อุตสาหกรรมหลักประเทศเกาหลีใต้

เครดิตฟรี

ประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีพื้นที่ติดทะเลเป็นส่วนใหญ่ จึงมีอุตสาหกรรมทางด้านการต่อเรือที่โดดเด่น นอกจากนั้นยังเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด โดยอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นใหม่นั้น ได้แก่ กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเหมืองแร่ กลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยว

สล็อต

1.กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมต่อเรือ
ประเทศเกาหลีใต้กลายเป็นประเทศชั้นนำในอุตสาหกรรมต่อเรือ โดยประเทศเกาหลีใต้ได้รับส่วนแบ่ง 50.6% ของตลาดต่อเรือทั่วโลก ซึ่งเป็นผู้ส่งออกอุตสาหกรรมต่อเรือเป็นอันดับหนึ่งของโลกบริษัทต่อเรือที่สำคัญ ได้แก่ Hyundai Heavy Industries, Samsung Heavy Industries, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, and STX Offshore & Shipbuilding, the world’s four largest shipbuilding companies. STX Offshore & Shipbuilding also owns STX
2.กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์
อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ประเทศเกาหลีใต้มีเทคโนโลยีในการผลิตยานยนต์ในระดับสูงและมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนสามารถผลิตรถยนต์เป็นอันดับ 5 และส่งออกเป็นอันดับ 6
3.กลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยว
เนื่องจากประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีประวิติศาสตร์อย่างยาวนาน มีวัฒนธรรมและประเพณีที่สวยงาม รวมไปถึงการมีแหล่งซื้อขายแลกเปลี่ยนสินและภาพยนต์ที่โด่งดังมากมาย จึงเป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว โดยมีนักท่องเที่ยวมากถึง 6.4 ล้านคนต่อปี
สำนักงานสถิติของเกาหลีใต้เปิดเผยว่า ในช่วงไตรมาสที่สองของปี 2560 โรงงานอุตสาหกรรมทั่วทั้งเกาหลีใต้ มีกำลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 71.6 ของกำลังการผลิตสูงสุด ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ต่ำสุดในรอบ 8 ปี (อุตสาหกรรมต่อเรือมีกำลังการผลิตโดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 67.6) ทั้งนี้ ตัวเลขกำลังการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมเกาหลีใต้ เคยตกต่ำกว่านี้ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2552 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจเกาหลีใต้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก[su_spacer size=”20″]
อุตสาหกรรมผลิตหลักดั้งเดิมของเกาหลีใต้ โดยส่วนใหญ่ต่างมีผลกำไรที่ลดน้อยลง โดยมีเพียงอุตสาหกรรมการผลิตหน่วยความจำ (semiconductor) เท่านั้นที่มีกำไร/ผลประกอบการสูง ทั้งนี้ ผลกำไรสุทธิในช่วงครึ่งแรกของปี 2560 ของบริษัทเอกชนเกาหลีใต้ 650 อันดับแรก ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เกาหลีใต้ ไม่รวมบริษัทในอุตสาหกรรม semiconductor ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนกว่า 2 ล้านล้านวอน ในส่วนของบริษัท Hyuundai Motor ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากกระแสต่อต้านสินค้าเกาหลีใต้ในจีน มีผลกำไรลดลงกว่าร้อยละ 16.5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน นอกจากนี้ Korea Institute For Industrial Economics and Trade (KIET) คาดการณ์ว่า ในอนาคตสินค้าส่งออกหลักของเกาหลีใต้ส่วนใหญ่ (ยกเว้น semiconductor) จะมีส่วนแบ่งการตลาดในตลาดโลกน้อยลง อาทิ อุตสาหกรรมต่อเรือมีส่วนแบ่งการตลาดในปี 2558 ร้อยละ 36.2 และจะลดลงเหลือ ร้อยละ 20 ในปี 2568 อุตสาหกรรมปิโตรเคมีมีส่วนแบ่งการตลาดในปี 2558 ร้อยละ 5.4 และจะลดลงเหลือ ร้อยละ 4.7 ในปี 2568 และอุตสาหกรรมยานยนต์มีส่วนแบ่งการตลาดในปี 2558 ร้อยละ 5.2 และจะลดลงเหลือ ร้อยละ 3.8 ในปี 2568

