กฏหมายการจราจรเกาหลี

เครดิตฟรี

ช่วงนี้ประเทศเกาหลีใต้ฝนตกบ่อยมากๆเกือบทุกวัน ทำให้เกิดความลำบากในการเดินทาง โดยเฉพาะคนที่เดินถนนต้องเจอกับปัญหารถที่ขับผ่านเหยียบน้ำกระเด็นใส่ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง และถ้าหากเกิดขึ้นกับใคร คนคนนั้นต้องอารมณ์เสียและรู้สึกแย่ไปทั้งวันเลยค่ะ หลายคนอาจคิดว่าคงเป็นโชคร้ายที่ต้องมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ และเกือบ 100% เลือกที่จะปล่อยผ่าน เพราะคิดว่าไม่สามารถทำอะไรกับเหตุการณ์นี้ได้ แต่ความจริงกับสิ่งที่ทุกคนคิดแตกต่างกันค่ะ ตามกฏหมายการจราจรมาตราที่ 49 ข้อ1วรรคที่ 1 ระบุว่า “เมื่อต้องขับผ่านบริเวณที่มีน้ำขัง ผู้ขับขี่ทุกคนต้องขับขี่อย่างระมัดระวัง และต้องไม่สร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น” ค่ะ และตามมาตราที่ 156 ระบุไว้ว่า “หากเกิดความเสียหรือเกิดน้ำกระเด็นจนสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่น ผู้ขับขี่มีโทษปรับ 200,000 วอน (ประมาณ 6,000 พันบาท) และต้องรับผิดชอบค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายสำหรับการซักรีด” ด้วยค่ะ

สล็อต

รถยนต์ส่วนบุคคล
รถยนต์ส่วนบุคคลคือรถยนต์ที่บุคคลทั่วไปซื้อไว้ใช้ขับขี่โดยสารกันในครอบครัว ในเกาหลีมีรถยนตส่วนบุคคลอยู่หลายประเภทและหลายขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ และราคาก็มีตั้งแต่ไม่กี่ล้านวอนไปจนถึงหลายสิบล้านวอน
ทำอย่างไรถึงจะได้ใบขับขี่
1.การศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ศูนย์ให้การศึกษาความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (Transportation Safety Education Center) ของศูนย์สอบใบ อนุญาตขับขี่ หรือสถานที่ต่างๆ ตามที่กำหนดเอาไว้โดยองค์กร (สถาบัน) การศึกษาเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนนนั้น จะจัดโครงการการศึกษาดังกล่าวเอาไว้ฝึกอบรบให้คุณ
2.การตรวจสอบทางกายภาพ (ค่าธรรมเนียมจะคิดแยกต่างหาก)
3.ใบสมัครการทดสอบข้อเขียน
แบบฟอร์มใบสมัคร (รูปถ่ายที่มีอายุไม่เกิน6เดือน จำนวน3ใบ),บัตรประจำตัวประชาชน(อยู่ในช่วงอายุที่ทำใบขับขี่ได้) 7,500 วอน (5,000 วอน) สำหรับรถยนต์เล็กประเภท 2 (7,500 วอน)
4.การสอบข้อเขียน(※ ต้องจบจากหลักสูตรความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเสียก่อน ที่จะยื่นใบสมัครเพื่อขอทด สอบข้อเขียนได้) : ทำข้อสอบ 40 ข้อ ※ ภาษาที่จะมีให้สอบ : ภาษาเกาหลี และภาษาต่างประเทศอีก 3ภาษา ได้แก่ อังกฤษ จีน และเวียดนาม
5.ใบสมัครสำหรับการทดสอบขับรถ : ผู้สมัครที่ผ่านการสอบข้อเขียนแล้ว หรือผู้ที่ไม่ผ่านการสอบภาคปฏิบัติ ต้องสอบภาคปฏิบัติใหม่
ใบสมัคร, บัตรทะเบียนที่อยู่อาศัย (หรือบัตรระบุ ตัวบุคคลประเภทอื่นๆ)
สำหรับการรับรองโดยตัวแทนให้ถือบัตรประชาชนของตัวแทนและบัตรประชาชนของผู้ร้องขอ (ผู้มอบอำนาจ), หนังสือมอบอำนาจ
ชั้น 1 ธรรมดา & ชั้น 2 ธรรมดา: 18,500 วอน
ชั้น 1 รถขนาดใหญ่ & ชั้น 1 พิเศษ: 17,000 วอน
มอเตอร์ไซด์: 6,000 วอน
ชั้น 2 รถขนาดเล็ก: 7,500 วอน

