ระบบสาธานูปโภคเกาหลี

เครดิตฟรี

แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ บ้านเรือนส่วนใหญ่ในเกาหลีจะใช้แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ และถ้าหากเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณเป็น 110 โวลต์ คุณจำเป็นต้องมีหม้อแปลงไฟจาก 220 โวลต์เป็น 110 โวลต์ด้วย หมายเลขติดต่อหน่วยงานการไฟฟ้าเกาหลี ☎123(www.kepco.co.kr)
เครื่องป้องกันไฟฟ้ารั่วที่ต่อสายดิน บ้านทุกหลังจะติดตั้งเครื่องป้องกันไฟฟ้าดูดที่ต่อสายดิน (earth leakage circuit breaker) เสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากกระแสไฟฟ้ารั่ว เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลเข้ามากเกินไป หรือมีปัญหากับทางเดินกระแสไฟฟ้า เบรกเกอร์ดังกล่าวก็จะตัดวงจรไฟฟ้านั้นให้โดย อัตโนมัติ และถ้าหากมันไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง นั่นก็อาจจะเกิดอันตรายขึ้นมาได้ ดังนั้นก่อนที่จะย้ายเข้า เพื่อให้ แน่ใจว่ามันสามารถทำงานได้เรียบร้อยดี คุณควรจะตรวจสอบให้รอบคอบเสียก่อน โดยการลองกดปุ่มทดสอบเท่านั้นเอง (ปกติแล้วจะเป็นปุ่มสีแดง) ซึ่งการกดปุ่มดังกล่าวนั้น ควรจะส่งผลให้สะพานไฟกระดกลงมา แต่ถ้าหากมันไม่เป็นเช่นนั้น แสดงว่าเบรกเกอร์ตัวนั้นอาจจะเสียแล้ว

สล็อตออนไลน์

การใช้น้ำประปา ในช่วงฤดูหนาว อาจจะมีความเสี่ยงอยู่บ้างที่ท่อน้ำประปาจะจับน้ำแข็ง และต่อไปนี้เป็นคำแนะนำที่สามารถช่วย ป้องกันปัญหาดังกล่าวได้
ตรวจสอบว่าน้ำประปารั่วอยู่ในอุปกรณ์ที่ปกป้องมิเตอร์น้ำหรือไม่ และมิเตอร์น้ำถูกห่อหุ้มด้วยวัสดุกันความร้อนดีแล้ว หรือยัง (เช่น หุ้มด้วยสไตโรโฟม เป็นต้น) และถ้าทุกอย่างยังทำงานได้ไม่ถูกต้อง คุณจะต้องแจ้งปัญหาดังกล่าว ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ปัญหาในทันที
ถ้าหากปรากฎว่ามีมิเตอร์น้ำที่คุณสามารถมองเห็นได้ เช่นเดียวกับที่มักพบในอพาร์ตเมนต์และทาวน์เฮ้าส์ทั่วไป ให้ป้องกัน มิเตอร์โดยการหุ้มส่วนบนด้วยไวนิล และให้คุณเปิดวาล์วเอาไว้ เพื่อให้น้ำปริมาณเล็กน้อยสามารถไหลผ่านไปได้ โดยเฉพาะถ้าคุณไม่ได้อยู่บ้านเป็นเวลานานๆ หรือในช่วงกลางคืนที่อุณหภูมิค่อนข้างต่ำมาก
ถ้าปรากฎว่ามิเตอร์น้ำกลายเป็นน้ำแข็งขึ้นมา ให้ละลายน้ำแข็งดังกล่าวด้วยน้ำพออุ่นๆ เสียก่อน จากนั้นก็ตามด้วยน้ำที่ร้อนขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนที่เป็นกระจกของมิเตอร์แตกร้าวนั่นเอง
ระบบจัดเก็บขยะ
นอกจากขยะเศษอาหารกับขยะรีไซเคิลนับว่าเป็นขยะทั่วไปซึ่งจะทิ้งลงในถุงขยะที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อ ใช้กับขยะทั่วไป
ขยะทั่วไป
คุณสามารถซื้อถุงขยะได้ในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านสะดวกซื้อ โดยที่สีของถุงขยะสำหรับ ขยะทั่วไปและขยะที่เป็นเศษอาหารนั้น จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละเขต ดังนั้นคุณจะต้องตรวจสอบสีให้ดี ก่อนที่คุณจะซื้อมาใช้ สำหรับถุงขยะทั่ว ไปจะมีขนาดต่างๆ ดังนี้: 1,2,5,10,20,30,50,60,75 และ 100 ลิตร โดยที่ขนาดดัง กล่าวจะขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่มันถูกวางจำหน่ายอยู่ด้วย สำหรับการใช้ภายในบ้านเรือนทั่วไป นั้น ปกติจะใช้ขนาด 10 หรือ 20 ลิตรกัน โดยถุงขยะที่เป็นอาหารจะมีขนาด 2 ถึง 5 ลิตร เนื่องจากมันเหมาะกับการ ใช้ทิ้งขยะทุกๆ สองหรือสามวัน ในขณะที่ในบางหมู่บ้านจะมีถังเ พื่อเก็บเศษอาหารเอาไว้ ดังนั้นให้คุณสอบถามรายละ เอียดเรื่องนี้กับเพื่อนบ้านของคุณ

