การเกษตรของประเทศเกาหลี

เครดิตฟรี

ประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับว่ามีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจก้าวหน้าที่สุดอีกแห่งหนึ่งในโลก โดยในปัจจุบันมีรายได้หลักมาจากภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และภาคการท่องเที่ยว ซึ่งการดำเนินกิจการของทั้ง 3 ภาคส่วนนั้น สามารถดำเนินควบคู่กันได้อย่างเกื้อกูลและพึ่งพาซึ่งกันและกันอย่างลงตัว โดยจุดหมายปลายทางในประเทศเกาหลีใต้ของเราในวันนี้ น่าจะบอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีที่เมืองที่มีชื่อว่า “ทังจิน”

สล็อต

พื้นที่เกษตร : ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีมีพื้นที่ประมาณ 9,960,000 เฮกเเตร์ พื้นที่ของประเทศประมาณ 70% เป็นที่ราบสูงและภูเขา พื้นที่ที่สามารถทำการเพาะปลูก มีเพียง 22% ของพื้นที่ทั้งหมด แบ่งเป็น

 1. พื้นที่ปลูกข้าว 1,115,000 เฮกเเตร์ 2. พื้นที่ปลูกพืชผลต่างๆ 721,000 เฮกเเตร์
  ผลิตผลหลักทางการเกษตร : ข้าวเป็นอาหารหลักของประชากรในประเทศ และเป็นพืชทีทำรายได้หลักให้แก่ เกษตรกร โดยเกษตรกรประมาณ 75% มีอาชีพทำนาปลูกข้าวซึ่งรายได้ของเกษตรกรจากการทำนาคิดเป็น 52 % ของรายได้ภาคเกษตรกรรมทั ้งหมด
  การเพาะปลูก : พืชสำคัญได้แก่ ข้าวเจ้าข้าวบาร์เลย์แอปเปิล มันฝรั่งถั่วเหลืองข้าวสาลี
  การเลี้ยงสัตว์ : สัตว์เลีhงส าคัญได้แก่ สุกร โค สัตว์ปีก และตัวไหม
  การประมง : ผลผลิตทางการประมงของเกาหลีใต้มีเหลือใช้ในประเทศจนสามารถ ส่งเป็ นสินค้าส่งออกที่ส าคัญอย่างหนึ่ง เกาหลีใต้สามารถจับปลาได้ เป็ นอันดับ 10 ของโลก(ไทยเป็ นอันดับ 9)
  การท าเหมืองแร่ : เกาหลีใต้ขาดแคลนถ่านหิน และน้ำมันปิ โตเลียม แต่มีแร่ธาตุอื่นๆ อีกหลายชนิด ได้แก่ แกรไฟต์ดินเกาลิน และทังสเตน
  อุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมในเกาหลีใต้ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมเบา ผลผลิตทางอุตสาหกรรมที่ส าคัญได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า สิ่งทอ รถยนต์ปิ โตรเคมี และเรือเดินสมุทร หน่วยงานหลักด้านการเกษตรของประเทศเกาหลี:
  กระทรวงอาหาร เกษตร ป่าไม้ และประมงแห่งประเทศเกาหลี (Ministry of Food, Agriculture, Forestry and Fisheries, MIFAFF)
  รายชื่อผู้บริหาร MIFAFF
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ได้แก่ นาย Lee Dong-phil รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงฯ ได้แก่ นาย Yeo In-hong
  สินค้าเกษตรที่สำคัญ ข้าว ธัญพืช ผัก ผลไม้ ปลาหมึก หมู ไก่ นม ไข่ ปลา
  เมืองทังจินตั้งอยู่ในจังหวัดชุงชอนนัมโด (Chungcheongnamdo) ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ลงมาประมาณ 130 กิโลเมตรจากกรุงโซล ถึงแม้ว่าเมืองทังจินนั้นจะมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Dangjin” ซึ่งสะกดนำหน้าด้วยตัวอักษร “D” แต่ชาวเกาหลีออกเสียงว่า “ทังจิน” มีความหมายดั้งเดิมว่า “ถังเฟอร์รี” (Tang Ferry) หมายถึงท่าเรือที่เชื่อมต่อไปยังดินแดนแห่งราชวงศ์ถัง กล่าวคือ เป็นจุดเชื่อมต่อที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ระหว่างดินแดนเกาหลีกับจีนแผ่นดินใหญ่ผ่านทะเลเหลือง ซึ่งในปัจจุบันบทบาทการเชื่อมต่อนี้นับวันก็จะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ล่าสุดรัฐบาลเกาหลีใต้ได้มีโครงการสนับสนุนให้เกิดโครงการเส้นทางการค้าไปสู่ประเทศจีน ภายใต้แนวคิด “Dangjin the starting point of new silk road to China” หรือ “จุดเริ่มต้นของเส้นทางสายใหม่สู่ประเทศจีน”
  ในปัจจุบันเมืองทังจินเป็นเมืองที่มีภาพลักษณ์ของการเป็นหนึ่งในศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการขนส่งทางทะเลที่สำคัญของประเทศ เพราะรายล้อมไปด้วยเขตอุตสาหกรรมมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมเหล็กกล้า อุตสาหกรรมการต่อเรือและการบริการขนส่งทางทะเล แต่ในขณะเดียวกันนั้นพื้นที่ล้อมรอบขนาดใหญ่ อันประกอบด้วยพื้นที่ราบและเชิงเขา ก็เป็นแหล่งเพาะปลูกทางการเกษตรอย่างดี ซึ่งมีผลิตผลทางการเกษตรที่มีชื่อเสียงนานับชนิด และที่สำคัญยังสร้างรายได้ให้กับผู้คนที่นี่จำนวนมาก นอกจากนั้นแล้ว ทังจินยังเป็นเมืองชายฝั่งทะเลที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรสัตว์น้ำที่หลากหลาย ด้วยเหตุนี้ทางเทศบาลเมืองทังจินจึงมีความพยายามประชาสัมพันธ์และชูจุดเด่นทางด้านการท่องเที่ยวให้เป็นอีกหนึ่งจุดขายของเมืองนี้ด้วย

