การทำแท้งแบบถูกกฏหมายในประเทศเกาหลีใต้

เครดิตฟรี

การทำแท้งถือเป็นสิ่งผิดกฏหมายในประเทศเกาหลีเป็นระยะเวลากว่า 66 ปี ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลีให้ความสำคัญกับเด็กในครรภ์มากกว่าสิทธิของผู้เป็นแม่ ในที่สุดเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2019 ศาลรัฐธรรมนูญเกาหลีใต้พิพากษาให้กฏหมายห้ามทำแท้งขัอต่อรัฐธรรมนูญ ก่อให้เกิดเสียงพิพากวิจารณ์อย่างมากในประเทศเกาหลีใต้

สล็อต

ประเทศเกาหลีใต้ เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีกฏหมายห้ามทำแท้ง ซึ่งมีผลบังคับใช้มาอย่างยาวนาน แต่ก็ยังคงมีสถานพยาบาลบางแห่งที่ยังคงให้บริการการทำแท้งค่ะ คาดว่าผู้หญิง 1 ใน 10 ที่มีเพศสัมพันธ์เคยมีประสบการณ์การทำแท้งมาก่อน และผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ 1ใน 5 ต้องเคยมีประสบการณ์การทำแท้งมาก่อนเช่นกันค่ะ
เหตุผลของการทำแท้ง
ต้องการปกปิดการตั้งครรภ์ระหว่างเรียนหรือการตั้งครรภ์ระหว่างทำงาน
แผนการการมีบุตร (ไม่ต้องการมีบุตร,ต้องการเว้นระยะห่างของบุตร)
ไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้เนื่องจากปัญหาด้านเศรษฐกิจ (หน้าที่การงานไม่มั่นคง,รายได้น้อยและอื่นๆ)
ทั้งสามเหตุผล เป็นเหตุผลหลักที่คนส่วนใหญ่มักจะเลือกการทำแท้ง เมื่อเทียบกับการทำแท้งเนื่องจากเหตุสุดวิสัย คนส่วนมากมักจะมีปัญหาส่วนตัวและถูกบีบบังคับการสังคมรอบข้างให้ต้องเลือกการทำแท้ง
จำนวนผู้หญิงที่คิดว่าการทำแท้งเป็นสิทธิส่วนบุคคลมีมากขึ้น ประเด็นเรื่องสิทธิของผู้หญิงเป็นเรื่องที่ถูกถกเถียงในสังคมเกาหลี เป็นระยะเวลายาวนาน สิ่งแรกคือ พนักงานผู้หญิงจะถูกให้ออกจากบริษัทหลังจากพบว่าตั้งครรภ์หรือจะถูกก่อกวนจากเพื่อนร่วมงานค่ะ ในประเทศเกาหลียังคงมีความคิดว่า แม่ควรที่จะต้องอยู่บ้านเพื่อเลี้ยงลูก และหลายบริษัทก็ไม่มีนโยบายที่จะรับผู้หญิงที่มีบุตรเข้าทำงาน
ภาระการเลี้ยงดูบุตร