jumboslot

เศษอาหาร
ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่อยู่อาศัยเป็นสำคัญ ให้คัดแยกหรือคัดกรองแล้วทิ้งลงในถุงสำหรับใส่เศษอาหาร หรือเอาไปทิ้งที่ถังขยะสำ หรับเศษอาหารโดยเฉพาะ แต่ละเขตพื้นที่มีการใช้ระบบการจ่ายเงินตามปริมาณการทิ้งขยะ (RFID)
ขยะรีไซเคิลได้
ขยะประเภทกระดาษ แก้ว เหล็ก กระป๋อง ถุง ถุงห่อของ (กรณีที่มีรูปสามเหลี่ยม และมีคำเขียนไว้ว่า PP, OTHER, LDPE ฯลฯ ที่เป็นเครื่องหมายการแยกขยะเท่านั้น) ประเภาพพลาสติก ขวดพีที, บัลโพสที เรน (EPS), วัตถุห่อหุ้ม (โฟม), วัตถุที่ทำจากสารเคมีต่าง ๆ (ขวดนมเปรี้ยว, ขวดน้ำยาล้างจาน ฯลฯ) ฯลฯ กระป๋องและขวดพลาสติกควรจะปล่อยให้แห้ง และทุบให้แบนก่อนที่จะทิ้ง
วัตถุขนาดใหญ่
สำหรับการทิ้งขยะที่มีขนาดใหญ่ เช่น เฟอร์นิเจอร์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียแล้วนั้น คุณจะต้องไปซื้อสติ๊กเกอร์จ ากศูนย์ชุมชนของคุณ เพื่อเอามาติดกับขยะดังกล่าว จากนั้นคุณจึงสามารถเอาขยะนั้นมาวางทิ้งไว้หน้าบ้าน เพื่อให้ทางเจ้า หน้าที่มาเก็บเอาไปได้ สำหรับราคาของสติ๊กเกอร์จะแตกต่างกันออกไปตามประเภทและขนาดของขยะ ซึ่งร้านค้าปลีกบางแห่งก็ ได้รับอนุญาตให้ขายสติ๊กเกอร์นี้ด้วยเหมือนกัน ขนึ้ อยู่กับนโยบายของแต่ละเขตเป็นหลัก ในขณะที่อพาร์ตเมนต์บางแห่งจะสา มารถจัดการกับขยะดังกล่าวแทนคุณได้ ถ้าคุณจ่ายค่าบริการให้เขา
การสื่อสารโทรคมนาคม
โทรศัพท์