สล็อตออนไลน์

จังหวัดอุลซาน ตั้งอยู่ที่ปลายคาบสมุทรเกาหลีด้านทิศ ตะวันออกเฉียงใต้ และนับเป็น 1 ใน 7 จังหวัดหลักของประเทศเกาหลีใต้ จังหวัดอุลซานมีประชากรอาศัยอยู่ราว 1.14 ล้านคน คิดเป็นพื้นที่ 1,061.18 ตารางกิโลเมตร หรือเทียบเท่ากับ พื้นที่ 1.7 เท่าของกรุงโซล จังหวัดอุลซาล เป็นจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP ต่อราย 65.5 ล้านวอน ซึ่งนับว่าสูงที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ และเป็นจังหวัดอันดับที่ 2 ที่มีค่าใช้จ่ายการบริโภคส่วนบุคคลอยู่ที่ 16.5 ล้านวอน นอกจากนี้ จังหวัดอุลซาน ยังเป็นเมืองอุตสาหกรรม หนึ่งใน 4 ของเมืองอุตสาหกรรมในเอเชีย คิดเป็น 12.5% ของผลผลิตด้านอุตสาหกรรมของประเทศเกาหลีใต้ ทำการส่งออกสูงถึง 65.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมการต่อเรือ และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ของจังหวัดอุลซาน นับเป็น อุตสาหกรรมที่ดีที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ จากการจัดอันดับอุตสาหกรรมที่ดีที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ จะพบว่า 3
อันดับแรกนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นอุตสาหกรรมในเมืองอุลซานทั้งสิ้น ได้แก่ อันดับที่ 1 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อันดับที่ 2 อุตสาหกรรมยานยนต์ และอันดับที่ 3 อุตสาหกรรมการต่อเรือ โดยโครงสร้างอุตสาหกรรมของจังหวัดอุลซาน แบ่งเป็น อุตสาหกรรมหลัก 0.2% อุตสาหกรรมรอง 69.4% อุตสาหกรรมขั้นที่สาม 30.4% สินค้าหลักที่จังหวัดอุลซานทำการส่งออก ได้แก่ ปิโตรเลียม ยานยนต์ เรือ และเคมีภัณฑ์ นอกจากนี้ จังหวัดอุลซานยังนำเข้าสินค้าหลัก ได้แก่ ปิโตรเลียม แร่ทองแดง แร่ตะกั่ว และแร่สังกะสีอีกด้วย
ภาพรวมด้านการตลาด

slot

ข้อมูลจากสำนักพัฒนาการตลาดระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ระบุว่า ผู้ชายเกาหลีใต้ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาผิวพรรณให้ดูดี และเชื่อว่าผู้ที่มีผิวพรรณเรียบเนียน สุขภาพดี เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จในสังคมได้ โดยพบว่าในปี 2554 ผู้ชายเกาหลีใต้ใช้จ่ายค่าผลิตภัณฑ์บำรุงผิวถึง 495 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 21 ของมูลค่าทั่วโลก
เกาหลีใต้เพิ่มความหรูหรา และความพิเศษเฉพาะสำหรับเสริมบริการด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วยมัคคุเทศก์ที่สื่อสารได้หลายภาษา รถลีมูซีน และรูปแบบการท่องเที่ยวตามที่นักท่องเที่ยวต้องการ (Tailored Itineraries) สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มั่งคั่ง รวมถึงการจัดทริปช้อปปิ้ง การตรวจเช็คสุขภาพ และศัลยกรรมพลาสติก โดยการท่องเที่ยวลักษณะนี้จะทำรายได้สูงถึง 150 ล้านวอน (132,000 เหรียญสหรัฐ) โดยพบว่าจำนวนการจอง ทริปลักษณะนี้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 50 จากปี 2554 นอกจากนี้ชาวเกาหลีใต้ยังนิยมดื่มชาไหมข้าวโพดเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ ด้วยคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ และคงความอ่อนเยาว์ของเซลล์

jumboslot

อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปการเติบโตของสินค้ากลุ่มนี้ในตลาดส่วนใหญ่จะได้รับความนิยมในช่วง 3-4 ปีแรก ด้วยลักษณะผู้บริโภคเกาหลีใต้ปัจจุบันให้ความสำคัญในการรักษาสุขภาพอย่างมาก และมักได้รับกระแสอิทธิพลความนิยมจากบุคคลที่มีชื่อเสียง แวดวงบันเทิง หรือวงการโทรทัศน์

อุตสาหกรรมหลักประเทศเกาหลีใต้

Post navigation