ราชวงศ์โครยอ

ราชวงศ์โครยอ เครดิตฟรี ราชวงศ์โครยอ ก่อตั้งใน ค.ศ. 918 และรวบรวมสามแคว้นหลังได้ใน ค.ศ. 936 จนคาบสมุทรเกาหลีเป็นหนึ่งเดียวอีกครั้งหลังสมัยชิลลา จนถูกโค่นล้มโดยลีซองเกใน ค.ศ. 1392 สมัยโครยอเป็นสมัยที่ลัทธิขงจื้อเข้ามาในเกาหลีอย่างเต็มตัว เป็นสมัยที่ทหารปกครองบ้านเมือง และการยึดครองของมองโกลก็ทำให้วัฒนธรรมมองโกลหลั่งไหลเข้าสู่เกาหลี สมัยโครยอเป็นสมัยที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในเกาหลี มีการพิมพ์พระไตรปิฏกภาษาเกาหลีเป็นฉบับแรก คือ ไตรปิฏก โคเรียนะ เก็บไว้ที่วัดแฮอินซา คำว่า “โครยอ” มาจาก “โคกูรยอ” หนึ่งในสามอาณาจักรโบราณของคาบสมุทรเกาหลี และเป็นที่มาของคำว่า “โคเรีย” ในภาษาอังกฤษ (โดยเรียกเพี้ยนมาจากคำว่า “โกเร” ที่หมายถึงอาณาจักรแห่งนี้ในความหมายของชาวอาหรับ) และ “เกาหลี” ในภาษาจีนกลางและภาษาไทย สล็อต อาณาจักรชิลลาที่รวบรวมคาบสมุทรเกาหลีได้นั้นก็เสื่อมอำนาจลงทำให้เจ้าต่าง ๆ ตั้งตนเป็นใหญ่ใน

Read more

ราชวงศ์โชซ็อน

ราชวงศ์โชซ็อน เครดิตฟรี ราชวงศ์โชซ็อน เป็นราชวงศ์ที่ปกครองคาบสมุทรเกาหลีในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1392-1910 (อย่างเป็นทางการ) โดยรวมแล้วราชวงศ์โชซ็อนมีอายุกว่า 600 ปี ช่วงเวลาที่ราชวงศ์โชซ็อนปกครองเกาหลีนั้น ได้สร้างการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่มั่นคง ส่งเสริมปรัชญาของลัทธิขงจื๊อให้ซึมซาบไปในสังคมโชซ็อน และรับวัฒนธรรมจีน เป็นช่วงเวลาที่วัฒนธรรมโชซ็อนรุ่งเรือง และมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แต่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16 ราชวงศ์โชซ็อนอ่อนแอลงด้วยการรุกรานของญี่ปุ่นและแมนจูเรีย ทำให้โชซ็อนใช้นโยบายปิดประเทศอย่างแข็งกร้าว อาณาจักรโชซ็อนจึงเป็นรู้จักของชาวตะวันตกในนาม อาณาจักรฤๅษี (The Hermit Kingdom) เมื่อสิ้นคริสต์ศตวรรษที่ 18 อาณาจักรโชซ็อนก็เสื่อมลงด้วยการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายและการแย่งชิงอำนาจและการเผชิญทั้งศึกภายนอกและศึกภายใน จนกระทั่งปี ค.ศ. 1895 เมื่อจักรวรรดิญี่ปุ่นชนะสงครามกับจักรวรรดิชิง (ประเทศจีน) บังคับให้อาณาจักรโชซ็อนแยกตัวเป็นเอกราชจากจักรวรรดิชิงตามสนธิสัญญาชิโมโนเซกิ ใน ค.ศ. 1897 อย่างไรก็ตาม อาณาจักรโชซ็อนโดยพระเจ้าโกจง (พระอิสริยยศขณะนั้น)

