ธุรกิจการค้าและบริการเพื่อผู้สูงอายุในเกาหลีใต้

เครดิตฟรี

ธุรกิจ และบริการเพื่อผู้สูงอายุ คือธุรกิจที่ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถยังชีพด้วยสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพ ชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ประกอบไปด้วยธุรกิจเฉพาะทางหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมธุรกิจ และบริการ สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับดูแลสุขภาพ, อุตสกรรมบ้านพักผู้สูงอายุ, อุตสาหกรรมด้านยาและอุปกรณ์เวช ภัณท์ เป็นต้น ธุรกิจการค้าและบริการเพื่อผู้สูงอายุก าลังเติบโต และเป็นที่นิยมอย่างมาก ในประเทศที่มีสัดส่วน ของประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น และมีก าลังซื้อที่เพิ่มมากขึ้นในเกาหลีใต้ และยังคงมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้น ได้อีกมากในอนาคตอันใกล้ จากการรายงานที่คาดการณ์ไว้ว่า ธุรกิจและบริการเพื่อผู้สูงอายุในเกาหลีจะเติบโต ถึงร้อยละ 12.9 ในเวลา 10 ปี นับจากนี้ ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมโดยรวมเติมโตเพียงร้อยละ 4.7 ซึ่งธุรกิจ และบริการเพื่อผู้สูงอายุจะเติบโตได้ต้องอาศัยความร่วมมือของแพทย์, นักกายภาพบ าบัด, นักโภชนาการ, นักจิตวิทยา และ ภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าวเพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้าน สุขภาพของผู้สูงอาย

สล็อต

ในหลายๆประเทศผู้น าด้านธุรกิจ และบริการเพื่อผู้สูงอายุ เช่นในยุโรป และญี่ปุ่น ผู้สูงอายุมักจะเต็มใจ และพึงพอใจที่จะไปอาศัยอยู่ในบ้านพักผู้สูงอายุ แต่ในประเทศเกาหลีนั้น การจะเลือกไปอยู่ยังบ้านพักผู้สูงอายุ กับสร้างความลำบากใจทั้งกับตัวผู้สูงอายุเอง และลูกหลาน ถึงแม้ว่าตัวผู้สูงอายุเองจะเต็มใจในการไปใช้ชีวิตที่ บ้านพักคนชราก็ตาม ซึ่งในปัจจุบันประเทศเกาหลีก็ได้ มีบ้านพักผู้สูงอายุที่มีความทันสมัย และหรูหราเกิดขึ้น มากมาย เพื่อรองรับความต้องการของผู้สูงอายุระดับกลางขึ้นไป เช่นเดียวกับนายลี บอมฮง และภรรยา ก็ได้ เลือกที่จะไปอยู่ยังบ้านพักคนชราระดับเฟิร์สคลาส La Vie D’Or ที่อยู่นอกตัวเมืองโซล เพื่อใช้ชีวิตในแบบที่ เรียบง่าย และมีความสุขไปกับกิจกรรมต่างๆ และได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญ แทนที่จะต้องติดอยู่กับบ้าน ท างานบ้านด้วยความเหงา เช่นเดียวกับผู้สูงอายุระดับกลางถึงล่าง ที่“silver town”หรือบ้านพักผู้สูงอายุแบบ ครบวงจรก็เป็นหนึ่งในธุรกิจที่กำลังเติมโตเป็นอย่างมาก จากการสอบถามผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในซิลเวอร์ทาวน์ ก็ ได้เห็นพ้องไปในทางเดียวกันว่า การมาอยู่ในบ้านพักแห่งนี้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดส าหรับพวกเขา เนื่องจาก บ้านพักเหล่านี้