slot

จากสภาพทางเศรษฐกิจในตอนนี้ การเลี้ยงดูบุตรถือเป็นภาระที่หนักในหลายๆประเทศ แต่การเลี้ยงดูบุตรในประเทศเกาหลีมีสถานการณ์ที่ค่อนข้างยากลำบากมาก นอกจากนั้นยังมีประเด็นเรื่องการแข่งขันระหว่างผู้ปกครอง ที่ต้องการให้บุตรของตนเองเป็นที่ 1 ในทุกๆด้าน ดังนั้นจึงมีภาระเรื่องค่าเรียนพิเศษเพิ่มขึ้นมาค่ะ หลายๆคู่เลือกที่จะไม่แต่งงาน แม้แต่คู่แต่งงานบางคู่ก็ตัดสินใจว่าจะไม่มีบุตรเช่นกัน ซึ่งพบว่าอัตราการเกิดของทารกในเกาหลีใต้ต่ำลงทุกปี ในปี 2019 พบว่าอัตรการเกิดในประเทศเกาหลีใต่ต่ำเท่ากับประเทศกลุ่ม OECD จากสภาพสังคมในปัจจุบันหลายคนคิดว่า “ถ้าการตั้งครรภ์ถือเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องทำ การทำแท้งก็ควรจะเป็นสิ่งที่ทำได้เช่นเดียวกัน” ผู้หญิงเกาหลีจำนวน 75.4% เชื่อว่าการทำแท้งควรได้รับการพิจารณาและแก้ไขให้ถูกต้องค่ะ ในเวลานี้สูติแพทย์ และสูตินรีแพทย์ที่ฟ้องร้องดำเนินคดีเกี่ยวกับกฏหมายการทำแท้ง และสนับสนุนว่า “กฏหมายห้ามทำแท้งถือเป็นการละเมิดความเป็นอิสระของหญิงตั้งครรภ์” และนำไปใช้ในการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญของประเทศเกาหลี เพื่อการตีความรัฐธรรมนูญในประเด็นว่าการทำแท้งควรถือเป็นเรื่องผิดกฏหมายต่อไปหรือไม่
ประเทศเกาหลีใต้พิจารณาให้การทำแท้งที่มีอายุครรภ์น้อยกว่า 22 สัปดาห์สามารถทำได้
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2019 ข้อกฏหมายเดิมที่ว่า “หญิงตั้งครรภ์จะถูกตัดสินจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่ถึง 2 ล้านวอน” ถูกประกาศว่าขัดกับรัฐธรรมนูญของประเทศเกาหลีใต้ตามาตรา 269 กฏหมายคดีอาชญากรรม ข้อบัญญัติที่ว่าด้วยการทำแท้งถือว่าขัดกับรัฐธรรมนูญจะมีผลไปจนถึง 31 ธันวาคมปีหน้า ในช่วงระหว่างนี้จะมีการพิจารณาและแก้ไขข้อบัญญัติเรื่องขอบเขตของการทำแท้งต่อไป ศาลรัฐธรรมนูญของเกาหลีกล่าวถึงคำพิพากษาว่า “ความผิดทางอาญาในการทำแท้ง มีแต่ทารกในครรภ์เพียงฝ่ายเดียวที่มีความได้เปรียบและได้รับการปกป้องผลประโยชน์ และข้อกฎหมายนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญว่าด้วยสิทธิและความมีอิสระของผู้หญิงตั้งครรภ์” นอกจากนั้นศาสรัฐธรรมนูญยังกล่าวอีกว่า “เพื่อเป็นการรับรองสิทธิและความอิสระของผู้หญิงตั้งครรภ์ พวกเขาควรได้รับเวลาที่เพียงพอสำหรับการพิจารณาว่าควรที่ยุติการตั้งครรภ์หรือควรจะตั้งครรภ์ต่อไปจนให้กำเนิดบุตร” โดยศาลเชื่อว่าระยะเวลาระหว่างตั้งครรภ์ 22 สัปดาห์เป็นช่วงเวลาที่สามารถทำแท้งได้ค่ะ แต่อย่างไรก็ตามในช่วงการตั้งครรภ์ 22 สัปดาห์แรก ทารกยังอยู่ในช่วงเจริญเติบโต และหลังจาก 22 สัปดาห์เป็นต้นไปทารกจะเจริญเติบโตเกือบสมบูรณ์ และจากนั้นจะถือว่าเป็นคนหนึ่งคนศาลรัฐธรรมนูญกล่าวว่า “ข้อกฏหมายในปัจจุบันไม่ได้รวมถึงการทำแท้งเนื่องจากสภาพสังคม และปัญหาด้านเศรษฐกิจ” หมายความว่าศาลรัฐธรรมนูญเชื่อว่าผู้หญิงที่ตัดสินใจทำแท้งเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางสังคมเป็นเรื่องที่สามารถทำได้