Read more

อาหารเกาหลี ภาค 2

อาหารเกาหลี ภาค 2 เครดิตฟรี เกาหลีตั้งอยู่บนคาบสมุทรเกาหลีซึ่งทอดตัวไปทางใต้จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปเอเชีย มีพรมแดนติดกับจีนและรัสเซียทางทิศเหนือ แต่ถูกล้อมรอบด้วยน้ำส่งผลให้อุตสาหกรรมประมงเฟื่องฟู ภูมิประเทศที่เป็นป่าและภูเขาครอบคลุม 70 เปอร์เซ็นต์ของประเทศโดยให้ผลผลิตจากพืชผักใบเขียวที่กินได้หลากหลายชนิดซึ่งปลูกในไร่นาแห้ง แม่น้ำสายสำคัญของเกาหลี ได้แก่ แม่น้ำ Nakdong แม่น้ำฮันและแม่น้ำกึมมีแนวโน้มที่จะไหลไปทางทิศตะวันตกตามแนวเทือกเขาทำให้เกิดที่ราบที่ได้รับการพัฒนาอย่างดีในภาคตะวันตกของคาบสมุทร สภาพพื้นที่ในภาคตะวันตกและภาคใต้ของคาบสมุทรจึงเอื้ออำนวยต่อการทำนาในขณะที่ฟาร์มนาแห้งมีอิทธิพลเหนือภาคเหนือและภาคตะวันออก ชายฝั่งตะวันออกของเกาหลีมีชายฝั่งเรียบ แต่ชายฝั่งทางใต้และตะวันตกมีแนวชายฝั่งขรุขระมีเกาะมากมาย นี่เป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ทางทะเลที่หลากหลาย เนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตร์และภูมิอากาศที่แตกต่างกันของสี่ภูมิภาคของเกาหลีจึงส่งผลให้อาหารในแต่ละภูมิภาคแตกต่างกันไป แม้จะมีการพัฒนาการคมนาคมติดต่อระหว่างภูมิภาคเพิ่มมากขึ้นและทำให้วัฒนธรรมท้องถิ่นมีความแตกต่างกันน้อยลง แต่ความพิเศษของท้องถิ่นและรูปแบบที่แตกต่างกันของแต่ละจังหวัดก็ยังคงอยู่ สล็อต ธัญพืชเป็นอาหารหลักที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของอาหารเกาหลี ตำนานในยุคแรก ๆ เกี่ยวกับรากฐานของอาณาจักรต่างๆในเกาหลีมีศูนย์กลางอยู่ที่ธัญพืช ตำนานเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับจูมงผู้ซึ่งได้รับเมล็ดข้าวบาร์เลย์จากนกพิราบสองตัวที่แม่ของเขาส่งมาหลังจากก่อตั้งอาณาจักรโกคูรยอ อีกตำนานหนึ่งกล่าวถึงเทพผู้ก่อตั้งเกาะเชจูทั้งสามซึ่งกำลังจะแต่งงานกับเจ้าหญิงทั้งสามแห่ง Tamna เทพได้นำเมล็ดพืชห้ารวงซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์แรกที่เพาะปลูกซึ่งจะกลายเป็นตัวอย่างแรกของการทำฟาร์ม ในช่วงก่อนยุคสมัยใหม่ธัญพืชเช่นข้าวบาร์เลย์และลูกเดือยเป็นวัตถุดิบหลัก พวกเขาได้รับการเสริมด้วยข้าวสาลีข้าวฟ่างและบัควีท ข้าวไม่ใช่พืชพื้นเมืองของเกาหลีและลูกเดือยน่าจะเป็นเมล็ดพืชที่ต้องการก่อนที่จะปลูกข้าว ข้าวกลายเป็นธัญพืชที่เลือกได้ในช่วงยุคสามก๊กโดยเฉพาะในอาณาจักรชิลลา และแบคเจในพื้นที่ทางใต้ของคาบสมุทร ข้าวเป็นสินค้าสำคัญในชิลลาที่ใช้ในการจ่ายภาษี คำจีน – เกาหลีสำหรับ