สล็อตออนไลน์

นอกจากจะเป็นที่อยู่อาศัยเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้สูงอายุแล้ว ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวก มากมายเช่นร้านอาหาร สระว่ายน้ า ฟิตเนส คลินิก ร้านเสริมสวย ซาวน่า ห้องคาราโอเกะ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด และอื่นๆอีกมากมาย เพื่อคอยให้ความบันเทิงแก่ผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังมีให้บริการอื่นๆ เช่น พาเที่ยว 5 ทำความสะอาด และบริการซัก-รีด แต่เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ สิ่งที่ต้องค านึงเป็นหลักคือเรื่อง ของสุขภาพ ซิลเวอร์ทาวน์ส่วนมาก จึงมักจะมีความร่วมมือกับโรงพยาบาลเพื่อให้ดูแลผู้อยู่อาศัยได้อย่างง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีโปรแกรมตรวจสุขภาพประจ าปี และยังมีพยาบาลประจำอยู่อีกด้วย รวมทั้ง สิ่งก่อสร้างในซิลเวอร์ทาวน์ยังเอื้อต่อการใช้วีลเเชร์ ห้องน้ำก็ทำมาจากวัสดุกันลื่นทั้งหมด ซึ่งซิลเวอร์ทาวน์จะมี ความแตกต่างจากสถานพยาบาลหรือ Nursing home เนื่องจาก Nursing home จะมีไว้สำหรับผู้ที่ช่วยเหลือ ตนเองไม่ได้ และต้องได้รับการดูแลพิเศษเท่านั้น แต่ซิลเวอร์ทาวน์ เปรียบเสมือนเมืองจ าลองขนาดเล็กที่มีไว้ เพื่อเป็นทางเลือกในการใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างสะดวกสบายของผู้สูงอายุ จากจ านวนซิลเวอร์ทาวน์ที่มีมากขึ้น เรื่อย ท าให้ตระหนักว่าว่ากระแสของซิลเวอร์ทาวน์ได้รับการยอมรับจากสังคมเกาหลีมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งทั้งบริษัท น้อยใหญ่ก็ได้เร่งพัฒนาธุรกิจและบริการเพื่อผู้สูงอายุของตน เพื่อคว้าโอกาสในการเป็นส่วนแบ่งในตลาด โดย กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการได้รายงานว่า มีบริษัทยักษ์ใหญ่ของเกาหลีหรือเชบอลมากกว่า 13 บริษัทได้ มีการวางแผนโครงการธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุมากกว่า 60 โครงการ ซึ่งรวมถึง silver towns, “silver” hot springs, “silver” golf courses

jumboslot

นอกจากภาคเอกชนแล้ว รัฐบาลเกาหลียังได้มีโครงการต่างๆมากมายเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ โดย รัฐบาลแต่ละท้องถิ่น ก็ได้มีโครงการที่จะสร้างซิลเวอร์ทาวน์ของเมืองนั้นๆ โดยผู้สูงอายุผู้มีรายได้น้อยเท่านั้นที่ จะสามารถอยู่ในบ้านพักโดยรัฐบาลได้โดยในราคาที่ถูกมาก ประมาน 350,000 วอนต่อเดือนเท่านั้น แต่ ผู้สูงอายุผู้มีรายได้พอในการใช้จ่ายจะต้องจ่ายเงินเพื่ออาศัยในบ้านพักของเอกชน ซึ่งราคาจะอยู่ที่ 400,000 ถึง 3ล้านวอนต่อเดือน ซึ่งซิลเวอร์ทาวน์ในโซลก็จะมีราคาที่สูงที่สุดโดยราคาเริ่มต้นที่800,000วอน ต่อเดือน โดย ราคาต่อยูนิตขนาด 76 ตารางเมตรมีราคาถึง 200 ล้านวอน ทั้งนี้วิถีชีวิตของผู้สูงอายุชาวเกาหลีค่อนข้างมีความกระชับกระเฉง จึงมีผู้สูงอายุที่มีประสิทธิภาพใน การใช้ชีวิต(Active aging)ค่อนข้างเยอะ จากที่มักจะเห็นคนแก่ชาวเกาหลียังคงท างาน และไปไหนมาไหนด้วย ตัวเอง ซึ่งผู้สูงอายุชาวเกาหลีบางส่วน ก็ได้เลือกที่จะสร้างธุรกิจเล็กๆหลังจากวันเกษียณ เช่น ร้านกาแฟ หรือ ร้านไก่ทอด นอกจากนี้ยังชอบกิจกรรมที่ใช้พลัง เช่น ปีนเขา และตีกอล์ฟ กลุ่ม Active againg จึงเป็นกลุ่มที่มี กำลังซื้อ และมีส่วนร่วมทางสังคมที่สูงกว่า นอกจากธุรกิจบริการเพื่อผู้สูงอายุแล้ว ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพและอาหาร Organic นั้น ก็เป็น อุตสาหกรรมที่น่าสนใจ หากแต่อุตสาหกรรมอาหาร เพื่อสุขภาพ และอาหาร Organic ในเกาหลีมุ่งเน้น กลุ่มเป้าหมายไปที่อาหารเด็กมากกว่า กลุ่มผู้สูงอายุจึงยังไม่มีความหลากหลาย ในตลาดอาหารผู้สูงอายุ เท่าที่ควร ในด้านเครื่องอุปโภคนั้น ได้มีการพัฒนาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งมีบริษัทใหญ่จาก ต่างชาติมาลงทุนในเกาหลี เนื่องจากว่าเห็นว่าเกาหลีเป็นประเทศที่มีประสิทธิภาพในการมาลงทุน และเป็น ตลาดที่น่าสนใจ บริษัท Kimberly-Clark บริษัทผลิตกระดาษทิชชู่และอุปกรณ์เครื่องใช้ส าหรับเด็กระดับโลก เลือกที่จะมาลงทุนที่เกาหลีโดยมุ่งเน้นถึงตลาดผู้สูงอายุ เนื่องจากผลิตภัณฑ์เพื่อผู้สูงอายุกลายเป็นอุตสาหกรรม ที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยจะมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาสินค้าเพื่อผู้สูงอายุกลุ่ม Active aging ทาง บริษัทจึงได้ท าแบรนด์”Golden Friends”ซึ่งเป็นสินค้าเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะ และเริ่มขายที่เกาหลีเป็นที่แรก