สล็อตออนไลน์

ไม่ใช่ทุกคนที่เห็นด้วยกับการทำแท้ง แม้ว่าผู้หญิงหลายคนจะเห็นด้วยกับการทำแท้งแบบถูกกฏหมาย แต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ค่ะ ผู้คนส่วนใหญ่ที่ไม่เห็นด้วยกับการทำแท้งคิดว่า “ทุกชีวิตคือสิ่งล้ำค่า”, “ควรใช้การป้องกันระหว่างมีเพศสัมพันธ์”,”ควรได้รับความรู้เรื่องเพศศึกษาและการคุมกำเนิด”และ “ควรมีการดำเนินการตามข้อเสนอดังกล่าวและพิจารณาว่าได้ผลหรือไม่ก่อนที่จะเริ่มข้อกำหนดอื่น” จากการประกาศของศาลรัฐธรรมนูญ เชื่อได้ว่าการทำแท้งในประเทศเกาหลีจะถือว่าสามารถทำได้ถูกต้องตามกฏหมายในอนาคต ถึงแม้ว่าจะมีกระแสต่อต้าน และสนับสนุนในเวลาเดียวกัน แต่สุดท้ายแล้วทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ส่วนผลจะออกมาเป็นอย่างไรนั้นก็ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงในสังคมเกาหลีอย่างแน่นอน ศาลรัฐธรรมนูญเกาหลีใต้พิพากษาตัดสินให้กฎหมายห้ามทำแท้งที่ใช้มาเกือบ 70 ปี ขัดต่อรัฐธรรมนูญ และต้องทบทวนแก้ไขกฎหมายภายในปี 2020
กฎหมายที่บังคับใช้ตั้งแต่ปี 1953 ระบุว่าผู้หญิงที่ทำแท้งอาจถูกปรับและจำคุกได้ เว้นแต่กรณีการข่มขืน การมีเพศสัมพันธ์กับคนในครอบครัว และกรณีที่การตั้งครรภ์เสี่ยงต่อสุขภาพ เกาหลีใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่พัฒนาแล้วไม่กี่ประเทศที่ยังเอาผิดกับการทำแท้งอยู่ จากแบบสำรวจความคิดเห็นในปี 2017 มีผู้เห็นด้วยให้ยกเลิกกฎหมายนี้คิดเป็น 51.9 เปอร์เซ็นต์ ด้วยกัน ลอรา บิคเกอร์ ผู้สื่อข่าวบีบีซีประจำกรุงโซล บอกว่า การผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนี้มาจากกลุ่มเคลื่อนไหวต่อสู้เพื่อสิทธิผู้หญิงที่เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ นักเคลื่อนไหวบอกว่า เรื่องนี้เป็นแค่แง่มุมหนึ่งของอคติที่มีต่อผู้หญิงในประเทศ เกาหลีใต้มีชาวคริสต์เคร่งศาสนาจำนวนมาก บางส่วนอยากคงกฏหมายนี้ไว้เพราะอยากให้ผู้หญิงคิดให้ดีก่อนจะตัดสินใจทำแท้ง
มีการทำแท้งในเกาหลีใต้มากแค่ไหน
สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า แม้มีกฎหมายห้าม แต่ผู้หญิงเกาหลีใต้สามารถเข้าถึงการทำแท้งได้ทั่วไป และเป็นกระบวนการที่ปลอดภัย แบบสำรวจจากปีที่แล้วเผยว่า 1 ใน 5 ของผู้หญิงเกาหลีใต้ที่ตั้งครรภ์เคยผ่านการทำแท้ง และมีแค่ 1% ของการทำแท้ง ที่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย การคาดการณ์ของภาคเอกชนระบุว่า ในปี 2017 มีการทำแท้ง 50,000 กรณี ในขณะที่ตัวเลขคาดการณ์ล่าสุดของภาครัฐ เป็นของปี 2010 อยู่ที่ 169,000 ราย จำนวนการทำแท้งที่ลดลงอย่างมาก เป็นผลจากบริการและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการคุมกำเนิดที่พัฒนาและหาได้ง่ายมากขึ้น รวมถึงความเข้าใจเรื่องการคุมกำเนิดที่ดีขึ้น
เกาหลีใต้เป็น 1 ในประเทศอุตสาหกรรมไม่กี่แห่งที่ถือว่า การทำแท้งเป็นความผิดอาญา ยกเว้นกรณีถูกข่มขืน มีเพศสัมพันธ์กับคนในครอบครัว และเสี่ยงต่อสุขภาพมารดา ผลการสำรวจความคิดเห็นเมื่อวันพุธ (10 เม.