สล็อตออนไลน์

6.การทดสอบการขับขี่ : สำหรับการทดสอบนั้น ผู้สมัครจะต้องสามารถขับรถไปตามทางประเภทต่างๆในสนามได้อย่างสมบูรณ์
7.เพื่อจะได้ใบอนุญาตขับขี่ชั้น 1 รถธรรมดาหรือชั้น 2 รถธรรมดา เมื่อผ่านการสอบภาคปฏิบัติแล้วจะให้ใบอนุญาตขับขี่สำหรับการหัดขับเพื่อให้หัดขับบนท้องถนนได้
8.ใบสมัครสำหรับการทดสอบการขับขี่ภาคสนาม : ผู้ถือใบอนุญาติขับขี่สำหรับการหัดขับได้หัดขับรถบนท้องถนนได้เพียงพอแล้ว ผู้ถือใบอนุญาตของผู้ขับรถทดสอบจะยื่นใบสมัคร เพื่อขอทดสอบการขับขี่ในภาคสนาม
9.การทดสอบขับขี่ภาคสนาม : ผู้สมัครจะทดสอบขับขี่ในภาคสนามที่ศูนย์ทดสอบตามวันทดสอบที่กำหนด ซึ่งจะพิจารณาจากวันที่ยื่น ใบสมัครเป็นสำคัญ
10.การออกใบอนุญาตขับขี่ : ถ้าผู้สมัครผ่านการทดสอบการขับขี่ภาคสนามได้ผ่านแล้ว จะได้รับใบอนุญาตขับขี่ (ชั้น 1 รถขนาดใหญ่, ชั้น 1 รถธรรมดา, ชั้น 1 รถพิเศษ, ชั้น 2 รถธรรมดา, ชั้น 2 ขนาดเล็ก, ชั้น 2 รถมอเตอร์ไซด์) ตามคำร้องขอของแต่ละประเภท