slot

เนื่องจากคนเกาหลีนิยมซื้อของผ่านทางออนไลน์ ธุรกิจ e-commerce ของเกาหลีจึงประสบความส าเร็จเป็น อย่างมาก ในปัจจุบัน e-commerceชื่ อดังอย่าง Gmarket 11street หรือ coupang ก็ได้มีหมวดหมู่สินค้า ส าหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะหรือ Silver products (실버용품) ซึ่งได้รวบรวมสินค้าเพื่อผู้สูงอายุ เช่น ไม้ เท้า รถเข็น อาหารเสริม เครื่องช่วยฟัง และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย และในประเทศเกาหลีนั้น การซื้อเครื่อง อุปโภคบริโภคยังสามารถท าได้ จากการสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ของซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆได้ด้วย เช่น เว็บไซต์ ของ Homeplus ซึ่งเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตอันดับต้นของเกาหลี ได้มีบริการจัดส่งอาหาร ของสดต่างๆ รวมถึงของ ใช้อีกด้วย นอกจากการขายผ่านทางเว็บไซต์แล้ว อีกหนึ่งช่องทางที่เป็นที่น่าจับตามอง ได้แก่ การค้าผ่าน โทรทัศน์หรือ Homeshopping ซึ่งยังคงเป็นช่องทางที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องในเกาหลี ในขณะที่หลาย ประเทศทั่วโลกเริ่มปิดตัวลงไป แต่ในเกาหลีนั้น มีการเจริญเติบโตถึงร้อยละ 53.1 จากปี2012-2017 โดยใน ประเทศเกาหลีมีช่อง home shopping มากถึง 17 ช่อง จากหลายบริษัทใหญ่เช่น Hyundai, Lotte และ CJ ซึ่งเมื่อเปิดทีวีของเกาหลีจะพบว่าในช่องทีวีเลข 1-40 (ช่องที่เป็นที่นิยมที่สุด)นั้นมีช่องที่เป็น home shopping ถึง 14 ช่อง ซึ่งผู้ที่ยังท าให้การขายสินค้าผ่านทีวียังขับเคลื่อนไปได้ ส่วนหนึ่งก็คือ ผู้สูงอายุ จากวิถีชีวิตที่ ผู้สูงอายุระดับกลางขึ้นไป มักจะมีเวลาว่างอยู่บ้าน เมื่อไม่รู้จะท าอะไรก็เลือกที่จะเปิดทีวี และการซื้อของผ่าน ช่องทาง home shopping นั้นก็มีความสะดวกสบายมาก ซื้อของได้ตามต้องการโดยที่ไม่ต้องออกไปซื้อเอง และวิธีการซื้อก็ไม่ยุ่งยากเช่นกัน

ธุรกิจการค้าและบริการเพื่อผู้สูงอายุในเกาหลีใต้

Post navigation