รายได้ของมนุษย์เงินเดือนเกาหลี

เครดิตฟรี

รายได้ต่อปีของเรา อยู่อันดับที่เท่าไหร่ในเกาหลีกันนะ?’
มีวิธีที่จะสามารถไขข้อสงสัยเรื่องนี้ได้อยู่ โดยเมื่อเร็วๆ นี้ สมาพันธ์ผู้ชำระภาษีของเกาหลีได้นำเสนอบริการ ‘สำรวจรายได้ต่อปี’ ที่มนุษย์เงินเดือนสามารถใช้ได้ฟรี หากกรอกรายได้ต่อของตัวเองลงไป ก็จะได้รับข้อมูลในส่วนรายได้ต่อปีที่รายได้สุทธิ, อัตราภาษีเพิ่มขึ้น ซึ่งสมาพันธ์ผู้ชำระภาษีได้นำข้อมูลจริงของมนุษย์เงินเดือนจำนวน 16,880,000 คน ที่คำนวณรายได้ต่อปีเมื่อปี 2014 มาเป็นเกณฑ์ และแทบจะไม่มีคลาดเคลื่อนเลย
รายได้ต่อปีโดยเฉลี่ยของมนุษย์เงินเดือนคือ 31,720,000 วอน (9แสน5หมื่นกว่าบาท), รายได้ต่อปีกึ่งกลางอยู่ที่ 22,250,000 วอน(6แสน6หมื่นกว่าบาท) รายได้ต่อปีโดยเฉลี่ยของมนุษย์เงินเดือนเกาหลีอยู่ที่ 31,720,000 วอน (เกณฑ์ก่อนหัก) และรายได้ต่อปีกึ่งกลางอยู่ที่ 22,250,000 วอน รายได้ต่อปีโดยเฉลี่ย เป็นค่าที่ได้จากผลรวมรายได้ต่อปีของลูกจ้างทั้งหมดและแบ่งออกตามจำนวนลูกจ้าง รายได้ต่อปีกึ่งกลางหมายถึงรายได้ต่อปีของลูกจ้างที่อยู่ตรงกลางจากการนับลูกจ้างทั้งหมดและจัดเรียงรายได้ต่อปีตามลำดับ ซึ่งคำถามที่ว่า ‘มนุษย์เงินเดือนของเกาหลี โดยเฉลี่ยหาเงินได้เท่าไหร่’ ปกติแล้วก็จะพูดถึงรายได้ต่อปี ที่อยู่ตรงกลางนั่นเอง ซึ่งมนุษย์เงินเดือนที่ได้รับรายได้ต่อปีเฉลี่ย (31,720,000 วอน) อยู่สูงกว่าระดับกึ่งกลางขึ้นไปถึง 37%

สล็อต

รายได้สุทธิและอันดับรายได้ต่อปีที่ได้จากการสำรวจรายได้ต่อปี มาดูอันดับรายได้ต่อปีของผู้ชำระภาษี 16,880,000 คน กันดีกว่า หากมีรายได้ต่อปี 20 ล้านวอน จะมีถึง 55% (อันดับที่ 9,090,000) หากมีรายได้ต่อปี 30 ล้านวอน จะมีถึง 38% (อันดับที่ 6,330,000) 40 ล้านวอน มีเพียง 27% (อันดับที่ 4,470,000) 50 ล้านวอน มีเพียง 19% (อันดับที่ 720,000) ถ้าจะเข้ามาอยู่ใน 10% จะต้องมีรายได้ต่อปีมากกว่า 68 ล้านวอน และ 1% จะต้องมีรายได้ 135 ล้านวอน คนที่มีรายได้ต่อปี 30 ล้านวอน หากจำแนกเป็นอันดับรายได้ต่อปี จะอยู่ที่อันดับ 38 จาก 100 คน ปี 2014 รายได้ต่อปีโดยเฉลี่ยของพนักงานประจำในบริษัทขนาดใหญ่ อยู่ที่ 62,480,000 วอน รายได้ต่อปีโดยเฉลี่ยนของพนักงานประจำในบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก อยู่ที่ 33,230,000 วอน หากแทนค่าในโปรแกรมสำรวจรายได้ต่อปี เท่ากับว่า รายได้ต่อปีโดยเฉลี่ยของพนักงานประจำในบริษัทขนาดใหญ่จะมีเพียง 13% และ และรายได้ต่อไปโดยเฉลี่ยของพนักงานประจำในบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กจะมีถึง 35% ส่วนรายได้ต่อปีโดยเฉลี่ยของรัฐวิสาหกิจ ปี 2014 คือ 62,530,000 วอน มี 13% และรายได้ต่อปีโดยเฉลี่ยของข้าราชการ คือ 55,910,000 วอน มี 16%
รายได้สุทธิและอันดับรายได้ต่อปีที่ได้จากการสำรวจรายได้ต่อปี
จุดที่น่าสนใจก็คือ เงินเดือนโดยเฉลี่ยของข้าราชการและพนักงานในบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ค่อนข้างสูงในหมู่มนุษย์เงินเดือนทั้งหมด ซึ่งทางสมาพันธ์ผู้ชำระภาษีได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า “เนื่องจากมีการนับรวมพนักงานที่เข้าทำงานและลาออกจากบริษัทกลางคันด้วย ทำให้การจัดอันดับมีแนวโน้มค่อนข้างสูงกว่าค่าที่รับรู้ของมนุษย์เงินเดือนเล็กน้อย ในสังคมของเรามีลูกจ้างเงินเดือนต่ำ ทั้งทำงานพิเศษ, ลูกจ้างชั่วคราว อยู่มากกว่าที่คิด หากจะคำนวณรายได้ต่อปีโดยเฉลี่ยของพนักงานและผู้บริหารระดับสูงในบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กออกมาเป็นอันดับ ก็จะอยู่ในอันดับที่สูง”