jumboslot

การเปลี่ยนใบขับขี่จากต่างประเทศเป็นใบขับขี่ของเกาหลี
ผู้ถือใบขับขี่ที่ออกโดยสถาบันที่มีอำนาจหน้าที่ดังกล่าวในต่างประเทศอาจจะขอเปลี่ยนใบขับขี่ดังกล่าวเป็นใบขับขี่ของ เกาหลีก็ได้ ซึ่งเมื่ออำนาจหน้าที่ของหน่วยงานดังกล่าวได้รับการยืนยันผ่านเอกสารที่ยื่น รวมถึงการยืนยันจากสถานทูต แล้ว ผู้ถือใบขับขี่อาจจะทำการตรวจสอบปฏิกิริยาหรือทำการตรวจสอบปฏิกิริยาร่วมกับการสอบข้อเขียนเพื่อขั้นตอนดังกล่าว ความถูกต้องของใบอนุญาตขับขี่จากต่างประเทศจะเป็นที่ยอมรับก็เฉพาะที่เป็นใบขับขี่สมบูรณ์ และยังไม่หมดอายุการ ใช้งานเท่านั้น ส่วนใบขับขี่ชั่วคราว ใบอนุญาตผู้ศึกษาการขับขี่ ใบอนุญาติขับรถ และใบรับรองการขับขี่รถได้นั้น จะไม่ สามารถเปลี่ยนเป็นใบขับขี่ในเกาหลีได้
สถานที่
ศูนย์ทดสอบเพื่อใบขับขี่ทั่วประเทศ
ประเทศที่ยอมรับใบขับขี่เกาหลี : ประกาศโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2019
ประเทศที่ได้การรับรองให้ใช้ใบขับขี่ภายในประเทศเกาหลี หมายถึงอะไรี ประเทศที่สามารถเปลี่ยนใบขับขี่ของเกาหลี เป็นใบขับขี่ของประเทศนั้นได้ โดยไม่ต้องมีการทดสอบใดๆ อีก ดินแดนที่มีระบบใบอนุญาตที่เป็นอิสระ เช่น ฮ่องกง ไต้หวัน และกวม เป็นต้น ถ้าการยอมรับใบอนุญาตของเกาหลีเปลี่ยนแปลงไปภายใต้ประกาศนี้ ถือว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบใหม่ ใบอนุญาตที่ออกโดยประเทศที่ยอมรับใบอนุญาตเกาหลี: เฉพาะการทดสอบความถนัด (การทดสอบร่างกาย)
ใบอนุญาตที่ออกโดยประเทศที่ไม่ยอมรับใบขับขี่ของเกาหลี : ทดสอบความถนัดและทดสอบข้อเขียน (ข้อเขียนแบบตัวเลือก 40ข้อ) เลือกสอบภาษาเกาหลี ภาษาอังกฤษ หรือภาษาเวียดนาม
เอกสารที่จำเป็น
ชาวต่าง ชาติ / พลเมือง โพ้นทะเล
ประเทศที่ให้การรับรอง
ใบขับขี่ต่างชาติตัวจริง
หนังสือเดินทางตัวจริง : ต้องเป็นหนังสือเดินทางที่สามารถตรวจสอบการเดินทางเข้าออกประเทศตั้งแต่วันที่เดินทางออกจนกระทั่งเดินทางเข้าประเทศ
บัตรต่างด้าวตัวจริง(ใบรายงานการจดทะเบียนผู้พักอาศัยของชาวต่างชาติเชื้อชาติเกาหลี ตัวจริง)
รูปถ่ายสีที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือนจำนวน 3 ใบ (รูปถ่ายตามมาตรฐานที่ระบุ)
หนังสือรับรองใบขับขี่จากสถานทูตหรือใบรับรองของอโพสทียู
ประวัติการเดินทางเข้าประเทศ (ตั้งแต่ปีเกิดจนถึงปัจจุบัน)
ค่าธรรมเนียม : 13,500วอน
ประเทศที่ไม่ให้การรับรอง
ใบขับขี่ต่างชาติตัวจริง
หนังสือเดินทางตัวจริง : ต้องเป็นหนังสือเดินทางที่สามารถตรวจสอบการเดินทางเข้าออกประเทศตั้งแต่วันที่เดินทางออกจนกระทั่งเดินทางเข้าประเทศ
บัตรต่างด้าวตัวจริง(ใบรายงานการจดทะเบียนผู้พักอาศัยของชาวต่างชาติเชื้อชาติเกาหลี ตัวจริง)
รูปถ่ายสีที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือนจำนวน 3 ใบ (รูปถ่ายตามมาตรฐานที่ระบุ)
หนังสือรับรองใบขับขี่จากสถานทูต
ประวัติการเดินทางเข้าประเทศ (ตั้งแต่ปีเกิดจนถึงปัจจุบัน)
ค่าธรรมเนียม : 20,000 วอน

slot

บุคคล สัญชาติ เกาหลี โดยกำ เนิด ผู้พำ นักถาวร
หนังสือยืนยันการเข้าประเทศ
ใบขับขี่ต่างชาติตัวจริง
หนังสือเดินทางตัวจริง : หนังสือเดินทางที่มีการประทับตราเข้าออกประเทศ(ผู้พำนักถาวร, ผู้ที่วีซ่าไม่เป็นที่ยอมรับ)ซึ่งสามารถใช้ยืนยันว่าได้พำนักในประเทศที่ออกใบขับขี่เป็นเวลา 90 วันขึ้นไป
บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง(รวมถึงบัตรประจำตัวชาวต่างชาติ)
รูปถ่ายสีที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือนจำนวน 3 ใบ
หนังสือรับรองใบขับขี่จากสถานทูต
ประวัติการเดินทางเข้าประเทศ(ตั้งแต่ปีเกิดจนถึงปัจจุบัน)
ค่าธรรมเนียม :12,500 วอน
ในกรณีที่วันที่ที่ออกและวันสิ้นสุดไม่ปรากฎอยู่ในใบรับรองใบอนุญาตขับขี่ สถาบันที่ออกใบอนุญาตดังกล่าวจะต้อง ออกเอกสารที่สามารถตรวจสอบวันที่ที่ออกและวันที่สิ้นสุดได้ เช่น “ใบรองรองการมีประสบการณ์ในการขับขี่” เป็นต้น

กฏหมายการจราจรเกาหลี

Post navigation