ภูมิประเทศของเกาหลีใต้

เครดิตฟรี

ประเทศเกาหลีใต้ตั้งอยู่ที่คาบสมุทรเกาหลี ซึ่งมีลักษณะเป็นแหลมแผ่นดินยื่นออกไปในทะเล เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของแผ่นดินที่เป็นหินแกรนิตและหินปูน จนเกิดเป็นภูมิประเทศที่เป็นเทือกเขา สลับซับซ้อน รวมถึงหน้าผา และชายฝั่งทะเล ประเทศเกาหลีจึงมีพื้นที่ที่เป็นภูเขามากถึง 70% จึงเป็นหนึ่งในประเทศที่มีภูเขาอยู่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก กิจกรรมการปีนเขาจึงเป็นกิจกรรมยอดฮิตอย่างหนึ่งของคนเกาหลี

สล็อต

ประเทศเกาหลีมีส่วนที่ยาวที่สุด 1,000 กิโลเมตร และมีส่วนที่แคบที่สุดอยู่ที่ 216 กิโลเมตร มีประชากรประมาณ 49 ล้านคน แบ่งออกเป็น 9 จังหวัด หรือภาษาเกาหลีคือ โด(Do) และมีกรุงโซลเป็นเมืองหลวง แหล่งเกษตรกรรมของเกาหลีมักจะอยู่ทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตก เนื่องจากแนวเขาจะค่อยลดหลั่นลงสู่ทะเล เกิดเป็นที่ราบให้สามารถทำการเกษตรได้ ส่วนชายฝั่งตะวันออกจะเป็นเทือกเขาและหน้าผาสูงชันไปจนติดทะเลตะวันออก ชายแดนของประเทศเกาหลี 3 ด้านจะติดทะเล ส่วนด้านทิศเหนือจะติดกับประเทศเกาหลีเหนือ โดยจะมีเขตที่เรียกกันว่า เขตปลอดทหาร(Demilitarise zone หรือ DMZ) เป็นตัวกั้นพรมแดนระหว่าง 2 ประเทศ
เกาหลีเป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรเกาหลี ที่ทอดตัวมาจากประเทศจีนลงมาทางใต้ ทางปลายสุดของคาบสมุทรมีเกาะใหญ่ที่สุด คือ เกาเชจู พรมแดนทางด้านเหนือติดกับประเทศจีน แมนจูเรีย และไซบีเรียของรัสเซีย โดยมีแม่น้ำยาลู (Yalu River) ยาว 790 กิโลเมตร และแม่น้ำทูมัน (Tuman River) ยาว 521 กิโลเมตร เป็นเส้นกั้นพรมแดน ทางด้านตะวันตกใกล้กับประเทศจีน โดยมีทะเลเหลือง (Yellow Sea) กั้น ทางด้านตะวันออกใกล้กับประเทศญี่ปุ่น โดยมีทะเลตะวันออก (EAST Sea) กั้น เกาหลีเหนือ มีกรุงเปียงยาง (Pyongyang) เป็นเมืองหลวง มีประชากร 20.69 ล้านคน (ค.ศ. ตคค) มีเนื้อที่ 46,540 ตารางไมล์ เกาหลีใต้ มีกรุงโซล (Seoul) เป็นเมืองหลวงมีประชากรทั้งประเทศ 42.08 ล้านคน (ค.ศ.1988) มีเนื้อที่ 38.175 ตารางไมล์