สล็อตออนไลน์

ด้วยทำเลที่ตั้งเพียงร้อยกว่ากิโลเมตรจากกรุงโซล ทำให้ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ทังจินกลายเป็นหนึ่งในเป้าหมายปลายทางการพักผ่อนของชาวโซล ซึ่งนิยมพาครอบครัวมารับประทานอาหารทะเลสดๆ ที่นี่ โดยเฉพาะที่ Dangjin seafood village อันเป็นแหล่งรวบรวมวัตถุดิบอาหารทะเลสดๆ ตัวเป็นๆ ไม่ว่าจะเป็น กุ้ง หอย ปู ปลา แต่ที่ชาวเกาหลีแนะนำว่าไม่ควรพลาดเมื่อได้มีโอกาสมาชิมอาหารทะเลสดๆ ที่นี่ นั่นก็คือเมนูปลาหมึกดิบในแบบฉบับเกาหลีที่มีชื่อเรียกว่า “ซานนักจิ” (Sannakji) โดยการนำปลาหมึกตัวเป็นๆ มาหั่นหนวดให้เป็นชิ้นพอดีคำ ราดด้วยน้ำมันงา จากนั้นจะต้องรับประทานแบบสดๆ ซึ่งหนวดปลาหมึกนั้นถึงแม้ว่าจะถูกตัดแล้ว แต่ก็ยังคงสามารถขยับได้ และมากไปกว่านั้นปุ่มดูดที่เรียงรายอยู่บนหนวดก็ยังคงทำงานอยู่ ดังนั้นในขณะรับประทานหนวดปลาหมึกก็จะขยับอยู่ในปาก พร้อมกันนั้นก็จะดูดลิ้นของเราอีกด้วย ชาวเกาหลีจึงแนะนำให้เราเคี้ยวให้ละเอียดก่อนกลืน อาจจะดูเป็นเมนูที่น่ากลัวสำหรับบางคน แต่นั่นก็เป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงความสดใหม่ของอาหารทะเลที่ทังจินได้เป็นอย่างดี
ไม่ไกลกันมากนัก จาก Dangjin seafood village เป็นที่ตั้งของสวนแอปเปิลขนาดใหญ่ ซึ่งแอปเปิลที่นี่ถือเป็นหนึ่งในผลิตผลทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อของทังจิน เจ้าของสวนเล่าให้เราฟังว่า แอปเปิลที่นี่เป็นแอปเปิลพันธุ์ฟูจิ มีผลใหญ่กรอบและรสชาติหวานฉ่ำ ซึ่งสามารถปลูกได้เพียงไม่กี่แห่งในประเทศ หนึ่งในนั้นก็คือเมืองทังจิน เพราะที่นี่มีความเหมาะสมในเรื่องของภูมิประเทศ และภูมิอากาศ คือมีแสงแดดส่องตลอดทั้งปี ทำให้ผลแอปเปิลสามารถสังเคราะห์แสงได้สม่ำเสมอ มีอากาศและความชื้นเหมาะสมจากอิทธิพลของลมทะเลตลอดทั้งปี ทำให้มีเปอร์เซ็นต์สูงในการติดดอกออกผลของต้นแอปเปิล ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวนี้ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกแอปเปิลในทังจิน ส่วนใหญ่แทบจะไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆ เลย ทำแค่เพียงตัดแต่งกิ่งให้ผลแอปเปิลได้รับแสงอย่างสม่ำเสมอเท่านั้น
สหกรณการเกษตรเกาหลี

