมื่อเทียบกับปี 2562 และลดลง 5 เดือนติดต่อกันซึ่งเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ แต่ลดลง ในอัตราที่ค่อนข้างต่ า เนื่องจากห้างร้านและธุรกิจต่างๆ กลับมาเปิดกิจการอีกครั้ง หลังจากที่การส่งออกของเกาหลี ใต้ในเดือน พ.ค. และ มิ.ย. 63 ลดลง 23.7% และ 10.9% ตามล าดับ การลงทุนสร้างโรงงาน ยังคงเติบโตสูงขึ้นด้วย การน าของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์ อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจเกาหลีใต้20 ท่าน คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจเกาหลีใต้ปี2563 จะหดตัวลง 0.9% นั่นหมายความว่าจะลดลงอีก 0.6% จุดจากที่เคยคาดการณ์ไว้เมื่อเดือน เม.ย. 63 ทั้งนี้เศรษฐกิจ เกาหลีใต้ในไตรมาสที่ 2 ของปี2563 หดตัวลง 3.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปีเดียวกัน ถือว่าเป็นการเติบโตรายไตรมาส ที่ชะลอตัวมากที่สุด นับตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 2541 ที่หดตัวลง 6.8% นอกจากนี้ GDP ของเกาหลีใต้ปี 2562 ขยายตัว 2% เมื่อเทียบกับปี 2561 ถือว่าเป็นการเติบโตรายปีที่ชะลอตัวลง มากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2552 ส่วนอัตราดอกเบี้ยของเกาหลีใต้ในปัจจุบันอยู่ในระดับ 0.5% และคาดว่าจะคงที่ไป จนถึงปี 2564 สำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศ ณ กรุงโซล ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐบาลเกาหลีใต้ได้พยามอย่าง มากที่จะแก้ไขปํญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิ-19 ควบคู่ไปกับออกมาตรการต่างๆในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของ เกาหลีทั้งนโยบาย New Southern Policy ที่มุ่งเน้นการกระจายการค้าและการลงทุน ไปยังตลาดใหม่ เช่น อาเซียน และเอเชียใต้ ตลาดจนล่าสุด ได้ออกนโยบาย New Green Deal ที่มุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม ในด้าน การลงทุนมากขึ้น ท าให้เกิดโอกาสส าหรับอุตสาหกรรมใหม่ๆ และก่อให้เกิดการสร้างงานใหม่ๆ หลังยุค Post Covid-19 มากขึ้น ซึ่งประเทศไทย ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่เกาหลี พิจารณาการย้ายฐานผลิตไปลงทุนใน อุตสาหกรรมใหม่ๆในอนาคตอันใกล้นี้

สล็อตออนไลน์

เกาหลีใต้’ ประกาศตัวเลข GDP ตลอดปี 2020 หดตัวเพียง 1% เเม้ว่าได้รับผลกระทบน้อยกว่าประเทศอื่นๆ เเต่ก็เป็นการเติบโตต่ำที่สุดในรอบ 20 ปี ท่ามกลางวิกฤตไวรัสที่สะเทือนเศรษฐกิจโลก ธนาคารกลางเกาหลีใต้ ระบุว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในไตรมาส 4/2020 ของเกาหลีใต้ขยายตัว 1.1% เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาส เป็นการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากไตรมาส 3/2563 ซึ่งอยู่ที่ 2.1% การขยายตัว ‘ดีเกินคาด’ ในไตรมาส 4 ส่งผลให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของเกาหลีใต้หดตัวเพียง 1% หดตัวน้อยที่สุดในกลุ่มประเทศสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ย้อนไปเมื่อปี 1998 เศรษฐกิจของเกาหลีใต้เจอวิกฤตหนักที่สุด โดย GDP หดตัวลงถึง 5.1% หลังเกิดวิกฤตการเงินในเอเชีย ปัจจัยหลักๆ ที่มาช่วยหนุนเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ในปี 2020 ส่วนใหญ่มาจาก ‘การส่งออก’ ที่ฟื้นตัวเร็ว หลังรัฐบาลเริ่มคลายมาตรการควบคุมการเเพร่ระบาดของ COVID-19 ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา โดยยอดส่งออกในไตรมาส 4 ขยายตัวที่ 5.2% ช่วยชดเชยการบริโภคภาคเอกชนที่ลดลง 1.7% รวมไปถึงการใช้จ่ายภาครัฐและการลงทุนในภาคการก่อสร้างก็มีส่วนช่วยพยุงเศรษฐกิจเช่นกัน ด้านยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีของเกาหลีใต้อย่าง Samsung Electronics กลับมีรายได้เพิ่มขึ้นในช่วงโรคระบาด ด้วยอุปสงค์ที่แข็งแกร่งและสภาพคล่องที่ดี โดยเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา บริษัทประกาศผลกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเกือบ 30% เป็น 36 ล้านล้านวอน (ราว 3.3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) ส่วนราคาหุ้นของบริษัท ก็เพิ่มขึ้น 45% ในปี 2020 จากสัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเเละสถานการณ์เเพร่ระบาดที่ชะลอลง ทำให้ธนาคารกลางคาดว่า GDP ของเกาหลีใต้จะกลับมาเติบโตได้ 3% ในปี 2021

jumboslot

ด้าน นายฮง นัม กี รัฐมนตรีกระทรวงการคลังเกาหลีใต้ ระบุว่า ถึงแม้การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศหดตัวในปีที่แล้ว แต่ยอดการส่งออกได้เปิดทางให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวในปีนี้ ขณะที่ยอดบริโภคต่อครัวเรือนที่ชะลอตัวลงเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกที่สามยังคงเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของประเทศ

slot

โดยพบว่ายอดการส่งออกของเกาหลีใต้ขยับขึ้น 5.2 เปอร์เซ็นต์ ในไตรมาสที่สี่ของปี 2563 ซึ่งในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ยอดส่งออกต่อเดือนมีมูลค่าแตะ 51,400 ล้านดอลลาร์ หรือราว 1.5 ล้านล้านบาท สวนทางกับอัตราการบริโภคที่ลดลง 1.7 เปอร์เซ็นต์ เป็นผลมาจากการที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขคุมเข้มมาตรการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19.

สัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของเกาหลีใต้

Post navigation