ภาษีอสังหาริมทรัพย์ของเกาหลีใต้นั้นสูงเป็นอันดับ 3 ของ OECD

เครดิตฟรี

จากการสำรวจโดยตัวแทนของ People Power Party เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์พบว่าภาษีการถือครองอสังหาริมทรัพย์ในประเทศเกาหลีใต้เมื่อเทียบกับขนาดเศรษฐกิจของประเทศถือเป็นอันดับที่ 3 ของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว (OECD) และเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของปี 2018 ถือว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า

สล็อต

จากการสำรวจโดยยู คยองจุน (หัวหน้าศูนย์ตรวจสอบราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับเผยแพร่) เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์พบว่าภาษีการถือครองอสังหาริมทรัพย์ในปี 2018 รวมถึงภาษีธุรกรรมสินทรัพย์, ภาษีมรดก, ภาษีของขวัญ, ภาษีกำไรจากการลงทุน,และอื่นๆมีค่าเท่ากับ 4.05% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ซึ่งเป็นสัดส่วนนี้เกินค่าเฉลี่ยของ 38 ประเทศสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.96% โดยภาษีการครอบครองในเกาหลีใต้คือภาษีทรัพย์สิน, ภาษีสิ่งอำนวยความสะดวกในท้องถิ่นและภาษีอสังหาริมทรัพย์ และภาษีธุรกรรมสินทรัพย์คือ ภาษีที่จ่ายเมื่อทำการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือสินทรัพย์ทางการเงิน และรถยนต์
ในบรรดาประเทศสมาชิก OECD มีเพียงสหราชอาณาจักร (4.48%) และฝรั่งเศส (4.43%) เท่านั้นที่มีอัตราส่วนของภาษีอสังหาริมทรัพย์ต่อ GDP สูงกว่าเกาหลี และสหรัฐอเมริกา (3.97%) ถือเป็นอันดับ 4 ของประเทศกลุ่มสมาชิก
โดยในกลุ่มสมาชิกที่เหลือคือ ญี่ปุ่นอยู่ในอันดับที่ 11 (2.59%) ในบรรดาประเทศที่มีขนาด GDP ใกล้เคียงกับเกาหลีอย่าง แคนาดาก็อยู่ในอันดับ 6 (3.45%), ออสเตรเลียอันดับ 9 (2.78%) และสเปน 14 (2.27%) เมื่อเทียบกับ GDP โดยการเอาเฉพาะภาษีการครอบครองออกจากภาษีที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ประเทศเกาหลีใต้อยู่ที่ 0.82% เมื่อปี 2018 ซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของ OECD (1.07%) แต่อย่างไรก็ตามค่าเฉลี่ยของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทุกปีเป็น 0.92% ในปี 2019 และ 1.20% ในปี 2020 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ OECD ประธานาธิบดีมุน แจอินย้ำในที่ประชุมของหัวหน้า และที่ปรึกษาของรัฐบาลเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วว่า “เป็นเรื่องทั่วไปของหลายประเทศทั่วโลกที่รัฐบาลจะเข้ามาแทรกแซงในการเสริมสร้างระบบภาษี และเป็นการเพิ่มภาระในการเก็บภาษีแต่ก็ยังถือว่าต่ำกว่าในประเทศอื่นๆ ” ด้านตัวแทนยู คยองจุนชี้ให้เห็นว่าผลจากการบริหารของรัฐบาลมุน แจอินที่เพิ่มอัตราภาษีทั้งหมด ทำให้อัตราส่วนราคาตลาดที่ยุติธรรมและราคาที่เผยแพร่ทำให้เกาหลีไม่ใช่ประเทศที่มีภาษีการเป็นเจ้าของต่ำที่สุดในกลุ่มประเทศ OECD อีกต่อไป นอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์ว่าการจัดอันดับภาษีการครอบครองของประเทศ OECD จะสูงขึ้นหากใช้อัตราภาษีที่แข็งขึ้นในปีนี้ และตัวแทนยูยังประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของอสังหาริมทรัพย์ซึ่งแสดงถึงช่องว่างในสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ซึ่งอ้างอิงจากการสำรวจสวัสดิการทางการเงินของครัวเรือนประจำปีโดย Statistics Korea พบว่าค่าสัมประสิทธิ์ของอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก 0.491 ในปี 2017 เป็น 0.5 ในปี 2018, โดยเพิ่มเป็น 0.507 ในปี 2019 และ 0.513 ในปี 2020 เมื่อสัมประสิทธิ์เข้าใกล้ 1 หมายความว่าระดับความไม่สมดุลจะเพิ่มขึ้น และยังกล่าวแย้งว่า “การเก็บภาษีไม่ได้ปิดช่องว่างระหว่างคนรวย และคนจน แต่กลับทำให้ความไม่เท่าเทียมเพิ่มมากขึ้น”