slot

• เนื่องจากประเทศเกาหลีเปนประเทศเกษตรกรรม โดยในระยะแรกที่มีการจัดตั้งสหกรณขึ้นเพื่อชวยเหลือ
เกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น จึงไดมีการจัดตั้งสหกรณการเกษตรขึ้นกอนเปนพื้นฐาน แตยังมิได
มีการแบงเปนประเภทสหกรณไวแตอยางใด
• จนกระทั่งในป พ.ศ. 2500 ไดมีพระราชบัญญัติสหกรณการเกษตรเปนกฎหมายรองรับการจัดตั้งสหกรณ
• ป พ.ศ. 2504 มีการควบรวมธนาคารเพื่อการเกษตรกับสหกรณการเกษตร เริ่มจัดตั้งชุมนุมสหกรณ
การเกษตรแหงชาติ
• ป พ.ศ. 2505 มีการประกาศใชพระราชบัญญัติสหกรณการประมง
• ป พ.ศ. 2508 เริ่มมีธุรกิจประกันภัย ซึ่งธุรกิจเจริญเติบโตประสบความสําเร็จ
• ป พ.ศ. 2523 ไดมีประกาศพระราชบัญญัติสหกรณการปศุสัตวออกใชบังคับ และโอนสหกรณการปศุสัตว
ซึ่งเดิมไดตั้งขึ้นโดยอาศัยพระราชบัญญัติสหกรณการเกษตรออกมาตั้งเปนสหกรณประเภทใหมเพิ่มขึ้น เรียกวา สหกรณการปศุสัตว
• นอกจากนี้ยังมีธุรกิจอีกประเภทหนึ่ง คือ เครดิตยูเนียนที่เปนที่ยอมรับวาเปนสหกรณประเภทหนึ่งที่ทํา
หนาที่ในดานธุรกรรมการเงินใหกับเหลาสมาชิกสหกรณ ทั้งนี้ ไดจัดตั้งขึ้นโดยอาศัยพระราชบัญญัติยูเนียนในป พ.ศ. 2515

jumboslot

แม้ว่าทังจินจะยังไม่เป็นที่รู้จักสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ แต่สำหรับชาวเกาหลีใต้แล้ว ที่นี่ก็เริ่มเป็นที่รู้จักในฐานะของเมืองอุตสาหกรรม เมืองท่าชายฝั่งที่อุดมไปด้วยทรัพยากรสัตว์น้ำ เมืองเกษตรเลื่องชื่อทางฝั่งภาคตะวันตกเฉียงใต้ และเมืองที่ยังคงวิถีชีวิตเรียบง่ายด้วยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และสำหรับพวกเราแล้วก็ต้องยกให้ทังจินนั้นเป็นอีกหนึ่งเมืองที่น่าศึกษาและค้นหาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบใหม่ของประเทศเกาหลีใต้
เครดิต https://www.posttoday.com/life/travel/187270

การเกษตรของประเทศเกาหลี

Post navigation