ตลาดอุตสาหกรรมบันเทิงประเทศเกาหลีใต้

เครดิตฟรี

ตลาดระดับโลก ถึงแม้เศรษฐกิจโลกจะอยู่ในช่วงชะลอตัว แต่ตลาดบันเทิงทั่วโลกนั้นกลับมีการเติบโตที่เพิ่มมากขึ้น โดยประมาณร้อยละ 5 นำโดยประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ อาทิเช่น ประเทศจีน อินเดีย และอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ คุณภาพชีวิต ระบบสาธารณูปโภค และอีกมากมายที่พัฒนามากขึ้น รูปแบบใหม่ของเนื้อหาทางวัฒนธรรม ไม่ว่าจะ เป็นภาพยนตร์ แอนิเมชั่น ข้อมูลความรู้นั้นก าลังเติบโตอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับรูปแบบเดิมเช่น สิ่งพิมพ์ การ์ตูน และเพลงตลาดและคาดการณ์อนาคตของตลาดเนื้อหาทางวัฒนธรรมในระดับโลก

สล็อต

ตลาดในประเทศ 5 ปีที่ผ่านมา ตลาดเนื้อหาทางวัฒนธรรมของเกาหลีได้เติบโตขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 5.7 ส าหรับการขาย และ ร้อยละ 8.3 ส าหรับการส่งออก การเติบโตด้านการขายนั้นน าโดยสื่อรูปแบบดั้งเดิม ได้แก่ สิ่งพิมพ์ (ร้อยละ 19.6) และการออกอากาศ (ร้อยละ 16.5) การเติบโตในด้านการส่งออกนั้นมาจากสื่อดิจิตอล เช่น เกมส์ดิจิตอล (ร้อยละ 54.6) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อกระแส Korean Wave ได้เข้าสู่ภูมิภาคเอเชีย เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ยุโรป และ อเมริกาใต้ ซึ่งเป็นที่นิยมของ K-Pop ในภูมิภาคดังกล่าวคาดว่าจะมรการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องของตลาด เนื้อหาทางวัฒนธรรมเกาหลี
คาดการณ์ จึงอาจสรุปได้ถึงความเป็นไปได้ในการเข้ามาตีตลาดทางด้านเนื้อหาทางวัฒนธรรมของเกาหลี โดยในตลาด ภาพยนตร์นั้นยังคงมีโอกาสที่จะส่งออกมายังประเทศเกาหลี แต่ในกรณีของตลาดเพลงและการกระจายเสียงนั้น โอกาสแทบเป็นไปปได้ยากมากที่จะเข้ามาตีตลาดยังประเทศนี้ ส่วนหนึ่งเพราะการผลิตที่มีคุณภาพภายในประเทศ และตัวเนื้อหารายการที่ตรงกับวัฒนธรรม การใช้ชีวิตของผู้คนในประเทศมากกว่าสื่ออื่น ๆ จากต่างประเทศ หรือใน กรณีตลาดเพลงที่การผลิตเพลงภายในประเทศเกาหลีนั้นมีคุณภาพที่สูง ในอตสาหกรรมเพลงนั้นยังมีนักร้อง ไอดอล ต่าง ๆ ที่มีคุณภาพและมีภาพลักษณ์ที่ดี ซึ่งส่งผลให้มีการส่งออกผ่านกระแส Korean Wave มากกว่าการนำเข้า มายังในประเทศ

สล็อตออนไลน์

ความร่วมมือระหว่างไทยกับเกาหลีในด้านอุตสาหกรรมบันเทิง ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ในด้านสื่อบันเทิงนั้น ประเภทของรายการต่าง ๆ ที่ กลายมาเป็นรายการในประเทศไทยส่วนใหญ่ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนั้นเป็นการซื้อลิขสิทธิ์มาจากรายการ เกาหลี ซึ่งรายการที่ประสบความส าเร็จอย่างล้นหลามจนท าให้มีรายการเป็นหลายซีซั่นนั้น เช่น
The Mask Singer Thailand รายการ The Mask Singer Thailand นั้นถือได้ว่าเป็นรายการที่ได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลาม ซึ่ง บริษัท Workpoint ได้เป็นผู้ซื้อลิขสิทธิ์รายการของเกาหลี The King of Mask Singer จากช่อง MBC ประเทศ เกาหลีใต้ มาผลิตยังประเทศไทย โดยมีการปรับรูปแบบรายการให้เหมาะกับคนไทย โดยเนื้อหารายการนั้นเป็น การให้นักร้องนั้นใส่หน้ากากขณะร้องเพลง และให้ผู้ชมรวมถึงคณะกรรมการคาดเดาว่าเสียงภายใต้หน้ากากนั้น จะเป็นเสียงของใคร โดยเรตติ้งรายการในซีซั่นแรกนั้นสูงถึง 13.84
The Return of Superman Thailand เป็นอีกหนึ่งรายการที่ได้รับความนิยม โดยซื้อสัญญามาจากช่อง KBS โดยเนื้อหาของรายการคือการให้คุณพ่อมา ดูแลลูก ๆ เป็นเวลา 48 ชั่วโมงโดยไม่มีคุณแม่อยู่ด้วย ซึ่งจุดที่น่าดึงดูดของรายการก็คือความไร้เดียงสาของเด็ก ๆ และการเลี้ยงลูกของคุณพ่อ
I Can See Your Voice Thailand สำหรับรายการ I Can See Your Voice ทางช่อง Mnet ของเกาหลีใต้ถือเป็นอีกหนึ่งรายการที่เรตติ้งดีและได้ ความนิยม โดยเนื้อหารายการนั้นเป็นการให้นักร้องมืออาชีพทายนักร้องปริศนาที่มาร่วมรายการว่าจะเป็นนักร้อง เสียงหรือไม่ โดยไม่สามารถฟังเสียงได้ จะต้องอาศัยการคาดเดาทั้งหมด ซึ่งทาง Workpoint ก็ได้ซื้อลิขสิทธิ์และ นำมาผลิต
The Team Chef The Team Chef เป็นรายการที่ถือเป็นความร่วมมือครั้งใหญ่ระหว่างประเทศไทยและเกาหลีใต้ โดย เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันการท าอาหารระหว่าง 2 ทีมเชฟจากไทยและเกาหลี ซึ่งออกอากาศผ่านทาง ช่อง ONE ของประเทศไทยและ JTBC ของประเทศเกาหลี รวมถึงยังออกอากาศผ่านทาง LINE TV อีกด้วย