สล็อตออนไลน์

หากมีรายได้ต่อปี 30 ล้านวอน (9แสนบาท) จะถูกหักภาษี 2,780,000 วอน (83398.337 บาท)
สิ่งที่จำเป็นยิ่งกว่าในการวางแผนการใช้จ่ายก็คือรายได้สุทธิ มนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้ต่อปี 30 ล้านวอน จะได้รับเงินจริงต่อปี 27,220,000 วอน ซึ่งเงินจำนวน 2,780,000 วอน (ประมาณ 9%) จะถูกหักออกไปเป็นค่าภาษี และไม่ถูกโอนเข้าบัญชีธนาคาร และเนื่องจากรายการหักของแต่ละคนแตกต่างกัน ทำให้เงินที่ได้รับจริงที่รับรู้จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อย รายการหักที่มากที่สุดของมนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้ต่อปี 30 ล้านวอน คือประกันสังคม โดย 1 ปี ต้องจ่าย 1,350,000 วอน เป็นเงินประกันสังคม และมีประกันสุขภาพ (980,000 วอน), ภาษีเงินได้จากการทำงาน (250,000 วอน), ประกันการว่างงาน (200,000 วอน) ตามมาด้วย

jumboslot

หากมีรายได้ต่อปี 30 ล้านวอน จะถูกหักออกไป 2,780,000 วอน จำนวนเงินที่หักในแต่ละรายการ หากมีรายได้ต่อปีมากกว่า 42 ล้านวอน จะถูกหักเกิน 10% หากมีรายได้ต่อปี 115,000,000 วอน จะเสียภาษีเกิน 20% หากก้าวเข้ามาถึง ‘รายได้ต่อปีหลักร้อยล้าน’ ที่เป็นความฝันของมนุษย์เงินเดือน จะสูญเสียเงินไปจริง 80,600,000 วอน ซึ่งหากต้องการจะได้รับเงินจริง 100 ล้านวอน จะต้องมีรายได้ต่อปี 130 ล้านวอน โปรแกรมสำรวจรายได้ต่อปียังได้บอกจำนวนส่วนแบ่งของลูกจ้างเมื่อรายได้ต่อปีขึ้นมาถึง 1 ล้านวอนด้วย โดยบอกในรูปแบบว่า ‘รายได้ต่อปีในปีนี้ขึ้นมาถึง 1 ล้านวอนแล้ว เงินที่สามารถใช้ได้เพิ่มขึ้นมา 1 ล้านวอน’ เพื่อป้องกันการคำนวณผิดพลาด หากรายได้ต่อปีของมนุษย์เงินเดือนที่หาเงินได้ 30 ล้านวอนต่อปี เพิ่มขึ้นมา 1 ล้านวอน จะได้รับเงินจริง 841,600 ซึ่งจะโดนหักภาษีเงินได้ (74,300 วอน), ประกันสังคม (45,000 วอน), ประกันสุขภาพ (32,600 วอน), ประกันการว่างงาน (6,500 วอน) รวมเงินหัก 158,400 วอน หากรายได้ต่อปีของมนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้ต่อปี 40 ล้านวอน เพิ่มขึ้นมา 1 ล้านวอน จะถูกหัก 249,100 วอน และได้รับจริง 759,000

slot

แต่เมื่อรายได้ต่อปีของคนที่มีรายได้ต่อปี 60 ล้านวอน เพิ่มขึ้นมา 1 ล้านวอน เงินหักจะถูกลดเหลือ 204,100 เพราะประกันสังคมจะมีขอบเขตจำกัดในการหักสูงสุดอยู่ หากรายได้ต่อปีมากกว่า 52,080,000 วอน ไม่ว่ารายได้ต่อปีจะมีจำนวนเท่าไหร่ ก็จะถูกหักแค่ 2,343,600 ต่อ 1 ปี เท่านั้น

รายได้ของมนุษย์เงินเดือนเกาหลี

Post navigation