สล็อต

คุณสามารถโทรเบอร์ 100 (KT), 106 (SK broadband) ได้จากทุกที่ในประเทศ เพื่อขอติดตั้งโทรศัพท์ โดยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา แล้วกดหมายเลขข้างต้น จากนั้นคุณจะได้รับการต่อสายให้คุยกับ Call Center ที่ดูแลรับเรื่องนั้นๆ สำหรับการจ่ายค่าโทรศัพท์นั้น เป็นการสะดวกกว่าที่จะใช้การตัดบัญชีอัตโนมัติ ซึ่งจะตัดบัญชีด้วยค่าธรรมเนียมบริการจาก บัญชีธนาคารของสมาชิกเป็นประจำทุกๆ เดือน หรือคุณจะเข้าไปที่ www.giro.or.kr 1577-5500) ก็ได้ และด้วยวิธี การที่กล่าวมาแล้วนั้น คุณจะสามารถชำระบิลได้โดยไม่จำเป็นต้องไปที่ธนาคารด้วยตัวเองเลย
KT
กด 100 โดยไม่จำเป็นต้องใช้เบอร์ต่อ เพื่อขอคำแนะนำเป็นภาษาเกาหลี หรือคุณสามารถเรียกสายศูนย์บริการ ชาวต่างชาติ (Foreigner Service Center) ที่เบอร์ ☎ 1588-8448 โดยมีภาษาอังกฤษ จีน และญี่ปุ่นให้เลือก
SKbroadband
กดเบอร์ 106 โดยไม่จำต้องมีเบอร์ต่อ เพื่อขอคำแนะนำเป็นภาษาเกาหลี และถ้าคุณต้องการคุยเป็นภาษาอื่น ก็จะมีภาษาอังกฤษและจีนให้เลือก
โทรศัพท์มือถือ (ในเกาหลีมักจะเรียกแฮนด์โฟน)
โทรศัพท์มือถือ (ในเกาหลีมักจะเรียกแฮนด์โฟน) ในประเทศนี้จะขายโทรศัพท์มือถือไม่แพง โดยจะคิดค่าบริการพลเมืองที่ไม่ใช่ชาวเกาหลีเป็นรายเดือน และคุณอาจจะพบด้วยว่า การซื้อโทรศัพท์มือถือด้วยเงินสดตามร้านค้าต่างๆ ก็เป็นเรื่องง่ายเช่นกัน โดยคุณจะต้องขอลงทะ เบียนบัตรเพื่อขอหมายเลขสำหรับคุณโดยเฉพาะ ถ้าคุณไม่มีบัตรลงทะเบียน คุณยังคงต้องใช้บริการแบบ Pre-paid ก่อน ซึ่งเรียกกันว่า “บัตรโทรศัพท์” (card phone) โดย บริการนี้จะไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร และจะคิดค่าบริการต่างจากราคาปกติ โดยจะคิดแพงกว่าค่าบริการโทรศัพท์มือถือทั่ว ไปเล็กน้อย ทั้งนี้คุณสามารถเติมเงินบัตรโทรศัพท์แบบ Pre-paid ของคุณได้ด้วยจำนวนเงินที่แตกต่างกันออกไป โดยเริ่มต้นที่ 10,000 วอน บัตรดังกล่าวสามารถซื้อได้ใกล้ๆ โรงงานที่มีพนักงานชาวต่างชาติมาก หรืออาจจะเป็นตลาดอาหารต่างประเทศ ที่ทำการไปรษณีย์ (อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละที่ โดยติดต่อได้ที่ 1588-1300) หรือจะซื้อที่ร้านตัวแทนของการสื่อ สารฯ ก็ได้

slot

ข้อมูลที่มีประโยชน์
โทรศัพท์โฆษณา/ข้อความโฆษณา
คุณอาจจะได้รับโทรศัพท์ และข้อความสแปมจำนวนมากถ้าคุณใช้โทรศัพท์มือถือ อย่างไรก็ตาม คุณควรจะวาง เฉยเอาไว้ นอกเสียจากมันจะเป็นข้อความสำคัญจริงๆ และคุณควรจะระมัดระวังไม่โทรกลับไปเพราะความ อยากรู้อยากเห็นด้วย เนื่องอาจจมันอาจจะทำให้เสียเงินจำนวนมาก จากค่าบริการที่คิดแพงเกินจริงได้เหมือนกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณจะต้องระวังไม่เผลอไปโต้ตอบข้อความโฆษณาทางธุรกิจที่นำไปสู่สื่อที่มีเนื้อ หาลามกอนาจารด้วย
วิธีการใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
โทรศัพท์ระหว่างประเทศ หรือการโทรถึงกันระหว่างประเทศต่างๆ นั้น เป็นบริการที่แพงกว่าโทรศัพท์ภายในประเทศ คุณสามารถประหยัดเงินได้ โดยการเลือกโทรในช่วงเวลาที่มีส่วนลด ซึ่งมักจะเป็นช่วงเย็นไปแล้ว หรือว่าตอนวันหยุด และขอแนะนำให้คุณตรวจสอบค่าบริการเสียก่อน เนื่องจากราคานั้นจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ และต่างกันไป สำหรับผู้ให้บริการแต่ละราย ทั้งนี้คุณสามารถโทรข้ามประเทศได้ในราคาที่ถูกลง โดยการใช้บริการโทรผ่านอินเทอร์ เน็ต หรือการใช้บัตรโทรทางไกลระหว่างประเทศ

ระบบสาธานูปโภคเกาหลี

Post navigation