Read more

อาหารเกาหลี ภาค1

อาหารเกาหลี เครดิตฟรี อาหารเกาหลี เป็นอาหารประจำชาติของชาวเกาหลีในประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ อาหารเกาหลีที่เป็นที่รู้จักกันดีที่สุดคือกิมจิ ซึ่งเป็นผักดองที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเกาหลี สล็อต การรับประทานอาหารของชาวเกาหลีจะจัดอาหารขึ้นโต๊ะพร้อมกันทุกอย่างเรียกว่า “ฮันจ็องชิก” โดยในหนึ่งสำรับประกอบด้วย ข้าว ซุป และกิมจิเป็นหลัก นอกจากนั้นมีกับข้าวที่ทุกคนกินร่วมกัน และบันซันซึ่งเป็นเครื่องเคียงจานเล็ก ๆ จำนวนบันซันจะมากหรือน้อยขึ้นกับฐานะทางสังคม ส่วนใหญ่สามัญชนมี 3 อย่าง ถ้าเป็นเชื้อพระวงศ์อาจมีถึง 12 อย่าง เครื่องเคียงเหล่านี้ได้แก่ ผักลวก ผักนึ่ง และอาหารทะเลแห้ง อุปกรณ์ที่ใช้ในการกินอาหารของชาวเกาหลี ได้แก่ชามหินใบใหญ่ที่เก็บความร้อนได้ดีใช้ใส่อาหารร้อน ชามโลหะสำหรับอาหารเย็น ช้อนด้ามยาว และตะเกียบโลหะแรกเริ่มเดิมทีเกาหลีเป็นประเทศเกษตรกรรม และชาวเกาหลีเพาะปลูกข้าวเป็นอาหารหลักมาตั้งแต่โบราณกาล มาในสมัยนี้อาหารเกาหลีจะเป็นตำหรับซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อสัตว์นานาชนิด ปลา พร้อมด้วยพืชสีเขียวและผักต่าง ๆ อาหารหมักดองต่าง ๆ เช่น

Read more

12 เทศกาลเกาหลี เที่ยวได้ตลอดทั้งปี ไม่มีเบื่อ

12 เทศกาลเกาหลี เที่ยวได้ตลอดทั้งปี ไม่มีเบื่อ เครดิตฟรี ความที่เกาหลีโดดเด่นในเรื่องของสภาพอากาศ ที่มีมากถึง 4 ฤดู ทำให้แต่เดือนจะมีเทศกาลที่น่าสนใจถูกจัดขึ้นอย่างไม่ขาดสาย เอาเป็นว่า อย่ารอช้า ไปดูกันเลยดีกว่า ว่าตลอดทั้งปีที่ประเทศเกาหลีมีเทศกาลอะไรบ้าง สล็อต Hwacheon Sancheoneo Ice Festival: Januaryเนื่องจากเดือนมกราคมที่ประเทศเกาหลีนั้นยังคงเป็นฤดูหนาวที่อากาศยังคงเย็นจัด จึงทำให้น้ำในแม่น้ำหลายแห่งในประเทศเกาหลีได้กลายเป็นน้ำแข็ง จนทำให้เกิดเป็นเทศกาลสนุกๆ นี้ขึ้นมา ซึ่งภายในเทศกาลนี้ก็มีหลายโซนให้ได้ร่วมสนุก และมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันออกไป อาทิ การจับปลาเทร้าท์ด้วยมือเปล่า ตกปลาเทร้าท์ใต้น้ำแข็ง การเล่นเลื่อนหิมะ เป็นต้น ซึ่งเทศกาลนี้ได้ถูกจัดขึ้นในหลายๆ พื้นที่ แต่หนึ่งในสถานที่ที่จัดงานที่ดังที่สุดก็คือ แม่น้ำของเมืองฮวาซอน ในจังหวัดคังวอนโด และงานนี้ได้ถูกจัดขึ้นแค่ปีละครั้งเท่านั้นLocation: Hwacheaon, Gangwon-doAdmission: แล้วแต่โซน ประมาณ

Read more

งานที่เด็กจบใหม่ในเกาหลีอยากทำ/ จัดอันดับเงินเดือน

งานที่เด็กจบใหม่ในเกาหลีอยากทำ/ จัดอันดับเงินเดือน เครดิตฟรี เว็บไซต์ของ Job Korea เว็บหางานของเกาหลีใต้เพิ่งจัดทำแบบสำรวจเกี่ยวกับบริษัทที่เด็กจบใหม่อยากทำงานด้วย 100 อันดับ จากนักศึกษามหาวิทยาลัยกว่า 1,616 คน และตีพิมพ์เมื่อกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา สล็อต จากผลลัพธ์การสำรวจ บริษัท NAVER ที่ได้อันดับหนึ่งในปีที่แล้ว ตกมาอยู่ในอันดับสองในปีนี้ (15.1%) ในขณะที่ Kakao ได้ที่หนึ่งในปีนี้ด้วยคะแนน 17.9% ส่วนที่สามได้แก่ CJ CheilJedang (12.8%) Samsung Electronics (12.5%) Korea Electric Power (9.5%) LG Electronics (6.6%) และบริษัทที่เหลือค่ะ นักศึกษามหาวิทยาลัยที่จบจากคณะมนุษยศาสตร์

Read more