สล็อตออนไลน์

สภาพภูมิประเทศของเกาหลี
พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศร้อยละ 70 เป็นภูเขาและที่ราบสูง ภูเขาในเกาหลีเหนือจะสูงมากกว่าเกาหลีใต้ เทือกเขาที่สำคัญ ได้แก่ เทือกเขาแบ็กตู (Bachtu Mountain) และเทือกเขาเทแบ็ก (T’aeback Mountain) ยอดที่สูงที่สุด คือ ยอดเขาฮัลลา (Halla peak) ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ดับแล้วตั้งอยู่บนเกาะเซจู
กลุ่มชาติพันธุ์
ชาวเกาหลีมีเชื้อสายมองโกเลีย มีภาษาพูดมาจากตระกูลอัลตาอิค (Altaic family) เป็นภาษาแมนจูเรียและมองโกเลีย อักษรตัวเขียนของเกาหลีเรียกว่า ฮันกูล (Hangul) ซึ่งประกอบด้วยพยัญชนะ 14 ตัว และสระ 10 ตัว
ภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศ 4 ฤดู คือ ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว มีอากาศหนาวจัดในฤดูหนาวและร้อนจัดในฤดูร้อน เขตที่มีอากาศสบายที่สุด คือ เกาะเซจู มีอุณหภูมิ 58 องศาฟาเรนไฮต์
อากาศในเกาหลีใต้นั้นจะมีสภาพภูมิอากาศที่ค่อนข้างอบอุ่น ภายใน 1 ปีประกอบด้วย 4 ฤดูด้วยกัน คือ ฤดูใบไม้ผลิ, ฤดูร้อน, ฤดูใบไม่ร่วง และฤดูหนาว ซึ่งสภาพอากาศในแต่ละช่วงจะแตกต่างกันออกไป
ฤดูใบไม้ผลิ: ในปลายเดือนมีนาคมหรือต้นเดือนเมษายน ต้นไม้จะผลิใบสะพรั่งเต็มต้นเป็นสัญญาณว่าฤดูใบไม้ผลิได้เริ่มขึ้นแล้ว ระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมจะมีหลายๆวันที่แสงแดดสดใสตลอดทั้งวัน
ฤดูร้อน: อากาศจะร้อนและมีฝนตกบ้าง ต้นไม้จะเขียวชะอุ่มไปทั่ว ในเดือนมิถุนายนอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่า 20 องศาเซลเซียสเล็กน้อย ฤดูมรสุมปกติจะเริ่มขึ้นในปลายเดือนมิถุนายน จนถึงช่วงกลางหรือปลายเดือนกรกฎาคม และในเดือนสิงหาคมอากาศจะร้อนจัด
ฤดูใบไม่ร่วง: จะเริ่มขึ้นตอนปลายเดือนกันยายน ลมที่พัดมาจากแผ่นดินใหญ่นั้นทําให้อากาศแห้งและท้องฟ้าโปร่ง ทิวทัศน์ทัวทั้งประเทศจะมีสีสันสดใสด้วยใบไม้ที่เปลี่ยนเป็นสีทองและสีแดงเต็มต้น
ฤดูหนาว: ในเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์อากาศจะหนาวเย็นและแห้ง บางครั้งมีฝนหรือหิมะ ในช่วงนี้มักจะมีวันที่อากาศหนาวจัดประมาณ 3-4 วัน สลับกับวันที่อากาศอุ่นสบาย