สล็อตออนไลน์

เกาหลีใต้ผสมเศรษฐกิจ อันดับที่ 11ที่ระบุ และ13 การจัดซื้อเท่าเทียมกันของอำนาจของ GDP ในโลกระบุว่ามันเป็นหนึ่งใน -20 G เศรษฐกิจหลัก มันเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วกับเศรษฐกิจมีรายได้สูงและเป็นประเทศสมาชิกอุตสาหกรรมมากที่สุดของโออีซีดี แบรนด์ของเกาหลีใต้เช่น LG Electronics และ Samsung มีชื่อเสียงในระดับสากลและได้รับชื่อเสียงของเกาหลีใต้ในด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพและสินค้าที่ผลิตอื่น ๆ การลงทุนด้านการศึกษาจำนวนมากได้นำประเทศจากการไม่รู้หนังสือจำนวนมากไปสู่แหล่งพลังงานทางเทคโนโลยีที่สำคัญระดับนานาชาติ เศรษฐกิจของประเทศได้รับประโยชน์จากแรงงานที่มีทักษะสูงและเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการศึกษามากที่สุดในโลกโดยมีพลเมืองที่สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามากที่สุดประเทศหนึ่ง เศรษฐกิจของเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกตั้งแต่ต้นทศวรรษที่ 1960 ถึงปลายทศวรรษ 1990 และยังคงเป็นหนึ่งในประเทศที่พัฒนาแล้วที่เติบโตเร็วที่สุดในช่วงทศวรรษ 2000 พร้อมกับฮ่องกงสิงคโปร์และไต้หวันอีกสามประเทศเสือเอเชีย มีการบันทึกว่า GDP ต่อหัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเร็วที่สุดในโลกระหว่างปี 1980 ถึง 1990 ชาวเกาหลีใต้อ้างถึงการเจริญเติบโตนี้เป็นมหัศจรรย์บนแม่น้ำฮัน เศรษฐกิจเกาหลีใต้พึ่งพาการค้าระหว่างประเทศเป็นอย่างมากและในปี 2014 เกาหลีใต้เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับ 5 และผู้นำเข้ารายใหญ่อันดับ 7 ของโลก แม้เศรษฐกิจเกาหลีใต้จะมีศักยภาพในการเติบโตสูงและมีเสถียรภาพเชิงโครงสร้าง แต่ประเทศก็ได้รับความเสียหายต่ออันดับความน่าเชื่อถือในตลาดหุ้นเนื่องจากการสู้รบของเกาหลีเหนือในช่วงวิกฤตการณ์ทางทหารซึ่งส่งผลร้ายต่อตลาดการเงินของเกาหลีใต้ กองทุนการเงินระหว่างประเทศชมเชยความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจเกาหลีใต้กับวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจต่างๆอ้างหนี้ของรัฐในระดับต่ำและสำรองการคลังสูงที่ได้อย่างรวดเร็วจะระดมกำลังเพื่อรับมือกับเหตุฉุกเฉินทางการเงิน แม้ว่าวิกฤตเศรษฐกิจเอเชียในช่วงปลายทศวรรษ 1990 จะได้รับอันตรายอย่างรุนแรง แต่เศรษฐกิจเกาหลีใต้ก็ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและต่อมา GDP เพิ่มขึ้นสามเท่า นอกจากนี้เกาหลีใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่พัฒนาแล้วไม่กี่คนที่มีความสามารถที่จะหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอยในช่วงวิกฤตการเงินโลก อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจถึง 6.2 เปอร์เซ็นต์ในปี 2010 เติบโตเร็วที่สุดในรอบแปดปีหลังจากการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ 7.2 เปอร์เซ็นต์ในปี 2002 การฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ 2.3% ในปี 2008 และ 0.2% ในปี 2009 เมื่อเกิดวิกฤตการเงินโลก อัตราการว่างงานในเกาหลีใต้ยังอยู่ในระดับต่ำในปี 2552 ที่ 3.6% เกาหลีใต้เข้าเป็นสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ในปี พ.ศ. 2539 รายชื่อต่อไปนี้รวม บริษัท เกาหลีใต้ที่ใหญ่ที่สุดตามรายได้ในปี 2560 ซึ่งล้วน

slotแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งของ Fortune Global 500 ในทางเศรษฐศาสตร์เป็นภาวะถดถอยเป็นวัฏจักรธุรกิจหดตัวเมื่อมีการลดลงโดยทั่วไปในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ถดถอยโดยทั่วไปเกิดขึ้นเมื่อมีการลดลงอย่างแพร่หลายในการใช้จ่าย (กระทบความต้องการช็อต ) สิ่งนี้อาจถูกกระตุ้นโดยเหตุการณ์ต่างๆเช่นวิกฤตการเงินการค้าภายนอกช็อกจากอุปทานการระเบิดของฟองสบู่เศรษฐกิจหรือภัยพิบัติจากมนุษย์หรือภัยธรรมชาติขนาดใหญ่(เช่นการแพร่ระบาด) ในสหรัฐอเมริกามีคำจำกัดความว่าเป็น “กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งกระจายไปทั่วตลาดเป็นเวลานานกว่าสองสามเดือนโดยปกติจะปรากฏในGDP ที่แท้จริงรายได้จริงการจ้างงานการผลิตในภาคอุตสาหกรรม และการขายส่ง – ขายปลีก ในสหราชอาณาจักรหมายถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ติดลบเป็นเวลาสองไตรมาสติดต่อกัน รัฐบาลมักจะตอบสนองต่อการถดถอยโดยการขยายตัวนโยบายเศรษฐกิจมหภาคเช่นการเพิ่มปริมาณเงินหรือเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐและการลดการจัดเก็บภาษี ใส่เพียงภาวะถดถอยคือการลดลงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจซึ่งหมายความว่าประชาชนได้หยุดการซื้อผลิตภัณฑ์ในขณะที่สามารถก่อให้เกิดการล่มสลายของที่จีดีพีหลังจากระยะเวลาของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (เวลาที่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยม และมีกำไรรายได้ของ ธุรกิจมีขนาดใหญ่) สิ่งนี้ทำให้เกิดเงินเฟ้อ (การเพิ่มขึ้นของราคาสินค้า) ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยอัตราเงินเฟ้อจะชะลอตัวหยุดลงหรือกลายเป็นลบ
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยมีคุณลักษณะหลายอย่างที่สามารถเกิดขึ้นพร้อมกัน และรวมถึงการลดลงของมาตรการองค์ประกอบของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (GDP) เช่นการบริโภคการลงทุนการใช้จ่ายของรัฐบาล และกิจกรรมการส่งออกสุทธิ มาตรการสรุปเหล่านี้สะท้อนถึงปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญเช่นระดับการจ้างงาน และทักษะอัตราการออมของครัวเรือนการตัดสินใจลงทุนขององค์กรอัตราดอกเบี้ยข้อมูลประชากร และนโยบายของรัฐบาล

jumboslot

ในปี 2559 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเยือนเกาหลีใต้ 17 ล้านคน ด้วยแนวโน้มนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจากต่างประเทศนอกเอเชียรัฐบาลเกาหลีใต้จึงตั้งเป้าหมายดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ 20 ล้านคนต่อปีภายในปี 2560 การท่องเที่ยวของเกาหลีใต้ได้รับแรงหนุนจากหลายปัจจัยรวมถึงความโดดเด่นของวัฒนธรรมป๊อปของเกาหลีเช่นเพลงป๊อปของเกาหลีใต้และละครโทรทัศน์ที่เรียกว่าKorean Waveหรือ (Hallyu) ได้รับความนิยมไปทั่วเอเชียตะวันออก สถาบันวิจัยฮุนไดรายงานว่ากระแสเกาหลีมีผลกระทบโดยตรงในการกระตุ้นการลงทุนจากต่างประเทศโดยตรงกลับเข้ามาในประเทศผ่านความต้องการสินค้าและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในบรรดาประเทศในเอเชียตะวันออกจีนเป็นประเทศที่เปิดกว้างมากที่สุดโดยลงทุน 1.4 พันล้านในเกาหลีใต้โดยการลงทุนส่วนใหญ่ในภาคบริการเพิ่มขึ้น 7 เท่าจากปี 2544 จากการวิเคราะห์ของนักเศรษฐศาสตร์ Han Sang-Wan พบว่าเพิ่มขึ้น 1% การส่งออกเนื้อหาทางวัฒนธรรมของเกาหลีผลักดันให้การส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น 0.083 เปอร์เซ็นต์ในขณะที่การส่งออกคอนเทนต์ป๊อปของเกาหลีไปยังประเทศหนึ่งเพิ่มขึ้น 1 เปอร์เซ็นต์ทำให้เกิดการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น 0.019 เปอร์เซ็นต์

ภาษีอสังหาริมทรัพย์ของเกาหลีใต้นั้นสูงเป็นอันดับ 3 ของ OECD

Post navigation