jumboslot

กฎหมาย นโยบายของรัฐบาล และงานจัดแสดงต่าง ๆ ที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมบันเทิง
กฎหมาย และข้อบังคับส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบันเทิงนั้นจะมุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนกิจกรรม ทางธุรกิจ แม้ว่าบางกฎหมายหรือหลักการนั้นอาจจะจำกัดชาวต่างชาติในการเข้าร่วมบางด้าน อย่างเช่น การ ออกอากาศ สื่อ เป็นต้น
การสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศและการตลาดในต่างประเทศ
-กรอบแผนงานว่าด้วยการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและกรอบแผนงานว่าด้วย การส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านเนื้อหา (Content Industry) ได้กำหนดหลักการเกี่ยวกับโครงการ ความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกสาขาในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาทางวัฒนธรรม

 • ส่งเสริมกิจกรรมในแต่ละแขนงของอุตสาหกรรม เช่น ภาพยนตร์ เกมส์ (e-sports) เพลง การ์ตูน วัฒนธรรมที่ก าลังเป็นที่นิยม และศิลปะ อื่น ๆ ได้ก าหนดว่ารัฐบาลเกาหลีนั้นจะต้องสนับสนุน ความร่วมมือด้านการผลิตกับต่างประเทศ การตลาดต่างประเทศ และการส่งเสริมด้านการขาย การดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ และอื่น ๆ
  ผลประโยชน์ในความร่วมมือทางด้านการผลิตกับประเทศที่เข้าร่วม FTAs กับประเทศเกาหลีใต้
 • สร้างแรงจูงใจให้กับความร่วมมือระหว่างเกาหลีและประเทศที่ร่วมลงนามในข้อตกลงการค้าเสรี ตัวอย่างเช่น เนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่เป็นความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรป โดยได้รับการ ยอมรับว่าเป็นการผลิตภายในประเทศภายใต้พิธีสารความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี– สหภาพยุโรป
 • ข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างเกาหลีและจีนยังมีส่วนช่วยสร้างแรงจูงใจในความร่วมมือด้านการผลิต ภาพยนตร์ร่วมกันระหว่างสองประเทศ
  ข้อจำกัดของการเป็นเจ้าของทุนต่างประเทศ
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์ การออกอากาศ ข่าว และการสื่อสารนั้นห้าม ไม่ให้มีการลงทุนจากต่างประเทศโดยตรงหรือจำกัดสัดส่วนในการถือครองหุ้นส่วนของการลงทุน จากต่างประเทศเพื่อเป็นการตรวจสอบถึงอิทธิพลของเนื้อหาสังคมและวัฒนธรรม

slot

นโยบายของรัฐบาล
ในทุก ๆ 3 ปี รัฐบาลเกาหลีจะมีการจัดทำ Basic Plan เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงภายใต้โครงการ Framework Act รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาลจะทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาแผนโครงการทุก ๆ ปี โดยใน แผนพัฒนาอุตสาหกรรมบันเทิงฉบับที่สอง (2014-2016) ได้ตั้งเป้าหมายที่จะทำให้ประเทศเกาหลีใต้กลายเป็นผู้นำ ในด้านอุตสาหกรรมบันเทิง ด้วย 5 ยุทธศาสตร์และ 17 วัตถุประสงค์หลัก

 1. สร้างมูลนิธิเพื่อการลงทุน เงินกู้ และเทคโนโลยี
 2. สนับสนุนบริษัทสตาร์ทอัพ การสร้างงาน และการฝึกฝนทักษะเชิงสร้างสรรค์
 3. สนับสนุนการเข้าสู่ตลาดระดับโลก
 4. สนับสนุนการพัฒนา และการใช้ระบบนิเวศน์อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านเนื้อหา และสร้างระบบความร่วมมือเพื่อการเติบโตด้านอุตสาหกรรม
ตลาดอุตสาหกรรมบันเทิงประเทศเกาหลีใต้

Post navigation