jumboslot

สาธารณรัฐเกาหลี (The Republic of Korea) หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า เกาหลีใต้ (South Korea) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรเกาหลี เกาหลีใต้พัฒนาประเทศจนสามารถผงาดขึ้นมาเป็นประเทศผู้นำทางเศรษฐกิจจากประเทศที่ยากจนในช่วงสงครามเกาหลี โดยใช้เวลาเพียง 60 ปี ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของเกาหลีใต้สูงเป็นอันดับ 4 ในทวีปเอเชีย และอันดับ 15 ของโลก นอกจากนี้ยังเป็นสมาชิกเขตเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น OECD APEC และมี FTA กับประเทศคู่ค้าหลายประเทศ ในแง่การลงทุนและการดำเนินธุรกิจ เกาหลีใต้เป็นฐานการลงทุนที่น่าสนใจ ทั้งเพื่อสนองตอบต่อผู้บริโภคภายในประเทศกว่า 50 ล้านคนที่ประกอบด้วยกำลังแรงงานที่มีพื้นฐานความรู้และมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย อุตสาหกรรมที่ก้าวหน้า และระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมทั้งประเทศ รวมทั้งเป็นฐานการลงทุนเพื่อการส่งออกไปยังประเทศใกล้เคียงที่สำคัญ เช่น จีน ญี่ปุ่น ได้สะดวกในราคาต้นทุนที่สมเหตุผล
ประชากร จำนวนประชากรในเกาหลีใต้ ณ เดือนพฤษภาคม 2556 มี 51,034,494 คน ในแง่ความหนาแน่นของประชากร มีประชากรอาศัยอยู่ในประเทศ 511 คนต่อตารางกิโลเมตร เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2555 เกาหลีใต้ทำลายสถิติมีประชากรถึง 50 ล้านคนเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ จากจำนวนประชากรในเกาหลีใต้ทั้งหมด มี 10,181,807 คน หรือประมาณร้อยละ 20 อาศัยอยู่ในกรุงโซล เมืองหลวง นอกนั้นกระจายอาศัยในเมืองใหญ่ เช่น นครปูซาน 3,536,426 คน นครอินชอน 2,859,335 คน เมืองแดกู 2,505,083 คน เมืองแดจอน 1,529,085 คน เมืองกวางจู 1,471,801 คน และเมืองอูลซาน 1,151,340 คน
การเมืองการปกครอง เกาหลีใต้ปกครองแบบประชาธิปไตยระบบรัฐสภา (สภาเดียว) มีระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นผู้นำสูงสุด ดำรงตำแหน่งประมุขของรัฐ หัวหน้ารัฐบาล และผู้บัญชาการทหารสูงสุด เกาหลีใต้แบ่งเขตการปกครองท้องถิ่นออกเป็น 9 จังหวัด (ได้แก่ คยองกี คังวอน ชุงชองเหนือ ชุงชองใต้ ชอลลาเหนือ ชอลลาใต้ คยองซังเหนือ คยองซังใต้ และ 1 เขตการปกครองพิเศษคือเกาะเชจู) และ 6 เมืองมหานคร (ได้แก่ ปูซาน แดกู อินชอน แดจอน กวางจูและอูลซาน) 1 นครพิเศษคือกรุงโซล และ 1 นครปกครองตนเองพิเศษคือเซจอง

slot

เกาหลีใต้มีความพยายามที่จะรวมประเทศอย่างสันติตั้งแต่ พ.ศ. 2513 โดยเปิดการเจรจากับเกาหลีเหนืออย่างต่อเนื่อง เริ่มจากการเจรจาระหว่างสภากาชาดฝ่ายใต้กับฝ่ายเหนือเพื่อให้ครอบครัวที่พลัดพรากระหว่างสงครามได้พบหน้ากัน มีการออกแถลงการณ์ระหว่างสองประเทศเมื่อ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 เพื่อยุติการกล่าวร้ายระหว่างกัน แต่การเจรจาเพื่อรวมประเทศไม่ราบรื่น ที่ประสบผลสำเร็จมีเพียงการอนุญาตให้ชาวเกาหลีทั้งสองประเทศข้ามเขตปลอดทหารไปมาหาสู่กันได้ในช่วง 20-23 กันยายน พ.ศ. 2528 และการเจรจาเกี่ยวกับกีฬาโอลิมปิก พ.ศ. 2531 ที่กรุงโซลเท่านั้น การเจรจาเรื่องอื่น ๆ หยุดชะงักลงหลัง พ.ศ. 2529 เนื่องจากเกาหลีเหนือไม่พอใจเกี่ยวกับการซ้อมรบระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเป็นการขัดแย้งกับการรวมชาติ เกาหลีใต้พยายามประนีประนอมกับเกาหลีเหนือเพื่อการเจรจาจนมีการประชุมระดับผู้นำครั้งแรกเมื่อ 4 กันยายน พ.ศ. 2533 จากนั้นมีการประชุมต่อมาอีกหลายครั้ง อย่างไรก็ตาม การรวมชาติเกาหลียังเป็นสิ่งที่ต้องรอคอยต่อไปจนกระทั่งปัจจุบัน จนกระทั่ง คิม จอง อึน จะร่วมการประชุมระดับผู้นำครั้งที่ 3 กับ มุน แจ อิน ในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 ที่หมุ่บ้านปันมุนจอม ในเขตปลอดทหารเกาหลี

ภูมิประเทศของเกาหลีใต้

Post navigation