ย.) พบว่า ประชาชน 58% เห็นชอบให้ยกเลิกกฎหมาย นักรณรงค์กล่าวว่า การทำแท้งเป็นเรื่องธรรมดาในเกาหลีใต้ กฎหมายจึงไม่เป็นธรรมกับหญิงสาวที่ยังไม่แต่งงาน วัยรุ่นตั้งครรภ์ถูกบังคับให้ออกจากโรงเรียน หรือไม่ก็ย้ายไปเรียนโรงเรียนในชนบท นางสาวลิม นักรณรงค์ วัย 50 ปีที่ต้องปิดเงียบเรื่องการทำแท้งของตนเองไว้นานกว่า 25 ปี เผยว่า คำพิพากษาศาลเปิดโอกาสให้ผู้หญิงตัดสินใจอนาคตของตนเองได้โดยไม่ต้องถูกตราหน้า “การต้องปกปิดเรื่องทำแท้งทำให้ดิฉันรู้สึกผิดบาปไปเปล่าๆ ปลี้ๆ ตลอดมา จึงอยากให้คนรุ่นใหม่มีอนาคตแตกต่างไปจากที่ดิฉันเคยเจอ” ความเชื่อทางศาสนามีอิทธิพลอยู่มากในแดนโสมขาวโบสถ์ใหญ่ๆ พยายามปกป้องกฎหมายห้ามทำแท้ง เมื่อมีคำพิพากษาเช่นนี้ที่ประชุมบิช็อปคาทอลิกแห่งเกาหลี แถลงว่า เสียใจอย่างสุดซึ้งที่คำพิพากษาปฏิเสธสิทธิในชีวิตของตัวอ่อน ที่ไม่สามารถปกป้องตนเองได้ อย่างไรก็ตาม นักเคลื่อนไหวอย่างนางสาวคัง มิน จิน กล่าวว่า นับจากนี้ยังมีงานให้ทำอีกมาก อย่างน้อยๆ ก็ต้องมั่นใจว่า ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติครอบคลุมถึงการทำแท้งด้วย “ถ้าไม่ให้สิทธิ สุขภาพของผู้หญิงก็ยังตกอยู่ในอันตรายต่อไป
การทำแท้งเกิดขึ้นทุกวันในเกาหลีใต้ งานวิจัยของมหาวิทยาลัย Pai Chai คาดการณ์ว่าในแต่ละปีมีผู้หญิงหรือเด็กผู้หญิงชาวเกาหลีมากกว่า 500,000 คนทั่วประเทศลักลอบทำแท้งผิดกฎหมาย ตลอด 66 ปีที่ผ่านมามีผู้ที่ได้รับโทษทางกฎหมายเป็นจำนวนมาก เมื่อไม่มีทางเลือก พวกเธอจึงจำเป็นต้องเข้ารับบริการของสถานพยาบาลทำแท้งเถื่อน ซึ่งไม่ปลอดภัยและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต การทำแท้งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อการตั้งครรภ์นั้นเกิดจากการถูกข่มขืน การมีเพศสัมพันธ์กับผู้ร่วมสายโลหิต เป็นโรคร้ายแรงที่การตั้งครรภ์อาจส่งผลอันตรายถึงแก่ชีวิตผู้ตั้งครรภ์ และในบางกรณีก็ยังจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสอีกด้วย โดยมีผู้หญิงเกาหลีจำนวนไม่น้อยรู้สึกว่าพวกเธอไม่มีสิทธิตัดสินใจในเรือนร่างของตน กฎหมายแบนการทำแท้งทำให้เกาหลีใต้เป็นประเทศพัฒนาแล้วที่ยังคงเลือกปฏิบัติแก่เพศหญิง ทำให้พวกเธอจำนวนไม่น้อยรู้สึกว่าตนเองเป็นพลเมืองชั้นสอง ศาลรัฐธรรมนูญกำลังพิจารณาว่ากฎหมายแบนการทำแท้งขัดต่อหลักสิทธิเสรีภาพที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหรือไม่ หากผลวินิจฉัยสรุปว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญ ผู้หญิงกลุ่มนี้จะเดินหน้าเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายดังกล่าว พร้อมจัดหาสวัสดิการรองรับการทำแท้งถูกกฎหมาย จียง (นามสมมติ) หนึ่งในผู้หญิงเกาหลีที่มีประสบการณ์การทำแท้งเปิดเผยว่า “หลังจากที่ทำแท้งเสร็จแล้ว ฉันเลือดออกเยอะมากๆ ฉันจะต้องกลับไปที่โรงพยาบาลที่น่ากลัวแห่งนั้นอีกครั้ง ซึ่งฉันยอมตายดีกว่าถ้าจะต้องกลับไปที่นั่น แพทย์ และพยาบาลที่นั่นดูไม่ค่อยสนใจคนไข้ ตอบคำถาม และอธิบายข้อมูลแบบขอไปที ฉันตกเลือด ฉันไม่รู้จะทำอย่างไรดี” ทางด้านแอมเนสตี้สากลระบุว่าทุกคนควรมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรือนร่างของตนเอง รัฐควรเข้ามามีส่วนในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้กับพวกเขาเหล่านั้นเพื่อลดความเสี่ยงของปัญหาด้านสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่จะตามมา อาจจะถึงเวลาแล้วที่สังคมเกาหลีต้องเปลี่ยนแปลง
[NPC4]ปัญหาการทำแท้งถือเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญในสังคมเกาหลีใต้ การกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมาย มีความผิดทางอาญา ผู้หญิงหรือเด็กผู้หญิงที่ลักลอบทำแท้งจะต้องได้รับโทษปรับเป็นเงิน 2 ล้านวอน (ราว 57,000 บาท) หรือจำคุก 1 ปี ในขณะที่แพทย์ผู้ให้การช่วยเหลืออาจต้องโทษจำคุกนานถึง 2 ปี

การทำแท้งแบบถูกกฏหมายในประเทศเกาหลีใต้

Post navigation